Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
050522222 Ukrudt i spinat til frøavl Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 28-02-2022
Fordelingsdato: 11-03-2022
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge mulighederne for bekæmpelse af ukrudt i spinat til frø.

BAGGRUND: Mulighederne for kemisk renholdelse i spinat bliver begrænset efterhånden som antallet af aktivstoffer til rådighed bliver mindre. Betanal der er et nøglemiddel ved dyrkning af spinat bliver muligvis forbudt i EU og Asulox der lige nu er eneste middel mod korsblomstret ukrudt og snerlepileurt kan kun anvendes på en dispensation. Derfor er det afgørende for den fortsatte avl af spinat til frø at der arbejdes på at finde alternativer til de to midler.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget anlægges i spinat til frøavl, hvor der forventes forekomst af bredbladet ukrudt og meget gerne vinterraps spildfrø.
 • Der anlægges 2 forsøg ved Patriotisk Selskab.
 • Begge forsøg anlægge i samme sort da der kan være selektivitets forskelle mellem sorter.

 • DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 60m2. Høstparcel minimum 60m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Forsøget gødes som omgivende mark. På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for sygdomme. Der behandles for skadedyr som i den omgivende mark. Udførte behandlinger skal oprettes som grundbehandling på forsøget

  OBS - Hvis ukrudt tager overhånd så afgrøden vil gå tabt kontaktes Landskonsulent Kristian Juranich: 23 11 14 59, mail: knjh@seges.dk

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  101-04-2022
  0-3 dage efter såning, Jordmiddel
  0,2 l Centium 36 CS
  0,5 l Proman
  07-04-2022
  7 dage efter tidligere sprøjtning.
  1,5 l Betanal
  14-04-2022
  7 dage efter tidligere sprøjtning.
  1 l Betanal
  22-04-2022
  7 dage efter tidligere sprøjtning.
  1 l Betanal
  201-04-2022
  0-3 dage efter såning, Jordmiddel
  0,2 l Centium 36 CS
  0,5 l Proman
  14-04-2022
  14 dage efter 1. sprøjtning
  0,05 l Pixxaro EC
  22-04-2022
  7 dage efter 1. Pixxaro sprøjtning.
  0,075 l Pixxaro EC
  301-04-2022
  0-3 dage efter såning, Jordmiddel
  0,2 l Centium 36 CS
  0,5 l Proman
  07-04-2022
  7 dage efter tidligere sprøjtning.
  0,025 l Pixxaro EC
  14-04-2022
  7 dage efter 1. Pixxaro sprøjtning.
  0,05 l Pixxaro EC
  22-04-2022
  7 dage efter 2. Pixxaro sprøjtning.
  0,05 l Pixxaro EC
  401-04-2022
  0-3 dage efter såning, Jordmiddel
  0,2 l Centium 36 CS
  0,5 l Proman
  07-04-2022
  7 dage efter tidligere sprøjtning.
  0,05 l Pixxaro EC
  14-04-2022
  7 dage efter første Pixxaro sprøjtning.
  0,05 l Pixxaro EC
  30-04-2023
  Ca. 14 dage efter forrige sprøjtning.
  0,2 l Proman
  501-04-2022
  0-3 dage efter såning, Jordmiddel
  0,2 l Centium 36 CS
  0,5 l Proman
  07-04-2022
  7 dage efter tidligere sprøjtning.
  0,025 l Pixxaro EC
  14-04-2022
  7 dage efter første Pixxaro sprøjtning.
  0,04 l Pixxaro EC
  0,15 l Proman
  30-04-2022
  Ca. 14 dage efter forrige sprøjtning.
  0,06 l Pixxaro EC
  0,15 l Proman
  601-04-2022
  0-3 dage efter såning, Jordmiddel
  0,2 l Centium 36 CS
  0,5 l Proman
  07-04-2022
  7 dage efter tidligere sprøjtning.
  1,5 l Betanal
  14-04-2022
  7 dage efter Betanal sprøjtning.
  0,05 l Pixxaro EC
  30-04-2022
  Ca. 14 dage efter forrige sprøjtning.
  0,075 l Pixxaro EC
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

  - Timing af følgende behandlinger følger antal dage og ukrudts udvikling mellem behandlingstidspunkter. Dato er kun vejledende.

  SPRØJTNING: Vandmængde 200 l pr. ha. Anvend gerne Duo dyse (med to vinklede duscher).
 • Der behandles 1. gang straks efter såning (max. 3 dage efter såning).

  OBS: Da der ikke er ubehandlet led i planen skal der undlades at ukrudts bekæmpe i mindre områder i rækkerne med han planter. Dette for at vurdere ukrudtstrykket i marken og derved den reelle effekt af behandlingerne.

  Tilsætning af olie til Betanal behandling: Hvis der op til behandlingen har været køligt vejr kan der med fordel tilsættes 0,1-0,2 l Renol, da ukrudt har kraftigere vokslag. Vær dog opmærksom på risiko for afgrøde skader hvis høj sol og varme.

  Vejrdata på behandlingstidspunkterne indberettes i notat på enkeltforsøget.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2022, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0201-04-2022, Før 1. sprøjtning.
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  P0307-04-2022, Før 2. sprøjtning.
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  P0414-04-2022, Før 3 sprøjtning.
  ParcelFOTO med tælleramme.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  P0522-04-2022, Før sidste sprøjtning led 1-3
  Alle målinger i P05 udføres kun i led: 1, 2, 3
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  P0630-04-2022, Før 4. sprøjtning led 4-6
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: 4, 5, 6
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  P0718-05-2022, 3 uger efter sidste sprøjtning
  ParcelFOTO med tælleramme.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  P08Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 5 kg. Prøverne videresendes af Koldkærgård til analyse.
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0.2 kg
  VAND, % i kerne/frø
  ledRENHED % i råvare, (Standardrensning).
   
  ledRENT FRØ % i maskinrenset vare.
   
  ledSPIREEVNE %.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  ParcelFRØSÆTNING karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen frø, 10=god ensartet frøsætning.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  Hvis der er en dominerende art, optælles den for sig.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
  Se tekstafsnit SPILD
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
 • Tokimbladet udkrudt: De 3-4 dominerende arter, optælles hver for sig og oprettes som måleparametre hvor registreringen indtastes. Tælles inden for tællerammen 3 forskellige steder i parcellen. På 1 af placeringerne hvor der også tages foto i P04 og P07, Se "Vejledning i bedømmelser"

 • KERNE/FRØ PRØVE: Teknologisk Institut videresender prøverne til analyse for renhed, rent frø og spireevne hos Jensens Seeds A/S.
  Jensen Seeds A/S
  Ørbækvej 761
  5220 Odense SØ

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Juranich: 23 11 14 59, mail: knjh@seges.dk


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Betanal GHS09
  Pixxaro EC GHS07 GHS09
  Proman GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk