Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040212222 Effekt af svovl til stivelseskartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-03-2022
Fordelingsdato: 31-03-2022
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge om tildeling af svovl ud over det der tildeles ved gødskning til norm har en effekt på stivelseskartofler.

BAGGRUND: Flere og flere stivelseskartofler grundgødes med organiske gødninger såsom protamylasse/K2 og gylle. De organiske gødninger indeholder mindre svovl, og derfor bliver der tilført noget mindre svovl end tidligere, hvor en stor mængde svovl fulgte med kaligødningen. Mængden af svovl der tilføres markerne via nedbøren er også reduceret kraftigt de seneste årtier. Det skal derfor undersøges, om der er en risiko for at vi nu undergødsker med svovl.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene må kun anlægges i stivelseskartofler, hvor der kan vandes optimalt. Grundgødskningen er en del af forsøgsbehandlingen, hvor det tilstræbes at tilføre så lidt svovl som muligt i led 1, så det bliver muligt at lave en stigning i tildelingen af svovl til led 2-4, og samtidigt at afstemme de øvrige næringsstoffer til så ens et niveau som muligt mens klor holdes på et minimum Forsøgene placeres således, at der kan køres med marksprøjte og vandingsmaskine, uden at sporene gennemskærer forsøget.

ANLÆGSDATA: Bruttoparcel 4 rækker. Høstparcel minimum 2 rækker i alt minimum 15 m2.


DESIGN DATA: Romerkvadratforsøg, 4x4, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: springertræk. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke tilføres anden gødning end forsøgsbehandlingen.
Ukrudt, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Svovl
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
115-04-2022
30 kg SProtamylasse 2266
Cl
K
NYaraBela EXTRAN (N27 KAS)
PTripelsuperfosf.20 S
MgMg.sulfat 15.Kieserit
Magnesiumchlorid
215-04-2022
60 kg SProtamylasse 2266
Cl
KKaliumsulfat 41 S
NYaraBela EXTRAN (N27 KAS)
PTripelsuperfosf.20 S
MgMg.sulfat 15.Kieserit
Magnesiumchlorid
315-04-2022
90 kg SProtamylasse 2266
Cl
KKaliumsulfat 41 S
NYaraBela EXTRAN (N27 KAS)
PTripelsuperfosf.20 S
MgMg.sulfat 15.Kieserit
Magnesiumchlorid
415-04-2022
120 kg SKaliumsulfat 41 S
Cl
K
NYaraBela EXTRAN (N27 KAS)
PTripelsuperfosf.20 S
MgMg.sulfat 15.Kieserit
Magnesiumchlorid
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
2266EAT - Eurofins Agro TestingProtamylasseAMMONIUM-N, % i tørstof
CL, % i tørstof
K, % i tørstof
MG, % i tørstof
P, % i tørstof
SVOVL, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • Alle led grundgødskes, så de tildeles optimale mængder af N, P. K og Mg. Gødningen gives i form af protamylasse/K2, tripelsuperfosfat, magnesiumsulfat og magnesiumchlorid, YaraBela Extran og Kaliumsulfat 41, og er anført under forsøgsbehandling, da de skal tildeles i forskellige mægder i de enkelte led, for at få så ens tildeling som muligt.
  • Kaliumtilførslen skal tilpasses Kt på forsøgsstedet. Tilpasning sker ved tilførsel af Protamylasse/K2 og Kaliumsulfat 41. Protamylasse/K2 må udbringes med vandkandeteknik, hvis der ikke rådes over tildelingsudstyr.
  • Led 1 betragtes som ubehandlet mht. svovl. Ved et Kt på 6-8 vil der dog blive tilført 7-20 kg svovl via protamylasse/K2.
  • Led 2-4 skal have stigende tildeling af svovl. Grundgødskningen afstemmes så dette opnås. Beregning/gødningsplaner udregnes af Kristian Elkjær til Arnborg og Claus Nielsen til Dronninglund, se vedhæftede eksempler. Endelig beregning af mængder sker ud fra analysen af protamylasse/K2.
  • Alle led grundgødskes før lægning.
  • Forsøgsbehandlinger i de enkelte led justeres med gødningstyper og mængder.

LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler leveres i sorten Stratos fra KMC til LFE 6 og i sorten Allstar fra AKV- Langholt til LFE1. Læggeafstand 33 cm.

GØDNING: Gødning skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-04-2022, Før anlæg, og gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 gram
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
evt. teksturanalyse indberettes
 
P0225-05-2022
Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelFREMSPIRING dato for.
Dato for fuld fremspiring, hvilket vil sige at 95 % af planterne skal være fremspiret. Forsøget tilses 2 gange om ugen, indtil fuld fremspiring er opnået i alle led
 
P0302-07-2022
ledPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
P0401-09-2022, Det bedst mulige tidspunkt inden høst
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0501-10-2022, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 


PLANTEPRØVE: Der udtages en planteprøve jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning. Bemærk, at det er småblade, der skal samles og IKKE hele kartoffelblade!
Prøven sendes til OK Laboratorium med egne følgesedler, ligesom resultater skal indtastes.

OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne mærkes med de tilsendte labels, som påklæbes manilamærker inden mærkning af prøverne.
Prøverne analyseres ved forsøgsstederne.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Claus Nielsen, AKV Langholt: 41 63 99 33 eller på mail: chn@akv-langholt.dk.
Bilag
BeskrivelseFil
040212222 Svovl try.pdf040212222 Svovl try.pdf
Forsøgsplan 2022 - KMC Svovloptimum.pdfForsøgsplan 2022 - KMC Svovloptimum.pdf
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk