Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070892222 Fosfor til vårbyg på særlige arealer - gødskningsstrategier Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 10-05-2022
Fordelingsdato: 08-03-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige strategier for tildeling af fosfor til vårbyg med henblik på at opnå udbyttepotentialet med lavest muligt fosforinput.

BAGGRUND: Flere arealer, specielt i Vendsyssel, har vist sig at give højt respons for placering af fosfor i handelsgødning til trods for høje fosfortal i pløjelaget. Mange af disse arealer er husdyrgødede og der vil sjældent være plads til både at tildele husdyrgødning og placere store mængder fosfor i handelsgødning. Det er derfor ønskeligt at undersøge, dels om mindre mængder fosfor, f.eks. i en forsurende gødning, kan give samme effekter som større mængder fosfor placeret i en almindelig fosforgødning og dels husdyrgødning kan give fosforeffekter i samme niveau som fosfor i handelsgødning. Forsøgene har desuden sammenhæng til forsøgsserie 070532222 (led 1-6 er identiske), hvor forskellige arealtyper undersøges for fosforrespons.

FORSØGSBETINGELSER:
Camilla Lemming, SEGES, kontakter LFE direkte i forhold til at finde forsøgsarealer: Forsøgsarealerne må ikke i indeværende planperiode være tilført fosforholdige handelsgødninger, restprodukter eller husdyrgødning. Der må ikke være udlæg i vårbyggen. Der tilstræbes en placering på pløjede arealer. Der ønskes en beskrivelse af historikken for jordbearbejdning det seneste år. Desuden ønskes arealets overordnede husdyrgødningshistorik (type de seneste 5 år) beskrevet i notat. Der skal være værn i hver ende af forsøget. Værn skal grundgødskes med K og N, men må ikke få P. Se tekstafsnit GRUNDBEHANDLING.

FORSØGSSTEDER:
LFE 1: 2 forsøg placeres på arealer med tidligere opnået fosforrespons.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges min 20 meter fra forager eller kile. Hvis forsøget anlægges i en mark, hvor der skal være en anden afgrøde end vårbyg, anlægges der 20 meter værn af vårbyg hele vejen rundt om forsøget. Forsøget SKAL randomiseres, det er derfor en fordel hvis det kan anlægges i én række. Der skal være mindst 25 m rundt om forsøget, eller mellem rækker, så der er mulighed for at vende med gyllevogn. Parcellerne anlægges i 3 meters bredde. Forsøgsparceller skal afmærkes, så de kan genfindes efter pløjning.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerKaliumchlorid 50. KaligødKun forsøg100 kg
Mangansulfat 32Kun forsøg2 kg
Mangansulfat 32Kun forsøg2 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der bredspredes ved såning 100 kg Kaliumchlorid pr. ha. på hele forsøgsarealet inkl. værn.
Værn må ikke gødskes med fosfor.

Der udføres to manganbehandlinger i alle led. Første behandling udføres i st. 11-12, og anden behandling udføres, når planten er i gang med buskning. Når der behandles med mangan, skal der anvendes sprede-klæbemiddel.

Ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse samt vækstregulering udføres som i den omgivende mark eller efter behov. Undgå ukrudtsmidlet DFF, der kan give skader på de små planter. Der må ikke gødskes med anden P, K og N-gødning end forsøgs- og grundgødning.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
101-04-2022
Der tilføres NS 27-4 svarende til N-behov beregnet i MarkOnline.
Ved såning
Ingen fosfor
N-modelNS 27-4
Bredspredt
201-04-2022
Der tilføres NS 27-4 svarende til N-behov beregnet i MarkOnline.
Ved såning
7,5 kg P37,5 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret
N-modelNS 27-4
Bredspredt
301-04-2022
Der tilføres NS 27-4 svarende til N-behov beregnet i MarkOnline.
Ved såning
15 kg P75 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret
N-modelNS 27-4
Bredspredt
401-04-2022
Der tilføres NS 27-4 svarende til N-behov beregnet i MarkOnline.
Ved såning
30 kg P150 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret
N-modelNS 27-4
Bredspredt
501-04-2022
Der tilføres NS 27-4 svarende til N-behov beregnet i MarkOnline.
Ved såning
60 kg P300 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret
N-modelNS 27-4
601-04-2022
Der tilføres NS 27-4 svarende til N-behov beregnet i MarkOnline minus 27 kg N tilført i DAP.
Ved såning
30 kg P150 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
Placeret
N-modelNS 27-4
Bredspredt
701-04-2022
Der tilføres NS 27-4 svarende til N-behov beregnet i MarkOnline minus 7 kg N tilført i DAP.
Ved såning
7,5 kg P37,5 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
Placeret
N-modelNS 27-4
Bredspredt
815-03-2022
Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til AU Foulum.
Før såning
PGylle 2222
15-03-2022
Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab.
Før såning
PGylle 2179
28-03-2022
2-3 dage før såning
Før såning
30 kg PGylle 2180
Nedfældet
01-04-2022
Der tilføres NS 27-4 svarende til N-behov beregnet i MarkOnline minus NH4-N i tilført gylle.
Ved såning
N-modelNS 27-4
Bredspredt
928-03-2022
2-3 dage før såning
Før såning
30 kg PGylle 2180
2 l Vizura
Nedfældet
01-04-2022
Der tilføres NS 27-4 svarende til N-behov beregnet i MarkOnline minus NH4-N i tilført gylle.
Ved såning
N-modelNS 27-4
Bredspredt
1028-03-2022
2-3 dage før såning
Før såning
22,5 kg PGylle 2180
Nedfældet
01-04-2022
Der tilføres NS 27-4 svarende til N-behov beregnet i MarkOnline minus NH4-N i tilført gylle.
Ved såning
7,5 kg P37,5 kg Tripelsuperfosfat 20
Placeret
N-modelNS 27-4
Bredspredt
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
2179OK LaboratoriumGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2180EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
PH
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2222Danmarks JordbrugsForskningGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Gylle udbringes af Teknologisk Institut 2-3 dage før såning, dette koordineres med Per Roed tlf: 7220 3391 fra Teknologisk Institut. Efter nedfældning af gylle pløjes hele forsøgsarealet. Forsøget sås 2-3 dage efter gyllenedfældning.

OBS Midt i marts senest 8 dage før udbringning udtages gylleprøve 2179 til at måle fosforindholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Denne forprøve sendes til OK-lab med tilsendte labels og følgeseddel til Ok-lab vedhæftet forsøgsplan. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve). Da der i dette forsøg skal køres efter fosforindhold i prøven er det vigtig at gylletanken er grundigt omrørt forud for prøvetagning.

Desuden udtages en gylleprøve 2222 til AU Foulum, der sendes til:

Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi
Att.Karin Dyrberg
postbox 50
8830 Tjele

Ved udbringning af gylle udtages gylleprøve 2180.

Ved såning bredspredes NS 27-4. Den samlede mængde kvælstof i hvert led skal svare til markens behov beregnet efter N-modellen i MarkOnline. Bemærk at der ikke skal tildeles ens N-mængde i alle led, da N i gylle og DAP (led 6-10) skal fratrækkes

I alle forsøg anvendes sorten Flair. Der tilstræbes en sådybde på 3-4 cm. Det er vigtigt være omhyggeligt med sådybden. Der tilstræbes 250-300 planter pr. m2. Samme dag, som der er sået, meldes såtidspunktet til Camilla Lemming, SEGES (cal@seges.dk, 61262169)

 • I led 2-5 placeres tripelsuperfosfat i stigende mængder ved såning.Og NS 27-4 bredspreds i en mængde svarende til N-behov for marken.
 • I led 6 placeres 30 kg P DAP. Og der bredspredes NS 27-4 i en mængde svarende til N-behov for marken minus de 27 kg N der er tilført med DAP-gødningen.
 • I led 7 placeres 30 kg P i gylle 2-3 dage før såning. Ved såning bredspredes NS 27-4 i en mængde svarende til N-behov for marken minus den N mængde der er udbragt i gylle.
 • I led 8 placeres 30 kg P i gylle med Vizura 2-3 dage før såning. Ved såning bredspredes NS 27-4 i en mængde svarende til N-behov for marken minus den N mængde der er udbragt i gylle.
 • I led 9 placeres 22,5 kg P i gylle 2-3 dage før såning. Ved såning placeres 7,5 kg P i TSP og der bredspredes NS 27-4 i en mængde svarende til N-behov for marken minus den N mængde der er udbragt i gylle.
 • UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut i poser af 15 kg.

  FORSØGSGØDNING: Tripelsuperfosfat og DAP til forsøgsbehandlinger samt grundgødning i form af Kaliumchlorid og NS 27-4 leveres af Teknologisk Institut. Mangansulfat skaffes lokalt.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-03-2021, Før såning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  OBS! SKAL IKKE UDTAGES AF LFE, TI afsender denne Se tekstafsnit om JORDPRØVER
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. .
  OBS! SKAL IKKE UDTAGES AF LFE, TI afsender denne Se tekstafsnit om JORDPRØVER
  P-DGT, 0-25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0-25 cm til Foulum (plastpose).
  OBS! SKAL IKKE UDTAGES AF LFE, TI afsender denne Se tekstafsnit om JORDPRØVER
  *1,
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  OBS! Prøvestørrelse 1,5-2 kg
  *2,
  P0220-03-2021, Før såning, Jordprøve udtages i 1. gentagelse
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0-25 cm til Foulum (plastpose).
  Prøvestørrelse 300-500 g Se tekstafsnit om JORDPRØVER
  P vand, 0-25 cm dybde
  P oxalat, 0-25 cm dybde
  TOTAL-P, % i tørstof
  Al oxalat, 0-25 cm dybde
  Fe oxalat, 0-25 cm dybde
  P0320-03-2021, Før såning, Jordprøve udtages i 2. gentagelse
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0-25 cm til Foulum (plastpose).
  Prøvestørrelse 300-500 g Se tekstafsnit om JORDPRØVER
  Fe oxalat, 0-25 cm dybde
  Al oxalat, 0-25 cm dybde
  TOTAL-P, % i tørstof
  P oxalat, 0-25 cm dybde
  P vand, 0-25 cm dybde
  P0420-03-2021, Før såning, Jordprøve udtages i 3. gentagelse
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0-25 cm til Foulum (plastpose).
  Prøvestørrelse 300-500 g Se tekstafsnit om JORDPRØVER
  P vand, 0-25 cm dybde
  P oxalat, 0-25 cm dybde
  TOTAL-P, % i tørstof
  Al oxalat, 0-25 cm dybde
  Fe oxalat, 0-25 cm dybde
  P0520-03-2021, Før såning, Jordprøve udtages i 4. gentagelse
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0-25 cm til Foulum (plastpose).
  Prøvestørrelse 300-500 g Se tekstafsnit om JORDPRØVER
  Al oxalat, 0-25 cm dybde
  TOTAL-P, % i tørstof
  Fe oxalat, 0-25 cm dybde
  P oxalat, 0-25 cm dybde
  P vand, 0-25 cm dybde
  P06Stadium 12 - 13, Før, buskning
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  FOTO digital.
  Der tages et nærbillede af en plante i det mest udbredte stadie i led 1 og 5. Hvis muligt tages desuden et billede af to naboparceller, hvor den ene er led 1 og den anden er led 4 eller 5.
   
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Planteprøve til Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. TI skyller, klipper og tørrer prøven samt videresender til AU.
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0706-05-2022, + 1 uge, efter P06
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  PLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Planteprøve til Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. TI skyller, klipper og tørrer prøven samt videresender til AU.
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0813-05-2022, + 2 uger, efter P06
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  PLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Planteprøve til Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. TI skyller, klipper og tørrer prøven samt videresender til AU.
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P09Stadium 30 - 31
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 8, 9, 10
  SIDESKUD /plante.
  I hver parcel registreres antal sideskud på 20 planter. Se tekstafsnit OPTÆLLING AF SIDESKUD
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P10Stadium 51 - 59
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P11Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
  Vurdering af sygdomme, skadedyr og generel vækst
   
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  KERNE/FRØ-PRØVE til Agrolab.
  UDTAGES AF TI Se tekstafsnit. KERNE/FRØ PRØVE
  P, % i tørstof
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  SKAL SENDES PÅ PARCELNIVEAU. Der udtages en prøve på 700 g pr. parcel. Se tekstafsnit KERNE/FRØ PRØVE
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  HL-VÆGT, kg
  RÅPROTEIN, % i råvare
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5
  KERNE/FRØ-PRØVE til Foulum.
  UDTAGES AF TI Se tekstafsnit. KERNE/FRØ PRØVE
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  P1229-04-2022, Ekstra prøver fra P06
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 6, 7, 8, 9, 10
  PLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Planteprøve til Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. TI skyller, klipper og tørrer prøven samt videresender til AU.
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)


  JORDPRØVER:
  Jordprøve i P01: LFE udtager en repræsentativ prøve for hele forsøgsarealet i 0-25 cm på 1,5-2 kg jord. Hele prøven sendes til Teknologisk Institut, der tørrer og findeler prøven, hvorefter 300-400 g sendes til standardanalyse ved Agrolab. 500 g gemmes ved TI til DGT analyse og resten sendes til AU Foulum.

  Jordprøver P02 - P05 Prøverne udtages på gentagelsesniveau i et lag: 0-25 cm. Det vil sige, at der i P02 udtages repræsentative med 15 stik fordelt i 1. gentagelse.Prøvestørrelse 300-500 g pr. dybde. Og tilsvarende for de øvrige gentagelser i P03, P04 og P05 Jordprøverne må gerne stå 1-2 uger inden de sendes, hvis de ikke er alt for våde og opbevares køligt og skyggefuldt med åbne poser. Umiddelbart inden forsendelse, sendes en mail til Camilla Lemming (cal@seges.dk) om forventet afsendelsestidspunkt. Sendes direkte til AU:

  Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi
  Att.Karin Dyrberg
  postbox 50
  8830 Tjele

  PLANTEPRØVE: Planteprøver udtages i st. 12-13, inden planten påbegynder buskning og igen 7 og 14 dage senere. I 2020 svarede st. 12-13 til ca. 4 uger efter såning. Stadiet er vigtigt, og anføres under måleparameter. Hvis der er stor variation i planternes stadier, noteres dette som notat. Der tages et nærbillede af en plante i det mest udbredte stadie). Planteprøver udtages på parcelniveau i led 1-10. Der udtages prøver af det senest fuldtudviklede blad. Planteprøver udføres jævnfør metode 2: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

  Bemærk, at der ifølge vejledningen skal udtages 60 g friskvægt pr. prøve. Men da der ikke skal analyseres for kvælstof, kan vi nøjes med 5-10 g friskvægt fra hver parcel. Planteprøver sendes til Teknologisk Institut, som vasker prøverne, klipper prøverne i småstykker og efterfølgende tørrer dem. Herefter sendes prøverne til analyse hos Aarhus Universitet:

  Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi
  Att. Karin Dyrberg
  postbox 50
  8830 Tjele

  OPTÆLLING AF SIDESKUD: I st. 30-31 skal der i led 1, 5, 8, 9 og 10 optælles sideskud pr. plante. Der rykkes 20 hele planter op, tilfældigt fordelt i hver parcel og antal af sideskud bestemmes. Døde skud og skud der vurderes til ikke at kunne udvikle sig til aksbærende skud tælles ikke med. I NFTS indberettes 20 i målefladen samt det totale antal skud, så beregnes skud/plante af NFTS.

  DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDRE/NDVI.

  KERNE/FRØ PRØVE: Kerne/frø prøver sendes til Teknologisk Institut på parcelniveau. Teknologisk Institut udtager i led 1-5 en delprøve på 100 g fra hver parcel og sender til AU Foulum. Derefter laves NIT-analyse. hvorefter Teknologisk Institut videresender ledprøver til Agrolab til P-analyse.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  MEDFINANSIERING: Forsøgene er finansieret af Promilleafgiftsfonden.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Camilla Lemming: 61 26 21 69 eller på mail: cal@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  02-05-2022P06 er ændret til at der udtages planteprøver i alle led. (RJE)
  02-05-2022P09: Er ændret, så der nu registres sideskud i led 1,5,8,9 og 10. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk