Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
050702222 Test af såmaskiner til etablering af frø - UDLÆGSÅR Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 24-02-2022
Fordelingsdato: 01-03-2022
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse forskellige såmaskiners evne til at så småfrøet græsudlæg til frø

BAGGRUND: Et helt generelt problem i frøavlen, er unøjagtighed i etablering af udlæg. På maskinsiden ytrer mange frøavlere, at de er utilfredse med fordeling og nøjagtighed med de løsninger, der anvendes i dag. De fleste frøavlere anvender en frøsåkasse med separat udmader til frøgræsudsæden. Nøjagtigheden af doseringen fra frøsåkassen og dennes fordelerhoved, er af meget varierende kvalitet. Dette kan medføre ujævn dosering både i længde- og bredderetningen.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget blive skal anlægges i "storparceller"og vil bestå af et 3 led og 4 gentagelser. Forsøget er skal forsøgsmæssigt høstes i 2023.

ARBEJDSFORDELING:
 • DLF/SEGES Finder forsøgsaresl
 • SEGES Lave aftale med maskinforhandler om såmaskine
 • LFE afsætter forsøgsarealer så led passer til såmaskinerne og opmåler parceller med RTK GPS så disse kan genfindes på senere tidspunkt
 • LFE vurdere ensartetheden af udlægget visuelt
 • LFE afholder udgifterne til transport af såmaskinerne
 • LFE foretager droneflyvningerene (hvis egnet drone haves, ellers foretages disse af SEGES

 • ANLÆGSDATA: Udlægget sås ud i en dækafgrøde, med dobbelt rækkeafstand, og udlægget placeret midt imellem kornrækkerne.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 600m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningUdsædsmængdeBåde mark og forsøg
  Så-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Gødskning, Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Såmaskine
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  101-04-2022
  Amazone Cirrus – 12,5 cm
  SåningVårbyg
  Rødsvingel, frø
  201-04-2022
  Lemken Compact-Solitair 12,5 cm.
  SåningVårbyg
  Rødsvingel, frø
  301-04-2022
  Kverneland U-Drill Plus – 12,5 cm
  SåningVårbyg
  Rødsvingel, frø
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • De tre kombimaskiner sår deres fire parceller. Der sås vårbyg, gødning og frøgræsuslæg på hver anden såskær. Alle mængder vejes ind og ud, for at sikre at det rette dosis er anvendt.
 • Efter såning af parcellerne uddoseres en mængde udsæd indendørs, med poser monteret på hver såskær, så den uddoserede mængde pr. såskær kan vejes. Derved opgøres uddoseringen på tværs.
 • Forsøgsområdet afmærkes med flexstokke, hvis placering logges RTK GPS.

 • UDSÆD: Skaffes lokalt
  KEMIKALIER: Skaffes lokalt
  GØDNING: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2022, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 21 - 25, Udlæggets ensartethed. 0 = ikke fremspiret og 10 = perfekt fremspirring
  ParcelENSARTETHED karakter 0-10, 0=meget uens plantestørrelse,10=helt ens.
   
  ParcelSÅDYBDE cm, .
   
  P03Efter høst af korn, Når udlægget er "kommet" sig efter høst af dæksæd
  ParcelENSARTETHED karakter 0-10, 0=meget uens plantestørrelse,10=helt ens.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   


  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Juranich: 23 11 14 59, mail: knjh@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk