Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
050712222 Placering af gødning ved såning af engrapgræs - UDLÆGSÅR Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 09-06-2022
Fordelingsdato: 01-03-2022
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten, på etablering af græsudlæg til frø, ved at placere gødning i 3-5 cm. bånd direkte over sårækken

BAGGRUND: Et afgørende parameter for effektiv græsukrudtsbekæmpelse i frøgræs er, at udlægget er veletableret og at væksten i etableringsfasen er så kraftig som mulig. For at kunne yde bedst mulig konkurrence overfor græsukrudt, er det vigtigt at udlægget vokser i kraftige og ubrudte rækker. Dette kan oftest være svært at få til at lykkes, og det skal derfor afprøves om tildeling af startgødning i smalle bånd, direkte oven på sårækken med udlægget kan "pace" planterne frem, og sikre det bedst mulige udgangspunkt for effektiv græsukrudtsbekæmpelse.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget blive skal anlægges i "storparceller"og vil bestå af et 3 led og 4 gentagelser. Forsøget er skal forsøgsmæssigt høstes i 2023.

ARBEJDSFORDELING:
 • SEGES Finder forsøgsaresl
 • SEGES hjælper til ved såningen
 • LFE afsætter forsøgsarealer så led passer til såmaskinerne og opmåler parceller med RTK GPS så disse kan genfindes på senere tidspunkt
 • LFE vurdere ensartetheden af udlægget visuelt
 • LFE foretager droneflyvningerene (hvis egnet drone haves, ellers foretages disse af SEGES

 • ANLÆGSDATA: Udlægget sås ud i en dækafgrøde, med dobbelt rækkeafstand, og udlægget placeret midt imellem dæksæden.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 600m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningUdsædsmængdeBåde mark og forsøg
  Så-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Gødskning, Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Såmaskine
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ingen N0 kg N
  2Placeret i såsporet20 kg N
  3Placeret i såsporet40 kg N
  4Placeret i såsporet60 kg N
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der etableres engrapgræs eller rødsvingel udlæg i dæksæd gerne af markært men ellers vårbyg eller vårhvede, med en rækkeafstand på 30 centimeter. Samtidig med såningen udlægges gødning i et smalt bånd (3-5 centimeter) direkte oven på sårækken med frøet. Dette gøres i forskellige gødningsmængder eksempelvis 0, 20, 40 og kg. N/ha.

  Forsøget anlægges i "storparceller" da landmands udstyr anvendes til etablering

  UDSÆD: Skaffes lokalt
  KEMIKALIER: Skaffes lokalt
  GØDNING: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2022, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 21 - 25, Udlæggets ensartethed. 0 = ikke fremspiret og 10 = perfekt fremspirring
  ParcelENSARTETHED karakter 0-10, 0=meget uens plantestørrelse,10=helt ens.
   
  ParcelSÅDYBDE cm, .
   
  P03Efter høst af korn, Når udlægget er "kommet" sig efter høst af dæksæd
  ParcelENSARTETHED karakter 0-10, 0=meget uens plantestørrelse,10=helt ens.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   


  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Juranich: 23 11 14 59, mail: knjh@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk