Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040142222 Effekt af nitrifikationshæmmere ved brug af organiske gødninger Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 29-03-2022
Fordelingsdato: 03-04-2022
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At klarlægge hvordan tilsætning af nitrifikationshæmmer til forskellige typer af organiske gødninger påvirker udbytte og stivelsesindhold i stivelseskartofler.

BAGGRUND: Nitrifikationshæmmere virker ved at reducere omdannelsen af ammonium (NH4) til nitrat (NO3), og dermed dannelse og udledning af lattergas (N2O). Danske landsforsøg i majs har vist, at der er positive udbytte-effekter ved brug af nitrifikationshæmmer på grund af reduceret udvaskning af kvælstof og øget adgang til fosfor. I svenske demonstrationsforsøg er der målt et gennemsnitligt nettomerudbytte på 7 pct. (2.804 s.kr./ha) ved tilsætning af nitrifikationshæmmer specielt på sandjordslokaliteter. Det ønskes derfor undersøgt, om der kan opnås tilsvarende merudbytter ved tilsætning af nitrifikationshæmmer til handelsgødning, svine- og kvæggylle samt afgasset gylle under danske dyrkningsforhold. Resultaterne vil indgå i beregningen af klimaeffekter af forskellige dyrkningsscenarier. Mængderne af gødningerne justeres på baggrund af analyser før udbringning. Det tilsigtes at tilføre den samme mængde N, P og K til alle forsøgsled.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges i en konventionel mark, hvor der ikke har været udbringes anden organisk gødning end forsøgsbehandlingerne i 2022.

ANLÆGSDATA: Der skal være min 17-20 m værn i enderne af forsøget til at komme rundt med gyllevogn. Mellem parceller skal der være en værn, hvor man kan starte/stoppe gyllegrej, samt sikre at man kommer op i rigtig hastighed, så gylledoseringer bliver korrekte. Bruttoparcellerne skal være 4 rækker og 10 m lange, dvs. 30 m3. Høstparcellen er 2 rækker a 10 meter, dvs. 15 m2.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningKun forsøg
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget dybdeharves ved Arnborg og pløjes ved Assing før udbringning af husdyrgødning og protamylasse. Der må ikke tilføres anden gødning end forsøgsgødningen.
Ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse og udbringning af mangan foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
115-04-2022
Ved lægning
190 kg N512 kg NS 27-4
29 kg P4,65 t Protamylasse 2229
220 kg K65 kg Tripelsuperfosf.20 S
48 kg S
11 kg Mg
201-04-2022
Prøve tages til at fastsætte udbringningsmængden
Total-NGylle slagtesvin 2223
15-04-2022
Ved lægning
190 kg N57 t Gylle slagtesvin 2224
29 kg P2,6 t Protamylasse 2229
220 kg K230 kg NS 27-4
29 kg S23 kg Tripelsuperfosf.20 S
15 kg Mg
315-04-2022
Ved lægning
190 kg N57 t Gylle slagtesvin 2224
2 l Vizura
29 kg P2,6 t Protamylasse 2229
220 kg K230 kg NS 27-4
29 kg S23 kg Tripelsuperfosf.20 S
15 kg Mg
401-04-2022
Prøve tages til at fastsætte udbringningsmængden
Total-NGylle, kvæg 2225
15-04-2022
Ved lægning
190 kg N60 t Gylle, kvæg 2226
29 kg P3,1 t Protamylasse 2229
222 kg K205 kg NS 27-4
32 kg S20 kg Tripelsuperfosf.20 S
7 kg Mg
515-04-2022
Ved lægning
190 kg N60 t Gylle, kvæg 2226
2 l Vizura
29 kg P3,1 t Protamylasse 2229
222 kg K205 kg NS 27-4
32 kg S20 kg Tripelsuperfosf.20 S
7 kg Mg
601-04-2022
Prøve tages til at fastsætte udbringningsmængden
Total-NGylle afgasset 2226
15-04-2022
Ved lægning
190 kg N39 t Gylle afgasset 2227
29 kg P2,98 t Protamylasse 2229
222 kg K210 kg NS 27-4
36 kg S40 kg Tripelsuperfosf.20 S
20 kg Mg
715-04-2022
Ved lægning
190 kg N39 t Gylle afgasset 2228
2 l Vizura
29 kg P2,98 t Protamylasse 2229
222 kg K210 kg NS 27-4
36 kg S40 kg Tripelsuperfosf.20 S
20 kg Mg
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
2223OK LaboratoriumGylle slagtesvinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2224EAT - Eurofins Agro TestingGylle slagtesvinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2225OK LaboratoriumGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2226EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2227OK LaboratoriumGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2228EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2229EAT - Eurofins Agro TestingProtamylasseAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Senest 8 dage før gylleudbringning udtages gødningsprøverne 2223, 2225 og 2227 til at måle ammoniumindholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Forprøven sendes til OK-lab med tilsendt label og følgeseddel fra Ok-lab, vedhæftet forsøgsplan. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve). HUSK at tilføje analyse af klorindhold.

Gylleudbringning koordineres med Morten Krupa, mobil 2016 3227 fra Ytteborg. Ved udbringning udtages en gylleprøve (prøvenr. 2224, 2226 og 2228), som sendes til Eurofins.

På baggrund af disse analyseresultater fra forprøven tilpasses doseringen af gødninger i forsøgene og der justeres 1. juni med ekstra N i form af kalkammonsalpeter i tilfælde af undergødskning i forhold til led 1. Gødningsmængder skal justeres efter jordtype og Kt. Gødningsmængderne anført under forsøgsbehandlingerne er et eksempel (se vedhæftede gødningsberegningsskema). Mængder skal justeret på baggrund af prøver udtaget af de organiske gødninger. Brug vedhæftede regneark til justering af mængder, og tilret efterfølgende mængderne under forsøgsbehanlingerne.
Faktiske tilførte mængder tilrettes under forsøgsbehandlinger.

Gylle udbringes ved nedfældning ved brug af sortjordsnedfælder i 12 cm’s dybde.
Protamylasse blandes i gyllen.
Øvrige gødningstyper udbringes før lægning.

 • I led 1 anvendes handelsgødning uden nitrifikationshæmmer
 • I led 2 og 3 anvendes gylle fra slagtesvin henholdsvis med og uden nitrifikationshæmmer
 • I led 4 og 5 anvendes gylle fra kvæg henholdsvis med og uden nitrifikationshæmmer
 • I led 6 og 7 anvendes afgasset gylle henholdsvis med og uden nitrifikationshæmmer
 • GØDNING: Handelsgødning leveres fra Teknologisk Institut. Husdyrgødninger og protamylasse skaffes lokalt.

  LÆGGEMATERIALE: Læggekartoftler af sorten Stratos leveres fra KMC.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2022, Ved anlæg, før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  P0220-06-2022, 25 dage efter fuld fremspiring
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0327-06-2022, 7 dage efter 1. måling med Horiba NO3 sensor
  Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0404-07-2022, 7 dage efter 2. måling med Horiba NO3 sensor
  Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0518-07-2022, 14 dage efter 3. måling med Horiba NO3 sensor
  Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0625-07-2022, 14 dage efter 4. måling med Horiba NO3 sensor
  ledPLANTEPRØVE-UDT. .
  Prøven sendes til OK Laboratorium. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
  PLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0715-08-2022, Ca. 4 uger efter 5. måling med Horiba NO3 sensor
  ledPLANTEPRØVE-UDT. .
  Prøven sendes til OK-laboratorium. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
  PLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  P0815-09-2022
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  P0901-10-2022, Ved optagning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
   
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE til KMC.
  Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  STIVELSE, % af råvare


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PLANTEPRØVE TIL NITRATMÅLING: Der udtages i alt 24 bladstængler pr. parcel. Bladstænglen tages ved basis af det 4. øverste blad, hvorefter småbladene fjernes. Det sikres, at bladstænglerne efter udtagning ikke udsættes for direkte sollys eller varme indtil der måles med Horiba NO3-sensoren.

  PLANTEPRØVE: Der udtages en planteprøve jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning. Bemærk, at det er småblade, der skal samles og IKKE hele kartoffelblade!
  Prøven sendes til OK Laboratorium med egne følgesedler, ligesom resultater skal indtastes. Omkostninger til dette er inkluderet i Betaling for forsøgsarbejde.

  PRØVEUDTAGNING: Der opgraves en knoldprøve i værnerækker i P08 medio august og i P09 først i september. Desuden udtages en knoldprøve ved høst. For alle prøver gælder, at der fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter: Faglig vurdering- her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til landskonsulent Lars Bødker: 20 18 36 94 eller på mail: lab@seges.dk.
  Bilag
  BeskrivelseFil
  Gødningsberegner_040142222.xlsxGødningsberegner_040142222.xlsx
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk