Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070882222 Stigende mængder kvælstof til majs i kvæggylle og afgasset gylle traditionelt nedfældet og placeret Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 24-02-2022
Fordelingsdato: 01-03-2022
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse udbytteeffekter i majs ved stigende tilførsler af kvælstof i kvæggylle og afgasset gylle som er henholdsvis traditionelt nedfældet og placeret.

BAGGRUND: Afgasset gylle udgør en stigende andel af den gylle der tilføres majs. Der er derfor behov for at undersøge, hvordan man kan opnå så høj en effekt af denne gylletype som muligt.. Forsøg viser tilsvarende, at majs udnytter gylle bedre, når gyllen placeres end når den nedfældes traditionelt. Der er derfor behov for at få belyst den optimale kvælstofmængde ved placering af stigende mængder kvæggylle og afgasset gylle i forhold til traditionel nedfældning.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i samme mark som et af 070872222 forsøgene ved samme LFE. Forsøgene tilføres hhv. afgasset og ikke afgasset kvæggylle - de samme gylletyper som anvendes i 070872222 Gylletyperne skal have et NH4-N indhold på min 1,8 kg NH4-N/ton. Hvis dette ikke er muligt kontaktes Martin Nørregaard. De to gylletyper hentes, hvis praktisk muligt, i lagertanke på den samme bedrift. Hvis dette ikke er muligt, hentes de på nærliggende bedrifter.

Forsøgene anlægges på JB 1 eller JB 3 med Rt større end 5,8. Fosfortallet skal helst være under 4.
Der skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online. Forsøget anlægges i majsmarker med forfrugt majs, hvor der ikke har været dyrket kløvergræs de seneste 5 år. Forsøgsarealet skal være fri for kvik og andet rodukrudt, og jordtypen skal være meget ensartet. Forsøget må ikke tilføres husdyrgødning udover forsøgsgødningen.

ARBEJDSFORDELING:
 • Såning af majs med placering af startgødning udføres af Teknologisk Institut
 • Gylleudbringning udføres af Teknologisk Institut
 • Forsøget høstes af Teknologisk Institut

 • ANLÆGSDATA: Anlægsparcel 24 x 3,0 m (4 rk.). Høstparcel 10 x 1,5 m (2 rk.). Forsøget SKAL randomiseres, det er derfor en fordel hvis det kan anlægges i én række. Der skal være mindst 24 m rundt om forsøget, eller mellem rækker, så der er mulighed for at vende med gyllevogn Der sås en værnparcel i begge ender af forsøget. Forsøget skal være målfast via GPS-koordinater eller i forhold til en pæl i skel langs med forsøget og en pæl i skel for enden af forsøget, så parcellerne kan genfindes præcist efter dybdeharvning eller pløjning og pakning. Før placering af gylle skal såbeddet være jævnt og tilpas fast. Majsen i marken omkring forsøget sås helt ind til forsøget.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 72m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerKaliumchlorid 49. Kaligød, KemiraKun forsøg150 kg
  NP 18-20-0 Diamm.fosfatKun forsøg75 kg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Er der efterafgrøder på arealet skal disse nedsprøjtes så snart det er muligt og senest 1. marts. Forsøgsarealet skal grundgødskes med 150 kg kaliumklorid pr. ha, som bredspredes efter dybdeharvning eller pløjning og pakning, men før majssåning. Alle forsøgsled tilføres 75 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat (14 kg N og 15 kg P) som startgødning i forbindelse med såningen.

  På forsøgsarealet må der IKKE tilføres anden gødning end grund - og forsøgsgødning. Ellers behandles forsøget som omgivende mark. Ukrudtsbekæmpelsen foretages som i den omgivende mark. Forsøget SKAL holdes fri for ukrudt. Forsøget sprøjtes mod svampesygdomme efter behov senest ved fuld blomstring.

  VANDING: Forsøget skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  121-04-2022
  Før harvning i 25 cm dybde
  Ingen kvælstof
  221-04-2022
  Efter såning
  50 kg N185 kg NS 27-4
  321-04-2022
  Efter såning
  90 kg N370 kg NS 27-4
  421-04-2022
  Efter såning
  130 kg N556 kg NS 27-4
  521-04-2022
  Efter såning
  170 kg N741 kg NS 27-4
  602-04-2022
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab.
  NH4-NGylle, kvæg 2206
  16-04-2022
  Før harvning i 25 cm dybde
  50 kg NH4-NGylle, kvæg 2208
  Nedfældet
  2 l Vizura
  716-04-2022
  Før harvning i 25 cm dybde
  90 kg NH4-NGylle, kvæg 2208
  Nedfældet
  2 l Vizura
  816-04-2022
  Før harvning i 25 cm dybde
  130 kg NH4-NGylle, kvæg 2208
  Nedfældet
  2 l Vizura
  902-04-2022
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab.
  NH4-NGylle afgasset 2207
  16-04-2022
  Før harvning i 25 cm dybde
  50 kg NH4-NGylle afgasset 2209
  Nedfældet
  2 l Vizura
  1016-04-2022
  Før harvning i 25 cm dybde
  90 kg NH4-NGylle afgasset 2209
  Nedfældet
  2 l Vizura
  1116-04-2022
  Før harvning i 25 cm dybde
  130 kg NH4-NGylle afgasset 2209
  Nedfældet
  2 l Vizura
  1219-04-2022
  Efter harvning i 25 cm dybde
  50 kg NH4-NGylle, kvæg 2208
  Placeret
  2 l Vizura
  1319-04-2022
  Efter harvning i 25 cm dybde
  90 kg NH4-NGylle, kvæg 2208
  Placeret
  2 l Vizura
  1419-04-2022
  Efter harvning i 25 cm dybde
  130 kg NH4-NGylle, kvæg 2208
  Placeret
  2 l Vizura
  1519-04-2022
  Efter harvning i 25 cm dybde
  50 kg NH4-NGylle afgasset 2209
  Placeret
  2 l Vizura
  1619-04-2022
  Efter harvning i 25 cm dybde
  90 kg NH4-NGylle afgasset 2209
  Placeret
  2 l Vizura
  1719-04-2022
  Efter harvning i 25 cm dybde
  130 kg NH4-NGylle afgasset 2209
  Placeret
  2 l Vizura
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2206OK LaboratoriumGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2207OK LaboratoriumGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2208EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  KULSTOF, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2209EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  KULSTOF, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

  Gylle: Der anvendes samme gylletyper som i 0708722222. 14 dage før forventet gylleudbringning udtages en gylleprøve af hhv. kvæg og afgasset gylle (2206 og 2207), som indsendes til kemisk analyse ved OK lab. Gyllemængden pr. ha. fastslås ud fra den kemiske analyse af gyllens NH4-N-indhold. Gyllen skaffes lokalt. Ved udbringning udtages to gylleprøver: en til kemisk analyse ved Eurofins (2208 og 2209) og en kopi-prøve som Teknologisk Institut gemmer.
  Gylleudbringning koordineres med Per Roed tlf: 7220 3391 fra Teknologisk Institut.

  Jordbearbejdning og forsøgsbehandlinger: Gylle udbringes ved nedfældning før harvning ved brug af sortjordsnedfælder i 10 cm’s dybde (led 6 - 11), og ved placering efter forudgående dybdeharvning (led 12 - 17). Til harvning anvendes en stivtandet harve med jordpakker. Dybdeharvningen kan erstattes af pløjning, hvis det vurderes at det passer bedre ind i den praktiske forsøgsplanlægning. I så fald skal forsøgsarealet pakkes efter pløjningen.

 • I led 6 - 11 nedfældes gyllen ved brug af sortjordsnedfælder i 10 cm dybde. Efterfølgende dybdeharves parcellerne i 25 cm dybde
 • I led 12 - 17 harves i 25 cm dybde og efterfølgende placeres gyllen med Foulums forsøgsnedfælder i 10 cm dybde (fra gyllens overkant) direkte under sårækkerne
 • I led 2 - 5 bredspredes NS 27-4 efter majssåning
 • I led 6 - 8 nedfældes kvæggylle før harvning i 25 cm dybde
 • I led 9 - 11 nedfældes afgasset gylle før harvning i 25 cm dybde
 • I led 12 - 14 placeres kvæggylle i 10 cm dybde, efter harvning i 25 cm dybde
 • I led 15 - 17 placeres afgasset gylle i 10 cm dybde, efter harvning i 25 cm dybde
 • I led 6 - 17 tilføres gyllen 2 liter Vizura pr. ha i forbindelse med udbringning.

 • Såning:
  Majsen sås i sidste halvdel af april, så snart jordtemperaturen er 8 ºC, og der er udsigt til en stabil vejrudvikling. Der sås 10 majsfrø pr. m2 af sorten Pinnacle i LFE 6 Syd og Function i LFE 10 svarende til 13,3 cm frøafstand ved 75 cm rækkeafstand. Frøene sås i 5 cm dybde målt fra jordoverfladen til underkant af frø. Husk at parcellerne skal være målfaste, så de kan genfindes præcist efter jordbearbejdning. Forsøget sås 2-3 dage efter, at der er placeret gylle i led 12-17 så væsken fra gyllen har tid til at trække ud i jorden.

  UDSÆD: Udsæd af sorten Pinnacle og Funktion leveres af Teknologisk Institut.

  GØDNING: Forsøgsgødning og startgødning leveres af Teknologisk Institut. Kaliumklorid skaffes lokalt. Kvæggylle og afgasset gylle skaffes lokalt, der anvendes samme gylletyper som i 070872222.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0110-04-2022, April, Før udbringning af husdyrgødning.
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  P02Stadium 19
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Fra jordoverflade til bladspids
   
  ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
   
  P03Stadium 83, Før høst
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter tælles på 10 m række. m2 måleflade (korrigeret for rækkeafstand) og total antal planter indberettes.
   
  P04Stadium 83 - 85, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Prøvestørrelse: 800 g pr. parcel. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  STIVELSE, % af tørstof
  EFOS, %, (kvæg)
  NDF, % i tørstof, total
  iNDF, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  (stængel + blade + kolbe i række 2 og 3)
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  Se PRØVEUDTAGNING nederst
  TØRSTOF, % af råvare


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  HØST: Majsen SKAL høstes med Teknologisk Instituts majshøster i stadie 83-85 når tørstofindholdet er 32 % i led 2. Kernerne vil være dejagtige og man kan med besvær netop klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober.

  PRØVEUDTAGNING: Ved høst udtages en prøve på 800 g af hver parcel. Det er vigtigt at prøven tages af hele parcellen. Husk at veje prøven alene. Parcelprøverne påklæbes de fortrykte stregkodelabels.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed og sådybde ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GYLLE Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 20 28 26 94 eller mail: mam@seges.dk. eller Landskonsulent Martin Nørregaard Hansen tlf: 5173 0524 eller på mail: manh@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk