Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040132222 Bladgødskning i stivelseskartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-05-2022
Fordelingsdato: 31-03-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At vise den nettoøkonomiske effekt ved brug af forskellige flydende gødninger udbragt efter producenternes retningslinjer.

BAGGRUND: Bladgødskning har gennem de seneste 20 år været løbende genstand for afprøvning flere gange i kartofler, uden at det er blevet udbredt i praksis. Et internationalt litteraturstudie viser, at der er meget få forsøg, som viser et positivt nettomerudbytte for tilførsel af mikronæringsstoffer som bladgødskning. Nyere formuleringer af bladgødskningsmidler giver en forhåbning om et forbedret optag i bladene, og der er derfor behov for en længere varende afprøvning af disse midler.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i forsøgsmarker med kartofler regelmæssigt i sædskiftet.

ANLÆGSDATA: Høstparcel minimum 2 rækker på i alt 15 m2, Bruttoparcel 4 rækker med en parcellængde der sikrer, at der sker en ensartet udbringning af forsøgsbehandlingerne i hele nettoparcellens længde.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
HandelsgødningerMangansulfat 32Kun forsøg2 kg
AdditiverAgropolKun forsøg0,2 l
HandelsgødningerMangansulfat 32Kun forsøg2 kg
AdditiverAgropolKun forsøg0,2 l

GENEREL BEHANDLING:
Der gødes som omgivende mark, dog må der maksimalt tilføres 30 kg P pr ha. Type og mængde af tilført gødning oplyses under grundbehandlinger i PC-Markforsøg.
Hele forsøget behandles rutinemæssigt med 2 kg Mangansulfat ca. 14 dage før rækkelukning (ca. 15 juni) og igen ved rækkelukning (ca. 2. juni). Kartoflerne behandles mod rodfiltsvamp ved lægning.
Ukrudt, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.
Det er vigtigt, at forsøget holdes fri for sygdomme og skadedyr.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Bladgødning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-06-2022
Ubehandlet
225-06-2022
7 dage før rækkelukning
1,5 kg Mangansulfat 32
0,2 l Agropol
09-07-2022
7 dage efter rækkelukning
1,5 kg Mangansulfat 32
0,2 l Agropol
16-07-2022
14 dage efter rækkelukning
1,5 kg Mangansulfat 32
0,2 l Agropol
23-07-2022
Fuld blomstring
1,5 kg Mangansulfat 32
0,2 l Agropol
309-07-2022
7 dage efter rækkelukning
5 kg EPSO Microtop
0,2 l Agropol
16-07-2022
14 dage efter rækkelukning
5 kg EPSO Microtop
0,2 l Agropol
23-07-2022
Fuld blomstring
5 kg EPSO Microtop
0,2 l Agropol
30-07-2022
Afsluttende blomstring
5 kg EPSO Microtop
0,2 l Agropol
06-08-2022
7 dage efter afsluttende blomstring
5 kg EPSO Microtop
0,2 l Agropol
423-07-2022
Fuld blomstring
15,08 kg Flex Bladfosfor
2,3 kg Flex Kartoffeltilvækst
25 kg Flex Foliar NK 2-10
0,2 l Agropol
06-08-2022
7 dage efter afsluttende blomstring
15,08 kg Flex Bladfosfor
2,3 kg Flex Kartoffeltilvækst
25 kg Flex Foliar NK 2-10
0,2 l Agropol
13-08-2022
14 dage efter afsluttende blomstring
15,08 kg Flex Bladfosfor
2,3 kg Flex Kartoffeltilvækst
25 kg Flex Foliar NK 2-10
0,2 l Agropol
515-06-2022
14 dage før rækkelukning
4 kg Magnofoss
02-07-2022
Ved rækkelukning
4 kg Magnofoss
09-07-2022
7 dage efter rækkelukning
4 kg Magnofoss
30-07-2022
Afsluttet blomstring
4 kg Magnofoss
615-06-2022
14 dage før rækkelukning
14,75 kg YaraVita KombiPhos
09-07-2022
7 dage efter rækkelukning
14,75 kg YaraVita KombiPhos
702-07-2022
Ved rækkelukning
4,43 kg YaraVita KombiPhos
16-07-2022
14 dage efter rækkelukning
4,43 kg YaraVita KombiPhos
30-07-2022
Afsluttende blomstring
4,43 kg YaraVita KombiPhos
13-08-2022
14 dage efter afsluttende blomstring
4,43 kg YaraVita KombiPhos
802-07-2022
Ved rækkelukning
3,51 kg YaraVita Biotrac
16-07-2022
14 dage efter rækkelukning
3,51 kg YaraVita Biotrac
30-07-2022
Afsluttende blomstring
3,51 kg YaraVita Biotrac
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Massefylde på gødninger:
 • Flex bladfosfor: 1,16 kg/l. Det vil sige 13 l svarer til 15,08 kg pr. ha.
 • Flex kartoffeltilvækst: 1,15 kg/l. Det vil sige 2 l svarer til 2,30 kg pr. ha.
 • Flex Foliar NK 2-10: 1,16 kg/l. Det vil sige 21,6 l svarer til 25 kg pr. ha.
 • YaraVita KombiPhos: 1,475 kg/l. Det vil sige 10 l svarer til 14,75 kg, og 3 liter svarer til 4,43 kg pr. ha.
 • YaraVita Biotrac: 1,17 kg/l. Det vil sige 3 l svarer til 3,51 kg pr. ha.

  Behandlinger:
  • Alle behandlingstidspunkter, hvor der både er anført dato og stadie, er det stadiet som er det vigtigste. Det er derfor vigtigt, at der løbende sker en prøveopgravning, så kartoflernes vækststadie følges også under jorden.
  • Bladgødninger udsprøjtes med 200 liter vand pr. ha, og udsprøjtningen sker med fladdyser på tørre blade om formiddagen. Undgå høj sol og temperaturer over 28 grader.
  • Mikronæringsstofferne udsprøjtes uden at de blandes med skimmelmidler.
  • Agropol tilsættes sammen med gødningerne Mangansulfat 32, EPSO Microtop, Flex Bladfosfor Flex Kartoffeltilvækst og Flex Foliar NK 2-10.
  • Led 2 behandles med fire gange ekstra med Mangansulfat 32 ud over grundbehandlingen. De fire behandlingstidspunkter er 7 dage før rækkelukning, 7 dage efter rækkelukning, 14 dage efter rækkelukning og ved fuld blomstring..
  • Led 3 behandles fem gange med EPSO Microtop begyndende 7 dage efter rækkelukning. Der behandles i 7 dages interval.
  • Led 4 behandles med en kombination af Flex Bladfosfor, Flex Kartoffeltilvækst og Flex Foliar NK 2-10 ved fuld blomstring. Der er udsprøjtes tre gange, hvor der er 14 dage mellem de to første behandlinger og én uge mellem de to sidste.
  • Led 5 behandles med 3 gange Manfoss i 14 dages interval begyndende fra 14 dage før rækkelukning.
  • Led 6 behandles med 2 gange YaraVita KombiPhos, hvor første behandling udføres når udløberne danner kroge, ca 14 dage før rækkelukning og anden behandling tre uger senere ca. 7 dage efter rækkelukning.
  • Led 7 behandles med 4 gange YaraVita KombiPhos i 14 dages interval, hvor første behandling udføres ved fuld rækkelukning.
  • Led 8 behandles med 3 gange YaraVita Biotrac i 14 dages interval, hvor første behandling udføres ved fuld rækkelukning.
  • Se evt. skitse for gødningstildeling og behandling
  LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler af sorten Stratos leveres af AKV-Langholt til Dronninglund og af KMC til Arnborg. Planteafstand 33 cm.

  GØDNING: Gødning til forsøgsbehandlingerne leveres fra Teknologisk Institut. Gødning til generelle behandlinger skaffes lokalt.

  KEMI: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2022, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse: 300-400 g
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, kg i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  P0229-07-2022, Før gødskning 30/7
  ledPLANTEPRØVE-UDT. .
  Prøven sendes til OK-laboratorium. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P0320-08-2022, Ca. en uge efter gødskning 13/8
  ledPLANTEPRØVE-UDT. .
  Prøven sendes til OK Laboratorium. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  P0415-09-2022
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  P0501-10-2022, Ved optagning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
   
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
  Analyseres ved forsøgsstederne. Prøvestørrelse på 10 kg.
  STIVELSE, % af råvare
  ParcelMODENHED karakter 0-10, 0=grøn afgrøde, 10=fuld afmodnet.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PLANTEPRØVE: Der udtages en planteprøve jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning. Bemærk, at det er småblade, der skal samles og IKKE hele kartoffelblade!
  Prøven sendes til OK Laboratorium med egne følgesedler, ligesom resultater skal indtastes. Omkostninger til dette er inkluderet i Betaling for forsøgsarbejde.

  OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

  PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg, som analyseres ved forsøgsstederne.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til landskonsulent Lars Bødker: 20 18 36 94 eller på mail: lab@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  05-05-2022Rettet tekst i P03 fra "Før gødskning 2/7" til "Ca. en uge efter endt gødskning 13/8" samt rettet vedhæftet regneark (HJB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07


  Bilag
  BeskrivelseFil
  Tilsætning af bladgødninger 2022 rettet endelig.xlsxTilsætning af bladgødninger 2022 rettet endelig.xlsx
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk