Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
010352222 Kikærter til plantebaserede fødevarer Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 06-05-2022
Fordelingsdato: 20-03-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle udbyttet i forskellige typer af kikærter og undersøge dyrkningstiltag som fremmer modning.

BAGGRUND: Der er stigende interesse for plantebaseret kost og bælgplanterne spiller her en væsentlig rolle. Kikærter er en eftertragtet konsumafgrøde. Kikærter har en lang vækstsæson. En udfordring for kikærter er et sent høsttidspunkt.

FORSØGSBETINGELSER: Forfrugt må ikke være kløvergræs, kløver til frø eller lucerne. Anlægges i en mark med kikært eller anden bælgsæd, alternativt vårsæd uden rodukrudt og med lavt ukrudtstryk. Skal anlægges, hvor nedbør er begrænset. Ikke egnet til våde eller vandlidende forhold. Høstes sent og skårlægning vil evt. være nødvendigt. Der skal tages højde for det sene høsttidspunkt i forhold til den omgivende mark og den efterfølgende afgrøde. Forsøget skal hegnes, såfremt det ikke er placeret i en mark med kikært.
Forsøgene må ikke anlægges efter afgrøder, der er behandlet med midler, der indeholder mesotrion, som eksempelvis Callisto, Tocalis, Starship. Mesotrion kan skade en efterfølgende bælgsædsafgrøde alvorligt.
Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges så der tages højde for arbejdsbredden af de maskiner, der skal anvendes til såning, skårlægning og høst. Det skal være muligt at skårlægge/høste de enkelte led på forskellige tidspunkter. Forsøget skal anlægges med småparcelteknik. Skal skårlægger fra Teknologisk Institut anvendes, skal man være opmærksom på at skåret er 1,75 cm bred, så der skal være god afstand mellem småparceller, kontakt evt. Torben Pedersen, mobil 7220 3396 for nærmere information. Anlægges forsøget i mere end 2 rækker skal der være værn, således man kan komme ind til de enkelte parceller med skårlægger og mejetærsker. Sås den omgivende mark før kikærterne, udnyttes det til at lave falsk såbed forud for såning af kikærterne.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Gødskning:
Der må ikke tilføres N-holdig gødning.

Ukrudtsbekæmpelse:
Der sprøjtes med glyphosat før fremspiring.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Udsædsmængde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
110-05-2022
20 Spiredygt. frø/m2
210-05-2022
30 Spiredygt. frø/m2
310-05-2022
40 Spiredygt. frø/m2
410-05-2022
50 Spiredygt. frø/m2
510-05-2022
60 Spiredygt. frø/m2
610-05-2022
70 Spiredygt. frø/m2
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Sås når jorden er tjenlig og jordtemperatur på 7 grader celcius.
Udsæden skal podes inden såning, vejledning fremsendes med udsæd.
Sådybde: 5-6 cm.
HEGN: Efter etablering opsættes hegn rundt om forsøget, så det ikke bliver spist af vildtet. Hegnet skaffes lokalt. Hegning skal enten foretages, så det er muligt at foretage ukrudtsbekæmpelse indenfor hegningen eller de reetableres efter ukrudtsbekæmpelse, da vildtangreb fortsætter hele året. Hegning er ikke nødvendig, hvis forsøget er placeret i en mark med kikært.

UDSÆD OG PODEMIDDEL: Udsæd af sorten Amorgos og podemiddel leveres fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P02Stadium 09, Ved fremspiring
Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 1
ledFREMSPIRING dato for.
 
P03Stadium 30
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
 
P04Stadium 60
ParcelASCOCHYTA % planter med.
 
ParcelMELDUG % planter m.
 
ParcelBLADLUS % planter m.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
BLOMSTR.BEGYNDT dato for.
 
ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
 
ParcelRUST % planter m.
 
P05Stadium 75, 50% bælge i fuld størrelse i den tidligste bælgplante
ParcelBLADLUS % planter m.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
 
ParcelASCOCHYTA % planter med.
 
ParcelMELDUG % planter m.
 
ParcelRUST % planter m.
 
P06Stadium 90, Lige før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P07Stadium 90, Ved høst
Forsøg**1 dato for.
DATO FOR SKÅRLÆGNING
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
OBS: PRØVER PÅ LEDNIVEAU. Prøvestørrelse 6 kg pr.led. KKG bestemmer renhed, vandprocent og TKV, og videresender prøver til Eurofins.
VAND, % i kerne/frø
1000 KORNSVÆGT, g
RENHED, % i råvare
ledKERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
Teknologisk Institut udtager denne prøve
RÅPROTEIN, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Da kikært er en ny art i Danmark, er der ikke de store erfaringer mht. hvilke sygdomme og skadedyr der forekommer. Vær opmærksom, hvis der er noget I ikke ved hvad er, så det også bliver noteret. Tag eventuelt billeder.

HØST: Høsttidspunkt og metode vurderes konkret sammen med Jon Birger Pedersen. Dato for eventuel skårlægning indberettes.

INDBERETNING FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KERNE/FRØ PRØVE:
OBS: Prøver udtages på ledniveau. Prøvestørrelse 6 kg per led. Prøverne sendes til Teknologisk Institut, som måler for renhed, vandprocent og TKV og sender derefter till kemisk analyse af råprotein hos Eurofins.
Resten af prøvematerialet tørres og gemmes, og må ikke smides ud uden aftale med Jon Birger Pedersen.

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden for landbrug har deltaget i finansieringen af projektet.

KONTAKTPERSON: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Jon Birger Pedersen: 87 40 54 24 / 20 28 27 11 eller på mail jbp@seges.dk


Rettelser:
DatoTekst
25-03-2022Det har ikke være muligt at få CDC Orion i led 2, så den er skiftet ud med sorten Amorgos (HJB)
13-04-2022Sorter ændret til: Led 1 Elmo og Led 2 Amorgos
06-05-2022Forsøget ændret fra et 2-faktorielt forsøg med 2 sorter til et 1- faktorielt forsøg med en sort og flere udsædsmængder, daden ene sort ikke kunne fremskaffes (HJB)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk