Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020382222 Sortsscreening af ærtesorter og hestebønner Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 31-03-2022
Fordelingsdato: 28-03-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge om nye sorter og arter af bælgfrugter vil kunne dyrkes på varme lokationer i Danmark samt måle udbyttet af disse.

BAGGRUND: Formålet er at styrke udbuddet af - og kendskabet til lokale velegnede sorter og arter af bælgplanter til humankonsum, til gavn for klimaet m.v. Det gøres ved at afdække, finde og teste udbuddet af smagfulde sorter og arter af bælgplanter, der kan dyrkes lokalt, øge udbyttet via bedste sortsvalg og dermed mindske importen og nedsætte klimabelastningen pr. dyrket enhed.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Skal anlægges i en bælgsædsmark eller evt. ugødet vårsædsmark.
 • Der må ikke være forfrugt kløvergræs, kløver til frø eller lucerne.
 • Der må ikke have været hestebønne eller ært i marken de seneste 5 år.
 • Må ikke anlægges på arealer med problemer med ærtesyge/ærterodråd.
 • Der må ikke forekomme rodukrudt på arealet.
 • Skal anlægges på areal med lavt ukrudtstryk
 • Skal anlægges på et areal, hvor det sene høsttidspunkt for visse af leddene ikke er et problem for den efterfølgende afgrøde.
 • Anlægges forsøget i anden afgrøde end ært skal det hegnes for at undgå vildskader.
 • Skal anlægges, hvor reaktionstallet er i normalområdet for jordtypen
 • Skal anlægges på JB 3-5 og må ikke anlægges på vandlidende jord.


 • DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

  ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges så der tages højde for arbejdsbredden af de maskiner, der skal anvendes til såning, skårlægning og høst. Anlægges med småparcelteknik. Blindstrigling foregår på tværs af parceller. Det skal være muligt at høste de enkelte arter på forskellige tidspunkter, så indsæt værn hvis nødvendigt, da der ikke må være kørespor i parcellerne. Led af samme art placeres ved siden af hinanden og skal samles i miniblokke, tilretning af design skal derfor foretages af Teknologisk Institut. Meld venlgst tilbage hvor mange kolonner forsøget skal anlægges i.

  Grundet mangel på udsæd af de to landsorter af ærter (led 17 og 18) samt led 15 Flamingo Flash bliver disse kun udført ved VKST Ringsted. Ved Velas fejlmarkeres parcellerne, og flyttes ud til endenrne af forsøget. Landsorterne skal bruges til videre opformering, så derfor er sortsrenheden meget afgørende. Det sikres bedst ved at placere dem imellem hestebønnesorterne led 3 og 4 og led 5 og 6. Derved kommer der kun hestebønner i, hvis der sker iblanding fra naboparcel. Placer værn, så de kan høstes på et senere tidspunkt, hvis nødvendigt.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 3 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 18m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Økologiske præparaterBlindharvningKun forsøg
  JordbehandlingUkrudts-harvningKun forsøg
  Gødskning og sprøjtningVandingKun forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Gødskning:
  Der må ikke tilføres N-holdig gødning.

  Ukrudtsbekæmpelse:
  Alle parceller blindstrigles, vær opmærksom på forskelle i sådybde og dermed fremspiring.


  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Art og sort
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  101-04-2022HestebønneBolivia
  50 Spiredygt. frø/m2
  201-04-2022HestebønneBobas
  50 Spiredygt. frø/m2
  301-04-2022HestebønneGhengis
  50 Spiredygt. frø/m2
  401-04-2022HestebønneNakka
  50 Spiredygt. frø/m2
  501-04-2022HestebønneGL Emilia
  50 Spiredygt. frø/m2
  601-04-2022HestebønneTrumpet
  50 Spiredygt. frø/m2
  701-04-2022MarkærtIngrid
  80 Spiredygt. frø/m2
  801-04-2022MarkærtBlack Bagger
  80 Spiredygt. frø/m2
  901-04-2022MarkærtRed Fox
  80 Spiredygt. frø/m2
  1001-04-2022MarkærtBluetime
  80 Spiredygt. frø/m2
  1101-04-2022MarkærtBagoo
  80 Spiredygt. frø/m2
  1201-04-2022MarkærtLS101
  80 Spiredygt. frø/m2
  1301-04-2021MarkærtLS102
  80 Spiredygt. frø/m2
  1401-04-2022MarkærtArwena
  80 Spiredygt. frø/m2
  1501-04-2022MarkærtFlammingo Pink
  80 Spiredygt. frø/m2
  1601-04-2022MarkærtIngrid
  20 Spiredygt. frø/m2
  Black Bagger
  20 Spiredygt. frø/m2
  Bluetime
  20 Spiredygt. frø/m2
  Greenway
  20 Spiredygt. frø/m2
  1701-04-2022MarkærtBrun ært fra Nakskov
  80 Spiredygt. frø/m2
  HavreDelfin
  65 Spiredygt. frø/m2
  1801-04-2022MarkærtLollandsk rosin
  80 Spiredygt. frø/m2
  HavreDelfin
  65 Spiredygt. frø/m2
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Der sikres et veletableret såbed, inden såning, så man får optimal fremspiring. Såtid ultimo marts, når jordtemperaturen er over 4 grader.

  Sådybde:
  • Led 1-6 (hestebønne) sås i 8 cm's dybde..
  • Led 7-18 (ært) sås i 5 cm's dybde.
  • I led 16 samsås 4 sorter af ært med 20 spiredygtige frø/ha af hver.
  • I led 17 og 18 samsås ært og havre med 80 spiredygtige frø af ært og 65 spiredygtige frø af havre.

  HEGN: Efter etablering opsættes hegn rundt om forsøget, så det ikke bliver spist af vildtet. Hegnet skaffes lokalt. Hegn kan udelades, såfremt forsøget er anlagt i en ærtemark.

  UDSÆD: Udsæd leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P0214-04-2022, Efter fremspiring
  ParcelBÆLGPLANTER planter/m2.
   
  P0305-05-2022, 14 dage efter sidste ukrudtsbekæmpelse
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelBÆLGPLANTER planter/m2.
   
  P04Stadium 69, St. 69 for den tidligste bælgplante
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelBLADLUS % planter m.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  CHOKOLADEPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  RUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  BLADPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  VIKKESKIMMEL % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
  GRÅSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
  ÆRTESKIMMEL % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
  ÆRTESYGE % dækning.
   
  P05Stadium 75, 50% bælge i fuld størrelse i den tidligste bælgplante
  ParcelBLADLUS % planter m.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  CHOKOLADEPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  RUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  BLADPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  VIKKESKIMMEL % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
  GRÅSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
  ÆRTESKIMMEL % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
  ÆRTESYGE % dækning.
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg pr. led, dog hele høstparcel af led 17 og 18. KKG bestemmer renhed og TKV, opsorterer, og videre sender de opsorterede prøver efter aftale til Eurofins Steins.
  HAVRE, % i renvare
  RENHED, % i råvare
  BÆLGSÆD, % i renvare
  led**1 dato for.
  DATO FOR SKÅRLÆGNING
   
  ledHØST dato for.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  P07Efter høst, Data for bælgsæd- andel. Indtastes af Teknologisk Institut.
  ledVAND % i kerne/frø.
   
  led1000 KORNSVÆGT g.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  P08Efter høst, Data for Havre - andel. Indtastes af Teknologisk Institut.
  Alle målinger i P08 udføres kun i led: 17, 18
  ledVAND % i kerne/frø.
   
  led1000 KORNSVÆGT g.
   
  ledRÅPROTEIN % i tørstof.
   


  HØST: Der høstes efter bælgplanternes modningstidspunkt. Der høstes af flere omgange.

  PRØVEUDTAGNING: Alt høstmateriale fra led 17 og 18 sendes til Teknolgisk Institut, da udsæden skal bruges til opformering. Af alle andre led sendes 1 kg prøvemateriale.

  INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Projektet har fået tilskud fra Promilleafgiftsfonden.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Konsulent Anna Borum: 2167 6533 eller på mail: abor@icoel.dk


  Rettelser:
  DatoTekst
  31-03-2022Sorterne Bioro, tip og Sirius kunne ikke skaffes, hvorfor disse led udgår. Plan tilrettet efter det (HJB)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk