Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
052032222 Gødning til vårsædsudlagt engrapgræs, UDLÆGSÅR - DLF Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 21-02-2022
Fordelingsdato: 26-02-2022
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: Forsøget skal vise om ekstra kvælstoftildeling før høst af dæksæd, samt tidlig ekstra tildeling den 1. sep-tember, kan give en bedre etablering af engrapgræsudlæg

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i vårbyg i foråret 2022 og der høstes frø i 2023

ANLÆGSDATA: Forsøget udføres i engrapgræs Miracle sået i vårbyg på dobbelt rækkeafstand. Der nedfældes 30 kg N til udlægsrækken ved såning.
Forsøget kommer til at ligge på Hvidkilde Gods, er aftalt mellem forsøgsvært og DLF

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget behandles som omgivende mark mht. ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
125-09-202270 kg N
201-09-2022
30 kg N
25-09-202270 kg N
314 dage før høst af vårbyg.30 kg N
25-09-202270 kg N
414 dage før høst af vårbyg.30 kg N
01-09-2022
30 kg N
25-09-202270 kg N
514 dage før høst af vårbyg.30 kg N
01-09-2022
30 kg N
25-09-202240 kg N
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • Led 3 til 5 gødes med 30 kg. N/ha. 14 dage før høst af dæksæd.
 • Led 2, 4 og 5 gødes 30 kg. N/ha. d. 1. september.
 • Led 1til 4 gødes med 70 kg. N/ha. og led 5 gødes med 40 kg. N7ha. d. 25. september.
 •  

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-10-2022
  ParcelUDLÆGS TILSTAND karakter 0-10.
   
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
   


  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Juranich: 23 11 14 59, mail: knjh@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk