Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040302222 Effekt af forskellige bejdsemidler på svampesygdomme og udbytte i kartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-03-2022
Fordelingsdato: 31-03-2022
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af forskellige bejdsemidler på udbytte i kartofler

BAGGRUND: Forskellige midlers effekt på stivelsesprocent og udbytte ønskes undersøgt.
Effekten af det biologiske middel Serenade (indeholder bakterien Bacillus subtilis) ønskes også belyst.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges i en mark med kartofler, hvor der kan vandes optimalt.

ANLÆGSDATA: Bruttoparcel: 4 rækker med en længde 10 m. Nettoparcel: 2 rækker med en nettolængde på 10 m.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: Gødskning, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Bejdsning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-04-2022
Ved lægning
Ubehandlet
215-04-2022
Ved lægning
0,75 l Rizolex 50 FW
315-04-2022
Ved lægning
0,75 l Rizolex 50 FW
0,05 l RizoPlus
415-04-2022
Ved lægning
5 l Serenade ASO
515-04-2022
Ved lægning
0,375 l Rizolex 50 FW
2,5 l Serenade ASO
615-04-2022
Ved lægning
0,313 l Maxim 100 FS
2,5 l Serenade ASO
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Forsøgsbehandlingerne foretages med Hardi bejdseanlæg på læggeren. Vandmængde 70 l pr. ha.
Læggeafstand 33 cm.

LÆGGEMATERIALE: Sorten Avarna leveres fra AKV-Langholt til Dronninglund og Saprodi fra KMC til Arnborg. Det tilstræbes at finde udsæd med rodfiltsvamp.

KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2022, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgFOTO digital.
Der tages et foto af læggematerialet inden lægning, for at vise angrebsgraden af rodfiltsvamp.
 
ForsøgRODFILTS.SKLER. tal for (index).
 
P0225-05-2022
Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelFREMSPIRING dato for.
Dato for fuld fremspiring, hvilket vil sige at 95 % af planterne skal være fremspiret. Forsøget tilses 2 gange om ugen, indtil fuld fremspiring er opnået i alle led.
 
P0305-06-2022, Planter 10 cm høje
ParcelRODFILTSVAMP tal for (index).
Der opgraves 15 planter i hver parcel i værnerække, Se tekstafsnit Rodfiltsvamp
 
P0415-09-2022, Før nedvisning
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
ParcelRODFILTSVAMP % planter m.
Kun klassiske symptomer med dannelse af luftknolde og mange stængler, se Vejledning i bedømmelser side 40.
 
P0501-10-2022, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
Analyseres lokalt. Prøvestørrelse: 10 kg.
STIVELSE, % af råvare


RODFILTSVAMP: Der opgraves 15 planter i værnerækker, se Vejledning i bedømmelser. Efter opgravning og bedømmelse lægges 15 nye knolde i værnerækken. OBS: Husk at gemme læggekartofler til dette.

HØST: Forsøget høstes på det tidspunkt, der er optimalt, ca. 1. oktober.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Sprøjteteknik ved bejdsning
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
- Har forsøget været vellykket

KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Maxim 100 FS GHS09
Rizolex 50 FW GHS07 GHS09
RizoPlus GHS07 GHS09
Serenade ASOIntet faresymbol


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk