Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
052202223 DFF og Stomp i vårsædsudlagt engrapgræs, HØSTÅR - DLF Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 01-06-2023
Fordelingsdato: 03-07-2022
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: Forsøget skal vise om ukrudtsbehandling i dæksæden med DFF, Stomp og Hussar Plus OD kan give en tilfredsstillende bekæmpelse af enårig- og alm. rapgræs

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i vårbyg i foråret 2022 og der høstes frø i 2023

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget behandles som omgivende mark. Der behandles med Hussar OD Plus mod tokimbladet udkrudt

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen beh. dette år
2Ingen beh. dette år
3Ingen beh. dette år
4Ingen beh. dette år
5Ingen beh. dette år
6Ingen beh. dette år
7Ingen beh. dette år
8Ingen beh. dette år
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Ingen forsøgsbehandlinger

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-03-2023, ca. 10 dage efter sidste behandling
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
 
ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
 
ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
 
P02Ved blomstring
ParcelFRØSÆTNING karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen frø, 10=god ensartet frøsætning.
 
P03Stadium 89, Høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til DLF (lærredspose).
Prøvestørrelse: 2 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE
RENHED, % i råvare ved maskinrensning
RENT FRØ, % i maskinrenset vare
RAPGRÆS, ALM., % i frø
RAPGRÆS, ENÅRIG, % i frø
ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til DLF (plastpose).
Prøvestørrelse: 0,1 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
VAND, % i kerne/frø
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
 


HØST: Forsøget høstes/skårlægges inden afgrøden begynder at drysse efter anvisning fra frøkonsulent.

FRØ PRØVER: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til en 10 l. spandfuld.
Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

Bemærk prøverne sendes direkte til:
DLF
Højerupvej 31
4660 Store Heddinge.

Hvis prøverne er meget våde må de ikke sendes fredag da de kan risikere at ligge varmt weekenden over og dermed blive ødelagt.
Sørg i stedet for at prøverne i lærredsposer ligger et sted med god kølig luft og ikke i "stoppede" poser .

SPILD: En præcis opgørelse af spildet er vigtig for tolkningen af resultaterne. Det er derfor af stor betydning, at observere om de forskellige behandlinger har indflydelse på spildet. Spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Juranich: 23 11 14 59, mail: knjh@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk