Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070072222 Græs og kløvergræs som efterafgrøde - lattergasmålinger Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-09-2022
Fordelingsdato: 08-03-2022
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At sammenligne lattergasemissionen fra forskellige efterafgrødetyper med og uden kvælstoffikserende arter, samt at sammenligne udledningen af forskellige destruktionsmetoder.

BAGGRUND: For at reducere landbrugets bidrag til klimagasudledningen er det relevant at undersøge, hvordan efterafgrøder bidrager til udledningen, og hvad landmanden kan gøre for at minimere lattergasudledning. Derfor fokuserer denne forsøgsplan på at undersøge, hvilke efterafgrøder og hvilke metoder til destruktion, som minimerer lattergasudledningen fra efterafgrøder efter destruktion.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i vårbyg i 2022 og der skal også være vårbyg til høst i 2023. Parceller og målerammer logges med GPS så de kan genfindes efter destruktion. Efterafgrøden sås lige efter såning af vårbyg med radsåmaskine eller tilsvarende. Forsøget skal anlægges, således at der ikke køres med gyllevogne, frakørselsvogne eller vandingsmaskine i parcellerne. Forsøget anlægges på JB 1-4. Tidligt i 2023 destrueres to led med glyphosat, og hele forsøget pløjes (gerne af landmanden)i marts 2023. Der skal være minimum 3 uger mellem sprøjtning og pløjning. Der skal måles lattergasemission i udvalgte parceller i 2022, og i alle parceller efter sprøjtning med glyphosat 2023. Det er nødvendigt, at der måles lattergas før og efter såning i 2023.

ANLÆGSDATA: Efterafgrøden udlægges i ageretningen i parceller på 8 x 3 meter. Efterafgrøden etableres som udlæg i foråret 2022. Vårbyg til høst 2022 og 2023 etableres og høstes af landmanden. Vårbyggen høstes ikke forsøgsmæssigt.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 24m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingNedpløjetKun mark
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet grundgødskes som omgivende mark.

Vækstregulering, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov i hovedafgrøden. Forsøget skal ved ukrudtsproblemer behandles med ukrudtsmiddel 0,5 l Fighter 480, 3 g Harmony SX, 0,5 l Olie når græsudlægget har 1 kimblad. I tilfælde af større ukrudtsproblemer kontaktes Specialkonsulent Nanna Hellum Kristensen. Ingen andre ukrudtsmidler må benyttes i forsøget.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Efterafgrøder
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-04-2022Ingen efterafgrøde
01-09-2022Nedvisningl Roundup Flex Roundup Flex
15-09-2022Nedvisningl Roundup Flex Roundup Flex
25-02-2023Pløjning
201-04-202212 kg Alm.rajgræs
01-02-2023Nedvisningl Roundup Flex Roundup Flex
25-02-2023Pløjning
301-04-202210 kg Alm.rajgræs
3,6 kg Hvidkløver
01-02-2023Nedvisningl Roundup Flex Roundup Flex
25-02-2023Pløjning
401-04-202212 kg Alm.rajgræs
25-02-2023Pløjning
501-04-202210 kg Alm.rajgræs
3,6 kg Hvidkløver
25-02-2023Pløjning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Forår 2022
 • I led 2-5 sås efterafgrøder lige efter såning af vårbyg med radsåmaskine eller tilsvarende.
  Efter høst af vårbyg 2022
 • I led 1 sprøjtes med glyfosatprodukt efter behov i efteråret. Jorden holdes fri for ukrudt og spildkorn.
 • Der laves 5 lattergasmålinger i led 1-3 fordelt i perioden fra 4. oktober 2022 til 20. december 2022

 • KEMIKALIER: Skaffes lokalt.

  UDSÆD, efterafgrøder: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0125-03-2022, Ved anlæg, ved udlæg af efterafgrøde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  P0203-10-2022
  ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
  Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER
   
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  ForsøgTOMST-JORDSENSOR INSTAL. Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  RAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
  Indberettes via OneDrive
   
  P0304-10-2022, M01
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0426-10-2022, M02
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ledUdføres kun i følgende led: 2, 3
  PLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Udtages i værnparceller. Se tekstafsnit PLANTEPRØVER
  C/N FORHOLD,
  PLANTEMATERIALE MODTAGELSE LAB, kg i planteprøve
  KULSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  JORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  JORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  ledFOTO digital.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  ParcelEFTERAFGRØDE % dækning af jord, .
   
  ParcelGRÆS % af afgrøde.
   
  ParcelKLØVERANDEL % af afgrøde.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0509-11-2022, M03
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0628-11-2022, M04
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ledUdføres kun i følgende led: 2, 3
  PLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Udtages i værnparceller. Se tekstafsnit PLANTEPRØVER
  C/N FORHOLD,
  PLANTEMATERIALE MODTAGELSE LAB, kg i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  TØRSTOF, % i planteprøve
  KULSTOF, % i tørstof
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  P0720-12-2022, M05
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.
  Dette er en meget vigtig indberetning, da det siger noget om hvor stort et potentiale der er for mineralisering af N i vækstperioden.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PLANTEPRØVE: Der udtages prøver til arealbestemt kvælstofbestemmelse (metode 1), se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse.

  HØST: Vårbyg høstes ikke forsøgsmæssigt i 2022.

  JORDMÅLINGER: Installation af Tomst-jordsensor sker i forbindelse med installation af rammer første gang, jf. datoer angivet under måletider. Tomst-jordsensoren måler jordfugtighed og -temperatur kontinuert gennem hele forsøgsperioden. Den placeres forsigtigt i jorden tæt på rammen i standardforsøgsled i 1.gentagelse. Jordsensorens ID registres i et notat. Tomst-jordsensoren fjernes først, når rammerne fjernes efter sidste måletid.
  Ved hver gasprøvetagning måles jordfugtighed- og temperatur omkring rammen med håndholdt apparat (SM 150 T) jf. Vejledning til jordsensormålinger og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres til PC Markforsøg.

  INSTALLATION AF RAMMER: Hvis der i forbindelse med grundbehandlinger eller forsøgsbehandlinger er behov for at fjerne rammerne, er det vigtigt, at der på forhånd er valgt en metode til at genfinde placeringen. Rammerne må ikke forskydes mere end højst 5 cm fra udgangspunktet. Rammerne skal afsættes med GPS.
  Det er vigtigt, at rammerne geninstalleres umiddelbart efter behandlinger er foretaget. Dette skyldes, at rammerne skal være installeret i jorden dagen før næste prøvetagning kan foretages. Måleparameter oprettes i PC Markforsøg, hvis rammer fjernes og geninstalleres udover i forbindelse med de planlagte markoperationer.
  Ved rammeinstallation måles højde af rammen jf. Vejledning til installation af rammer og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres ikke til PC Markforsøg.

  LATTERGASPRØVEUDTAGNING Udtagning af lattergasprøver følger prøvetagningsstrategien med måledage (M01, M02 …), jf. regneark delt i fælles mappe i OneDrive. Efter hver gasprøvetagning registreres dato både i regnearket og i PC Markforsøg. Husk ligeledes at indtaste tidsregistreringsark via OneDrive.
  Prøvetagningerne foretages jf. Vejledning til udtagning af lattergasprøver og det er vigtigt, at området omkring rammen holdes repræsentativt og påvirkes mindst muligt, ligesom området indenfor rammen ikke må forstyrres ud over planlagte behandlinger.
  Der holdes løbende kontakt med Teknologisk Institut og SEGES for opfølgning på udtagningsstrategien i forhold til hvordan sæsonen udvikler sig, og for at sikre den mest optimale strategi efter vejrmæssige og praktiske forhold.
  Ved spørgsmål kontakt Ann Britt Værge, abv@teknologisk.dk, 7220 1032.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Nanna Hellum Kristensen : 2895 0070 eller på mail: nhkr@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Roundup FlexIntet faresymbol


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk