Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
011142222 Lupinsorter, Hvid, A og B-sorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-10-2022
Fordelingsdato: 02-04-2022
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge sorternes ydeevne og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold.
Resultater fra forsøgene danner baggrund for optagelse af sorter tilmeldt værdiafprøvning (A sorter) på den danske sortsliste.

FORSØGSBETINGELSER: Forfrugt må ikke være kløvergræs, kløver til frø eller lucerne. Der må ikke have været lupin eller anden bælgsæd i marken de seneste 5 år. Det tilstræbes, at forsøget anlægges således, at parcellernes længderetning er øst/vest. Derved undgås bedst muligt, at sorterne vælter over i naboparcellen.
Forsøgene må ikke anlægges efter afgrøder, der er behandlet med midler, der indeholder mesotrion, som eksempelvis Callisto, Tocalis, Starship. Mesotrion kan skade en efterfølgende bælgsædsafgrøde alvorligt.

FORSØGSSTEDER: LandboSyd (lfe 11), Teknologisk Institut, Nordic Seed (Dyngby), Tystofte.

ANLÆGSDATA: Såning foretages med forsøgssåmaskine i en dybde af ca. 3 cm. Der anlægges værn af hvid lupin omkring hele forsøget i minimum 6 meters bredde. Tomme parceller samt parceller hvor der mangler mere end 25% parcellængde skal eftersås. Femte gentagelse placeres så den kan friholdes for svampebehandling. Væksttyper lægges gruppevis i marken omgivet af værn mhp. at muliggøre differentieret høst.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 5 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.
VÆRN: Omkring gentagelse (før og efter).

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Behandling i vækstperioden (inklusiv værn): Hele forsøget P- og K- gødes efter stedets gødningsnorm. Bekæmpelse af skadedyr og eventuelt sygdomme gennemføres med et anerkendt middel. Gentagelse 5 behandles ikke imod svampesygdomme. SEGES eller Tystofte bedømmer sygdomme i 5. gentagelse. Forsøget strigles eller sprøjtes med et glyphosatholdigt middel umiddelbart før fremspiring. Efter ukrudtsbekæmpelse opsættes, med mindre forsøget er placeret i en lupinmark, hegn som værn mod vildtskader.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00FriedaForgrenet
2Stadium 00FigaroForgrenet
3Stadium 00CelinaForgrenet
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsæden podes umiddelbart før såning. Beregnet udsædsmængde tilsendes fra Tystofte. Såning foretages når jordtemperaturen er over ca. 5 grader. Frøene udsås i maksimalt ca. 3 cm dybde, dog ved udtørring af jorden kan sådybden øges til 4 cm. For at undgå vildtskader, skal der hegnes omkring forsøget, medmindre det er placeret i en lupinmark.
UDSÆD: Leveres med podemiddel fra Tystofte eller Teknologisk Institut.
Udsædsmængden beregnes til 60 spiredygtige frø pr. m2 i forgrenede sorter. Beregnet udsædsmængde tilsendes fra Teknologisk Institut/Tystoftefonden.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 09, Ved fremspiring
Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 1
ledFREMSPIRING dato for.
 
P03Stadium 13 - 15, Efter fremspiring
Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3, 4
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
Bedømmes i 1. gentagelse
 
P04Stadium 60, Ved angreb, der viser sortsdifferentiering
Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3, 4
ParcelANTRACNOSE % dækning af planter.
 
ParcelBLADLUS % planter m.
 
ParcelGRÅSKIMMEL % dækning.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
P05Stadium 60, Ved begyndende blomstring
Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 1
ledBLOMSTR.BEGYNDT dato for.
 
P06Stadium 75
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
LEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
PLANTEHØJDE cm.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3, 4
GRÅSKIMMEL % dækning på bælge.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3, 4
GRÅSKIMMEL % dækning.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3, 4
BLADLUS % planter m.
 
P07Stadium 89, Før høst
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3, 4
LEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
MODENHED dato for.
 
P08Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en ledprøve på 2 kg.
VAND, % i kerne/frø
RENHED, % i råvare
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Tystofte.
1000 KORNSVÆGT, g
HL-VÆGT, kg
ledKERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
Prøven udtages af Teknologisk Institut. Der måles for råprotein.
RÅPROTEIN, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


HØST: Hvis der er væsentlig forskel på sorternes modningstid, høstes forsøget ad flere gange.
KONTAKTPERSON - OLIEFRØ OG BÆLGSÆD: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Jon Birger Pedersen: 20 28 27 11 eller på mail jbp@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk