Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070872222 Placering af kvæggylle og afgasset gylle til majs med og uden nitrifikationshæmmer og startgødning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 24-02-2022
Fordelingsdato: 01-03-2022
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse udbytteeffekt i majs ved gylleplacering og tilsætning af nitrifikationshæmmeren Vizura til kvæggylle og afgasset gylle udbragt på JB1 i nedbørsrige egne.

BAGGRUND: Majs begynder først at optage kvælstof i større stil i juni. Kvælstof udbragt før såning er derfor udsat for udvaskning på lette jordtyper i et nedbørsrigt forår. Der er derfor brug for at undersøge om tilsætning af nitrifikationshæmmer til gylle udbragt til majs kan forbedre udnyttelsen af gyllens kvælstofindhold. Afgasset gylle benyttes i stigende omfang til gødskning af majs. Gødningseffekten af afgasset gylle sammenlignet med kvæggylle ønskes derfor undersøgt. Samtidig ønskes det undersøgt om placering af kvæggylle og afgasset gylle i majs kan erstatte behovet for tilførsel af startfosfor.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene anlægges i samme marker som 070882222. Forsøgene tilføres hhv. afgasset og ikke afgasset kvæggylle - de samme gylletyper som anvendes i 070882222 Forsøgene tilføres hhv. afgasset og ikke afgasset kvæggylle. Gylletyperne skal have et NH4-N indhold på min 1,8 kg NH4-N/ton. Hvis dette ikke er muligt kontaktes Martin Nørregaard. De to gylletyper hentes, hvis praktisk muligt, i lagertanke på den samme bedrift. Hvis dette ikke er muligt, hentes de på nærliggende bedrifter.
De to enkeltforsøg ved samme LFE placeres så tæt på hinanden, at der kan benyttes gylle fra samme tanke. Forsøgene må ikke ligge på marker grænsende op til hinanden, men gerne inden for en afstand på maks. 10-15 km.
Forsøgene anlægges på JB 1 med Rt større end 5,8. Fosfortallet skal helst være under 4.
Der skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online. Forsøget anlægges i majsmarker med forfrugt majs, hvor der ikke har været dyrket kløvergræs de seneste 5 år. Forsøgsarealet skal være fri for kvik og andet rodukrudt, og jordtypen skal være meget ensartet. Forsøget må ikke tilføres husdyrgødning udover forsøgsgødningen.

ARBEJDSFORDELING:
 • Såning af majs med placering af startgødning udføres af Teknologisk Institut
 • Gylleudbringning udføres af Teknologisk Institut
 • Forsøget høstes af Teknologisk Institut

 • ANLÆGSDATA: Anlægsparcel 24 x 3,0 m (4 rk.). Høstparcel 10 x 1,5 m (2 rk.). Forsøget SKAL randomiseres, det er derfor en fordel hvis det kan anlægges i én række. Der skal være mindst 24 m rundt om forsøget, eller mellem rækker, så der er mulighed for at vende med gyllevogn. Der sås en værnparcel i begge ender af forsøget. Forsøget skal være målfast via GPS-koordinater eller i forhold til en pæl i skel langs med forsøget og en pæl i skel for enden af forsøget, så parcellerne kan genfindes præcist efter dybdeharvning eller pløjning og pakning. Før placering af gylle skal såbeddet være jævnt og tilpas fast. Majsen i marken omkring forsøget sås helt ind til forsøget.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 72m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerKaliumchlorid 49. Kaligød, KemiraKun forsøg150 kg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Er der efterafgrøder på arealet skal disse nedsprøjtes så snart det er muligt efter 1. marts. Forsøgsarealet skal grundgødskes med 150 kg kaliumklorid pr. ha, som bredspredes efter dybdeharvning eller pløjning og pakning, men før majssåning.

  På forsøgsarealet må der IKKE tilføres anden gødning end grund - og forsøgsgødning. Ellers behandles forsøget som omgivende mark. Ukrudtsbekæmpelsen foretages som i den omgivende mark. Forsøget SKAL holdes fri for ukrudt. Forsøget skal ved behov sprøjtes mod svampesygdomme senest ved fuld blomstring.

  VANDING: Forsøget skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  116-04-2022
  Før harvning i 25 cm dybde
  Ingen kvælstof
  Ved såning14 kg N75 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  15 kg P
  202-04-2022
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab.
  NH4-NGylle, kvæg 2202
  16-04-2022
  Før harvning i 25 cm dybde
  110 kg NH4-NGylle, kvæg 2204
  Nedfældet
  Ved såning14 kg N75 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  15 kg P
  316-04-2022
  Før harvning i 25 cm dybde
  110 kg NH4-NGylle, kvæg 2204
  Nedfældet
  2 l Vizura
  Ved såning14 kg N75 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  15 kg P
  416-04-2022
  Før harvning i 25 cm dybde
  110 kg NH4-NGylle, kvæg 2204
  2 l Vizura
  Nedfældet
  Ved såning14 kg N26 kg NS 27-4
  7,5 kg P38 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  516-04-2022
  Før harvning i 25 cm dybde
  110 kg NH4-NGylle, kvæg 2204
  Nedfældet
  2 l Vizura
  Ved såning14 kg N52 kg NS 27-4
  0 kg P
  616-04-2022
  Før harvning i 25 cm dybde
  110 kg NH4-NGylle, kvæg 2204
  Nedfældet
  Ved såning14 kg N52 kg NS 27-4
  0 kg P
  702-04-2022
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab
  NH4-NGylle afgasset 2203
  16-04-2022
  Før harvning i 25 cm dybde
  110 kg NH4-NGylle afgasset 2205
  Nedfældet
  Ved såning14 kg N75 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  15 kg P
  816-04-2022
  Før harvning i 25 cm dybde
  110 kg NH4-NGylle afgasset 2205
  Nedfældet
  2 l Vizura
  Ved såning14 kg N75 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  15 kg P
  916-04-2022
  Før harvning i 25 cm dybde
  110 kg NH4-NGylle afgasset 2205
  2 l Vizura
  Nedfældet
  Ved såning14 kg N26 kg NS 27-4
  7,5 kg P38 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  1016-04-2022
  Før harvning i 25 cm dybde
  110 kg NH4-NGylle afgasset 2205
  Nedfældet
  2 l Vizura
  Ved såning14 kg N52 kg NS 27-4
  0 kg P
  1116-04-2022
  Før harvning i 25 cm dybde
  110 kg NH4-NGylle afgasset 2205
  Nedfældet
  Ved såning14 kg N52 kg NS 27-4
  0 kg P
  1219-04-2022
  Efter harvning i 25 cm dybde
  110 kg NH4-NGylle, kvæg 2204
  Placeret
  2 l Vizura
  Ved såning14 kg N75 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  15 kg P
  1319-04-2022
  Efter harvning i 25 cm dybde
  110 kg NH4-NGylle, kvæg 2204
  2 l Vizura
  Placeret
  Ved såning14 kg N26 kg NS 27-4
  7,5 kg P38 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  1419-04-2022
  Efter harvning i 25 cm dybde
  110 kg NH4-NGylle, kvæg 2204
  Placeret
  2 l Vizura
  Ved såning14 kg N52 kg NS 27-4
  0 kg P
  1519-04-2022
  Efter harvning i 25 cm dybde
  110 kg NH4-NGylle afgasset 2205
  Placeret
  2 l Vizura
  Ved såning14 kg N75 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  15 kg P
  1619-04-2022
  Efter harvning i 25 cm dybde
  110 kg NH4-NGylle afgasset 2205
  2 l Vizura
  Placeret
  Ved såning14 kg N26 kg NS 27-4
  7,5 kg P38 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  1719-04-2022
  Efter harvning i 25 cm dybde
  110 kg NH4-NGylle afgasset 2205
  Placeret
  2 l Vizura
  Ved såning14 kg N52 kg NS 27-4
  0 kg P
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2202OK LaboratoriumGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2203OK LaboratoriumGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2204EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2205EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

  Gylle: Der anvendes samme gylletyper som i 070882222. 8 dage før forventet gylleudbringning udtages en gylleprøve af hhv. kvæg og afgasset gylle (2202 og 2203). Denne forprøve sendes til OK-lab med tilsendte labels og følgeseddel fra OK Lab vedhæftet forsøgsplan.
  Gyllemængden pr. ha. fastslås ud fra den kemiske analyse af gyllens NH4-N-indhold. Gyllen skaffes lokalt. Ved udbringning udtages to gylleprøver: en til kemisk analyse (2203 og 2204) og en kopi-prøve som Teknologisk Institut gemmer.
  Gylleudbringning koordineres med Per Roed tlf.: 7220 3391 fra Teknologisk Institut.

  Jordbearbejdning og forsøgsbehandlinger: Led 2-11, der skal tilføres nedfældet gylle med sortjordsnedfælder i 10 cm dybde. Gyllen tilføres før forsøgsarealet dybdeharves eller pløjes. Led 12-17 placeres gylle. Gyllen tilføres efter at forsøgsarealet er dybdeharvet. Til harvning anvendes en stivtandet harve med jordpakker. Dybdeharvningen kan erstattes af pløjning, hvis det vurderes at det passer bedre ind i den praktiske forsøgsplanlægning. I så fald skal forsøgsarealet pakkes efter pløjningen.

 • Se skitse over forsøgsbehandlinger vedhæftet og som billede nederst
 • I led 2 - 11 nedfældes gyllen ved brug af sortjordsnedfælder i 10 cm dybde. Efterfølgende dybdeharves parcellerne i 25 cm dybde
 • I led 2 - 6 nedfældes 110 kg NH4-N i kvæggylle før harvning i 25 cm dybde
 • I led 7 - 11 nedfældes 110 kg NH4-N i afgasset gylle før harvning i 25 cm dybde
 • I led 12 - 14 placeres 110 kg NH4-N i kvæggylle efter harvning i 25 cm dybde
 • I led 15 - 17 placeres 110 kg NH4-N i afgasset gylle efter harvning i 25 cm dybde
 • I led 12 - 17 harves i 25 cm dybde og efterfølgende placeres gyllen med Foulums forsøgsnedfælder i 10 cm dybde (fra gyllens overkant) direkte under sårækkerne
 • I led 3 - 5, 8 - 10, 12 - 17 tilføres gyllen 2 liter Vizura pr. ha i forbindelse med udbringning.

 • Såning:
  Majsen sås i sidste halvdel af april, så snart jordtemperaturen er 8 ºC, og der er udsigt til en stabil vejrudvikling. Der sås 10 majsfrø pr. m2 af sorten Pinnacle i LFE 6 Syd og og Function i LFE 10 svarende til 13,3 cm frøafstand ved 75 cm rækkeafstand. Frøene sås i 5 cm dybde målt fra jordoverfladen til underkant af frø. Husk at parcellerne skal være målfaste, så de kan genfindes præcist efter jordbearbejdning. Forsøget sås 2-3 dage efter, at der er placeret gylle i led 12-17 så væsken fra gyllen har tid til at trække ud i jorden.

  UDSÆD: Udsæd af sorten Pinnacle og Funktion leveres af Teknologisk Institut.

  GØDNING: Forsøgsgødning og startgødning leveres af Teknologisk Institut. Kaliumklorid skaffes lokalt. Rågylle og afgasset gylle skaffes lokalt.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0110-04-2022, April, Før udbringning af husdyrgødning.
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  P02Stadium 15 - 16
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Teknologisk Institut skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P03Stadium 19
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Fra jordoverflade til bladspids
   
  ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
   
  P04Stadium 83, Før høst
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter tælles på 10 m række. m2 måleflade (korrigeret for rækkeafstand) og total antal planter indberettes.
   
  P05Stadium 83 - 85, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Prøvestørrelse: 800 g pr. parcel. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  STIVELSE, % af tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  EFOS, %, (kvæg)
  iNDF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  (stængel + blade + kolbe i række 2 og 3)
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  Se PRØVEUDTAGNING nederst
  TØRSTOF, % af råvare


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  PLANTEPRØVE: Planteprøver jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

  HØST: Majsen SKAL høstes med Teknologisk Instituts majshøster i stadie 83-85 når tørstofindholdet er 32 % i led 2. Kernerne vil være dejagtige og man kan med besvær netop klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober.

  PRØVEUDTAGNING: Ved høst udtages en prøve på 800 g af hver parcel. Det er vigtigt at prøven tages af hele parcellen. Husk at veje prøven alene. Parcelprøverne påklæbes de fortrykte stregkodelabels.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed og sådybde ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GYLLE Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Nørregaard Hansen tlf: 5173 0524 eller på mail: manh@seges.dk.
  Bilag
  BeskrivelseFil
  Følgeseddel gylle til OK.pdfFølgeseddel gylle til OK.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk