Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040192222 Kaliumoptimum i fabrikskartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 01-07-2022
Fordelingsdato: 30-03-2022
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At fastsætte kalium-norm for stivelseskartofler, samt undersøge mulighederne for eftergødskning med kalium.

BAGGRUND: Kaliumtilførsel til stivelseskartofler er vigtig både for udbytte, stivelsesindhold og for vandhusholdningen i kartoffelplanten. Samtidig er der en tendens til at tildele mere kalium til stivelseskartofler, som også dyrkes i nye områder, hvor der er mere atypiske kaliumtal. Derfor er der behov for at bestemme kaliumoptimum med forskellige jordbunds- og sædskifteforhold.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene må kun anlægges på arealer med fabrikskartofler på sandjord, hvor der vandes optimalt. Anlæg ikke forsøget så det gennemskæres af spor fra vandingsmaskine og marksprøjte.
Skal anlægge på arealer med lave til middel Kt.

ANLÆGSDATA: Bruttoparcel 4 rækker. Høstparcel minimum 2 rækker i alt minimum 15 m2.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
HandelsgødningerNS 27-4Kun forsøg
Tripelsuperfosf.20 SKun forsøg
Kieserit, MagnesiumKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke tilføres anden gødning end forsøgsbehandlingerne.
Ukrudt, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kalium
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
115-04-2022
Ingen kalium
NNS 27-4
PTripelsuperfosf.20 S
MgKieserit
215-04-2022
100 kg KProtamylasse 2264
NNS 27-4
PTripelsuperfosf.20 S
MgKieserit
315-04-2022
150 kg KProtamylasse 2264
NNS 27-4
PTripelsuperfosf.20 S
MgKieserit
415-04-2022
225 kg KProtamylasse 2264
NNS 27-4
PTripelsuperfosf.20 S
MgKieserit
515-04-2022
100 kg KProtamylasse 2264
NNS 27-4
PTripelsuperfosf.20 S
MgKieserit
01-07-2022
50 kg K120 kg Kaliumsulfat 41 S
615-04-2022
100 kg KProtamylasse 2264
NNS 27-4
PTripelsuperfosf.20 S
MgKieserit
15-07-2022
5 kg KFlex Foliar NK 2-10
29-07-2022
5 kg KFlex Foliar NK 2-10
06-08-2022
5 kg KFlex Foliar NK 2-10
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
2264EAT - Eurofins Agro TestingProtamylasseAMMONIUM-N, % i tørstof
CL, % i tørstof
K, % i tørstof
MG, % i tørstof
P, % i tørstof
SVOVL, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • Kaliummængden i led 2-6 vurderes efter målt Kt. Mængder angivet under forsøgsbehandlinger er ved et kt på 7 på Jb 2. Ved kt på 6 på Jb 1 skal der gives hhv. 150, 200 og 275 kg K.
  • Første kaliumtildeling skal foretages med Protamylasse/K2. Beregning/gødningsplaner udregnes af Kristian Elkjær til Arnborg og Claus Nielsen til Dronninglund, se vedhæftede eksempler. Endelig beregning af mængder af NS 27-4, Tripelsuperfosfat og Kieserit beregnes ud fra analysen af protamylasse/K2
  • Hvis ikke forsøgsstederne har tildelingsudstyr er det ok at bruge vandkandeteknik til udbringning af protamylasse/K2
  • Alle led tildeles samme mængde af N, P og Mg i form af NS 27-4, Tripelsuperfosfat og Kieserit. Gødninger udbringes med forsøgsgødningsspreder inden oprilning. Anfør mængder under de enkelte led.
  • Led 2 skal gerne ligge 50 kg under, led 3 på norm og led 4 ligge 75 kg over norm for kalium.
  • Til eftergødskning af led 5 bruges der kaliumsulfat 41 S, som udbringes efter udtagelse af bladprøver til næringsstofanalyse 1/7.
  • I led 6 tildeles i alt 15 kg kalium i form af Flex Bladkali / Flex Foliar NK 2-10 af 3 gange med 5 kg K efter producentens anvisning. Ved Arnborg ca 15/7, 29/7 og 6/8 og Dronninglund ca. 23/7, 6/8 og 13/8. Obs: Datoer tilpasset Arnborg i forsøgsbehandlinger.

LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler leveres i sorten Stratos fra KMC til LFE 6 og i sorten Euroviva fra AKV til LFE1.
Læggeafstand 33 cm.

GØDNING: BJ Agro fremsender Flex foliar ud fra bestilling fra forsøgsenhed. Andet gødning skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-04-2022, Før anlæg, og gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 gram
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
evt. teksturanalyse indberettes
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
RT, 25-50 cm dybde
PT, 25-50 cm dybde
KT, 25-50 cm dybde
MGT, 25-50 cm dybde
P0225-05-2022
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Antal planter optælles i hele høstparcellen. Høstparcelstørrelse (m2) og plantetal indberettes.
 
P0301-07-2022
Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4
ledPLANTEPRØVE-UDT. .
Prøven sendes til OK-laboratorium. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
P0401-08-2022, Ved begyndende afmodning
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0501-09-2022, Det bedst mulige tidspunkt for bedømmelse af skimmel inden høst
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelBLADPLET % dækning.
 
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0601-10-2022, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare


PLANTEPRØVE: Der udtages en planteprøve jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning. Bemærk, at det er småblade, der skal samles og IKKE hele kartoffelblade!
Prøven sendes til OK Laboratorium med egne følgesedler, ligesom resultater skal indtastes. Omkostninger til dette er inkluderet i Betaling for forsøgsarbejde.

OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne mærkes med de tilsendte labels, som påklæbes manilamærker inden mærkning af prøverne.
Prøverne analyseres ved forsøgsstederne.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Claus Nielsen, AKV Langholt: 41 63 99 33 eller på mail: chn@akv-langholt.dk.
Bilag
BeskrivelseFil
040192222 try.pdf040192222 try.pdf
040192222 - KMC Kaliumoptimum.pdf040192222 - KMC Kaliumoptimum.pdf
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk