Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
010342222 Linser til plantebaserede fødevarer Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-03-2022
Fordelingsdato: 20-03-2022
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle udbyttet i forskellige typer af linser ved to forskellige såtidspunkter.

BAGGRUND: Der er stigende interesse for plantebaseret kost og bælgplanterne spiller her en væsentlig rolle. Linser er en eftertragtet konsumafgrøde. Det er en spinkel plante og dyrkningsmæssigt er ukrudt og lav afgrødehøjde ved høst en udfordring.

FORSØGSBETINGELSER: Forfrugt må ikke være kløvergræs, kløver til frø eller lucerne. Anlægges på arealer uden rodukrudt og med lavt ukrudtstryk, og i en mark med linser eller anden bælgsæd. Skal anlægges på lerjord med god vandforsyning eller på vandet sandjord. Det er en afgrøde med lav afgrødehøjde ved høst, så forsøget er ikke egnet hvor der er sten. Forsøget skal hegnes såfremt det ikke er placeret i en mark med linser

Forsøgene må ikke anlægges efter afgrøder, der er behandlet med midler, der indeholder mesotrion, som eksempelvis Callisto, Tocalis, Starship. Mesotrion kan skade en efterfølgende bælgsædsafgrøde alvorligt.
Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges så der tages højde for arbejdsbredden af de maskiner, der skal anvendes til såning, skårlægning og høst. Forsøget anlægges med småparcelteknik. Teknologisk Institut skal godkende design, så meddel venligst antal rækker forsøget skal anlægges i. .

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Der må ikke tilføres N-holdig gødning. Afgrøden skal være velforsynet med P, K, Mg og S.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Brun linse. Såtidspunkt afhænger af faktor 2Flora130 Spiredygt. frø/m2
2Grøn linse. Såtidspunkt afhænger af faktor 2Anicia130 Spiredygt. frø/m2
3Rød linse. Såtidspunkt afhænger af faktor 2Rosana130 Spiredygt. frø/m2


Faktor 2: Såtidspunkt og ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A10-04-2022Såbeds-harvning
Såning
13-04-2022
Glyphosat lige før fremspiring
Sprøjtning
B10-04-2022Såbeds-harvning
20-04-2022Såbeds-harvning
Såning
23-04-2022
Glyphosat lige før fremspiring
Sprøjtning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der sikres et veletableret såbed, så man får optimal fremspiring. Forsøget skal sås ad to omgange. Såbed til alle led etableres ved første såning, så det virker som falsk såbed til anden såtid.

Såning:
 • Led A sås ca 10. april
 • Led B sås ca. 20. april.
 • Sådybde alle led: 4-5 cm's dybde.
 • Der sås 130 spiredygtige frø pr. m2 i alle led

  Ukrudtsbekæmpelse:
 • Der sprøjtes med glyphosat før fremspiring.

 • HEGN: Efter etablering opsættes hegn rundt om forsøget, så det ikke bliver spist af vildtet. Hegnet skaffes lokalt. Hegning skal enten foretages, så det er muligt at foretage ukrudtsbekæmpelse indenfor hegningen eller de reetableres efter ukrudtsbekæmpelse, da vildtangreb fortsætter hele året. Hegning er ikke nødvendig, hvis forsøget er placeret i en mark med linser.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
  UDSÆD: Udsæd leveres udvejet fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ledUdføres kun i følgende led: A1, B1
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Måles ifb. med såning af de enkelte led.
   
  P02Stadium 09, Ved fremspiring
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 1
  ledFREMSPIRING dato for.
   
  P03Stadium 15 - 30, Alle parceller bedømmes samtidig
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  P04Stadium 60
  ParcelASCOCHYTA % planter med.
   
  ParcelANTRACNOSE % planter med.
   
  ParcelRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
   
  ParcelBLADLUS % planter m.
   
  P05Stadium 75, 50% bælge i fuld størrelse i den tidligste bælgplante
  ParcelBLADLUS % planter m.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
   
  ParcelASCOCHYTA % planter med.
   
  ParcelANTRACNOSE % planter med.
   
  ParcelRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
   
  P06Stadium 90, Lige efter høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P07Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der sendes en prøve på 6 kg pr. led. KKG bestemmer renhed og TKV, og videresender prøver til Eurofins Steins.
  RENHED, % i råvare
  1000 KORNSVÆGT, g
  VAND, % i kerne/frø
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Denne prøve udtages af Teknologisk Institut
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  HØST: Der kan være forskelle i høsttidspunkt mellem sorterne i forsøget. Høststrategi aftales med Jon Birger Pedersen.

  INDBERETNING FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden for landbrug har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Jon Birger Pedersen: 87 40 54 24 / 20 28 27 11 eller på mail jbp@seges.dk

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk