Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
091852222 Screening af ukrudtsmidler i lupin - logaritmeforsøg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 28-04-2022
Fordelingsdato: 16-03-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge selektivitet af herbicider i lupin med henblik på at finde midler, som kan søges godkendt til ukrudtsbekæmpelse i lupin. Det er ikke et formål at undersøge effekt mod ukrudt.

BAGGRUND: Der er stigende interesse for lokalt at dyrke bælgplanter som lupin til at indgå i fødevareproduktionen. Lupin er en afgrøde, som ikke yder stor konkurrence mod ukrudt. Der er derfor behov for at finde metoder til at bekæmpe ukrudt i afgrøden.

FORSØGSBETINGELSER: Forfrugt må ikke være kløvergræs, kløver til frø eller lucerne. Der må ikke tilføres N-holdig gødning. Afgrøden skal være velforsynet med P, K, Mg og S. Anlægges på arealer uden rodukrudt og med lavt ukrudtstryk, og i en mark med lupin eller anden bælgsæd. Skal anlægges på lerjord med god vandforsyning eller på vandet sandjord. Forsøget skal hegnes såfremt det ikke er placeret i en mark med lupin. Der udføres ikke høst.
Forsøgene må ikke anlægges efter afgrøder, der er behandlet med midler, der indeholder mesotrion, som eksempelvis Callisto, Tocalis, Starship. Mesotrion kan skade en efterfølgende bælgsædsafgrøde alvorligt.

ANLÆGSDATA: Parcellængde mindst 25 m lang og ca. 1,5 m brede (afhængig af forsøgssprøjte) med 7,5 m halveringsafstand sikrer dette en faktor ca. 10 mellem start- og slutdosis. Der gennemføres to gentagelser.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 2 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Lupin påført podemiddel sås om foråret i 4-5 cm's dybde, når der kan laves et tjenligt såbed. Der sås 100 spiredygtige frø pr. m2. Der må ikke behandles med andre ukrudtsmidler end forsøgsbehandlingerne, ellers behandles forsøget efter behov. Såning i ensartet og tilstrækkelig dybde er væsentlig i forhold til optimale betingelser for behandlingen med ukrudtsmidler før fremspiring. Men vær opmærksom på at lupin ikke sås dybere end 5 cm.
Gror forsøget til med en uacceptabel stor mængde ukrudt, kan forsøget f.eks. afslås og biomassen fjernes efter sidste bedømmelse.
Der må ikke tilføres N-holdig gødning. Afgrøden skal være velforsynet med P, K, Mg og S.


HEGN: Efter etablering opsættes hegn rundt om forsøget, så det ikke bliver spist af vildtet. Hegnet skaffes lokalt. Hegning skal enten foretages, så det er muligt at foretage ukrudtsbekæmpelse indenfor hegningen eller de reetableres efter ukrudtsbekæmpelse, da vildtangreb fortsætter hele året. Hegning er ikke nødvendig, hvis forsøget er placeret i en mark hvor den omgivende afgrøde er lupin.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 07 - 086 l BoxerLogaritmesprøjtning
3Stadium 07 - 084 l FenixLogaritmesprøjtning
4Stadium 07 - 084 kg Novitron DAM TECLogaritmesprøjtning
5Stadium 07 - 081 l Centium 36 CSLogaritmesprøjtning
6Stadium 07 - 080,3 l DFFLogaritmesprøjtning
7Stadium 07 - 082 l Mateno Duo 600 SCLogaritmesprøjtning
8Stadium 07 - 082 l Stomp CSLogaritmesprøjtning
9Stadium 11 - 120,3 l DFFLogaritmesprøjtning
10Stadium 11 - 124 kg Lentagran 45 WPLogaritmesprøjtning
11Stadium 11 - 122 l OnyxLogaritmesprøjtning
12Stadium 11 - 122 l Fighter 480Logaritmesprøjtning
13Stadium 11 - 122 l Stomp CSLogaritmesprøjtning
14Stadium 11 - 124 l Focus UltraLogaritmesprøjtning
15Stadium 11 - 122 l Agil 100 ECLogaritmesprøjtning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
Startdosis er angivet under forsøgsbehandlingerne. Se vejledning Udførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte

 • Led 2-8 behandles før fremspiring af lupin. Tilstræb at sprøjtningen sker 3-5 dage før lupinerne bryder jordoverfladen. Udlæg evt. en glasplade eller sæt en plastkasse på hovedet, så den højere temperatur fremskynder spiringen og giver forvarsel om snarlig fremspiring.
 • Led 9-15 behandles når lupin har 1-2 løvblade.

 • UDSÆD OG PODEMIDDEL: Udsæd og podemiddel til lupin leveres af Teknologisk Institut.

  KEMIKALIER: Leveres af Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 12 - 13, 3 uger efter behandling i stadie 11-12
  ParcelAFGRØDE biomasse.
  Visuel bedømmelse af biomasse i forhold til ubehandlet. Se vejledning til bedømmelse nedenfor.
   
  ParcelFOTO digital.
  1 foto pr. parcel. Se tekstafsnit FOTO, DIGITAL.
   
  P03Stadium 51, 6 uger efter behandling i stadium 11-12
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelAFGRØDE biomasse.
  Visuel bedømmelse af biomasse i forhold til ubehandlet. Se vejledning til bedømmelse nedenfor.
   
  ParcelFOTO digital.
  1 foto pr. parcel. Se tekstafsnit FOTO, DIGITAL.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit DRONEFLYVNING
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
  Se tekstafsnit DRONEFLYVNING
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit DRONEFLYVNING
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
  Se tekstafsnit DRONEFLYVNING
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Visuel bedømmelse af afgrødens biomasse 6-10 steder pr. parcel i forhold til afgrødens biomasse (forholdstal 100) i ubehandlet. Dvs. ingen skade på afgrøden bedømmes til en biomasse på 100, mens ingen afgrøde bedømmes som forholdstal 0. Bedømmelserne fortages hyppigere der hvor effekten aftager/tiltager hurtigst. Skema til bedømmelse af logaritmeforsøg ukrudt anvendes, vedhæftet planen som bilag.
  Se evt. vejledning til logaritmesprøjtning Udførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte.

  DRONEFLYVNING: Der skal tages dronefoto af forsøget med multispektralt kamera til beregning af NDRE/NDVI. Hvorvidt analyse af NDRE/NDVI foretages vurderes efter billederne er taget. Såfremt denne analyse laves, skal den håndholdes da det ønskes at lave en logaritmisk bedømmelse ud fra dronebillederne, dvs. registreringer med ca. 1. meters mellemrum ned igennem parcellerne.

  FOTO, DIGITAL: Foto tages fra den del af parcellen med højeste dosis. Hele parcellængden skal være synlig i foto. Skilt med lednummer i placeres i forgrunden af fotoet. Billederne indsættes på forsøget som notat på forsøget.
  Se vejledning Digitale fotos i forsøgene for tips til at tage gode billeder og vejledning til upload vha. WebTrail.

  HØST: Forsøget høstes ikke.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  15-03-2022Tilføjet linje om mesotrion i forsøgsbetingelser (HJB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agil 100 EC GHS07 GHS08 GHS09
  Boxer GHS08 GHS07 GHS09
  DFF GHS09
  Fenix GHS09 GHS08
  Fighter 480 GHS07 GHS09
  Focus Ultra GHS09 GHS07 GHS08
  Lentagran 45 WP GHS07 GHS09
  Mateno Duo 600 SC GHS09 GHS07 GHS08
  Novitron DAM TEC GHS08 GHS09
  Onyx GHS09 GHS07 GHS02
  Stomp CS GHS09


  Bilag
  BeskrivelseFil
  Opgørelse af logaritmesprøjtning ukrudtplanter_kval_landsfors_spro_Logaritmesprojtning_ukrudt.xlsx
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk