Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
050282222 Sygdomsbekæmpelse i alm. rajgræs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-09-2022
Fordelingsdato: 04-05-2022
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse rentabiliteten i alm. rajgræs ved bekæmpelse af sygdomme med forskellige midler, doseringer og behandlingstidspunkter.

BAGGRUND: Bekæmpelse af sygdomme i alm. rajgræs betaler sig ofte godt. Samtidig bliver en række svampemidler forbudt og nye kommer til. Derfor er det vigtigt at belyse strategien med nye løsninger.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges i følgende græs typer: Diploid plæne, Diploid foder, Tetraploid plæne, Tetraploid foder. Sorten meddeles til Torben Pedersen, der fordeler forsøgene i forskellige typer.
For at sikre et minimum af dryssespild ved høst skal forsøgsarealet kunne høstes med min. 20 % vand i frøet.

ANLÆGSDATA:
OBS: Parcellerne skal anlægges som Plot i Plot. Dvs. af den behandlede parcel skal være minimum 2,5 m. bred hvor der høstes et "indsnit" i denne med en 1,5 m. mejetærsker. Dette gøres for at undgå randeffekt fra naboparcellerne.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
VækstreguleringModdus MKun forsøg0,8 l
AdditiverSprede-klæbemiddelBåde mark og forsøg0,1 l

GENEREL BEHANDLING:
Der vækstreguleres med 0,8 l/ha Moddus M i + 0,1 l. spredeklæbemiddel i afgrødens stadium 47-49.
På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden sygdomsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for ukrudt. Ellers behandles forsøget som omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 32
0,25 l Folicur Xpert
Stadium 45 - 51
0,5 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
Stadium 69
0,5 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
3Stadium 45 - 51
0,5 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
Stadium 69
0,5 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
4Stadium 45 - 51
0,75 l Balaya
Stadium 69
0,2 l Entargo
0,15 l Folicur Xpert
0,15 l Comet Pro
5Stadium 45 - 51
0,25 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
Stadium 69
0,2 l Entargo
0,15 l Folicur Xpert
0,15 l Comet Pro
6Stadium 45 - 51
0,5 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
7Stadium 45 - 51
0,6 l Balaya
0,25 l Entargo
8Stadium 45 - 510,25 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
9Stadium 45 - 51
0,2 l Entargo
0,15 l Folicur Xpert
0,15 l Comet Pro
10Stadium 45 - 51
0,75 l Balaya
11Stadium 45 - 51
0,75 l Univoq
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • Led 2 behandles i st. 32.
 • Led 2-11 behandles i st. 45-51
 • Led 2-5 behandles igen i st. 69.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2022, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 32, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Skejby.
  OBS udtages kun ved angreb af rust. For hver rustart udtages 10 blade. Prøverne sendes til Skadestuen til Ghita C. Nielsen. Se afsnit om PLANTEPRØVE.
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelKRONRUST % dækning.
   
  P03Stadium 45 - 51, Før 2. behandling
  ledUdføres kun i følgende led: 1
  PLANTEPRØVE-UDT. til Skejby.
  OBS udtages kun ved angreb af rust. For hver rustsygdom udtages 10 blade. Prøverne sendes til Skadestuen til Ghita C. Nielsen. Se afsnit om PLANTEPRØVE.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2
  MELDUG % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2
  BLADPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2
  KRONRUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2
  SORTRUST % dækning.
   
  P04Stadium 69, Før 3. behandling
  ledUdføres kun i følgende led: 1
  PLANTEPRØVE-UDT. til Skejby.
  OBS udtages kun ved angreb af rust. For hver rustsygdom udtages 10 blade. Prøverne sendes til Skadestuen til Ghita C. Nielsen. Se afsnit om PLANTEPRØVE.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelKRONRUST % dækning.
   
  ParcelSORTRUST % dækning.
   
  P0520-07-2022, 14-21 dage efter sidste behandling
  ledUdføres kun i følgende led: 1
  PLANTEPRØVE-UDT. til Skejby.
  OBS udtages kun ved angreb af rust. For hver rustsygdom udtages 10 blade. Prøverne sendes til Skadestuen til Ghita C. Nielsen. Se afsnit om PLANTEPRØVE.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelKRONRUST % dækning.
   
  ParcelSORTRUST % dækning.
   
  P06Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  Prøvestørrelse: ca. 2 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, se tekstafsnit FRØPRØVER
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0.1 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
  VAND, % i kerne/frø
  ledUdføres kun i følgende led: 1
  PLANTEPRØVE-UDT. til Skejby.
  OBS udtages kun ved angreb af rust. For hver rustart udtages 10 blade. Prøverne sendes til Skadestuen til Ghita C. Nielsen. Se afsnit om PLANTEPRØVE.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
  Se tekstafsnit SPILD
   
  ParcelSORTRUST % dækning.
  Vurderes inden høst
   
  ParcelFOTO digital.
  Der ønskes billeder af afgrøden inden høst. Se tekstafsnit FOTO
   


  PLANTEPRØVE: Hvis der er angreb af rust udtages for hver rust sygdom 10 blade i led 1, som derefter sendes til Skadestuen, SEGES, Agro Food Park 15, 8200 Århus N. Bemærk at Ghita Cordsen Nielsen kun vurderer, hvilken bladsvamp der er angreb af, og ikke procent dækning af bladet. Vurdering af procent dækning skal foretages i forsøget.

  FOTO: Der tages fotos af hver parcel i den gentagelse og kun en gentagelse, som belyser forsøgets udseende bedst.

  HØST: Forsøget høstes inden afgrøden begynder at drysse. Forsøget SKAL høstes med min. 20 % vand i frøet. Kontakt frøkonsulent inden forsøget høstes.

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er vigtig for tolkningen af resultaterne. Det er derfor af stor betydning, at observere om de forskellige behandlinger har indflydelse på spildet. Spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  FRØPRØVER: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
  Se Vejledning

  Teknologisk Institut måler vand% og videresender prøverne til analyse hos DLF.
  Hvis prøverne er meget våde må de ikke sendes fredag da de kan risikere at ligge varmt weekenden over og dermed blive ødelagt.
  Sørg i stedet for at prøverne i lærredsposer ligger et sted med god kølig luft og ikke i "stoppede" poser .

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Juranich: 23 11 14 59, mail: knjh@seges.dk


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Balaya GHS05 GHS07 GHS09
  Comet Pro GHS08 GHS09 GHS07
  Entargo GHS07 GHS09
  Folicur Xpert GHS07 GHS09 GHS08
  Moddus M GHS09 GHS07
  Propulse SE 250 GHS09
  Sprede-klæbemiddel GHS07 GHS05
  Univoq GHS07 GHS05 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk