Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
080162222 Test af såmaskiner til CA ved forskellig efterafgrødebehandling Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 01-04-2022
Fordelingsdato: 16-02-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse hvorvidt tandskærs- eller skiveskærssåmaskiner er bedst egnede til såning i efterafgrøde med og uden foregående harvning (i CA-dyrkningssystemer), og om jordtypen er afgørende for valget. Der indgår forskellige varianter af tandskærs- og skiveskærssåmaskiner.

BAGGRUND: Der gennemføres forsøg i vårbyg efter efterafgrøde på lerjord og sandjord. Forsøg gennemføres som to faktor forsøg med afprøvning af såmaskiner.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøg anlægges i marker med vårbyg efter efterafgrøder. Efterafgrøderne efterlades hhv. let harvede og uberørte. Alle parceller nedvisnes inden såning. 4 forskellige såmaskiner sår herefter direkte. Hver parcel tilpasses arbejdsbreden på såmaskinen ofte 6 m. der kræves derfor et forsøgsareal der er 192 meter bredt (4 såmaskiner á 6 m bredde, 2 efterafgrøder, 4 gentagelser, 6 m parceller). Parcellerne anlægges på tværs af sprøjtesporene. I længderetningen anvendes to sprøjtespor (=48 m, se skitse). Forsøget er etårigt.

ARBEJDSFORDELING:
 • Forsøgsarealer findes af HSL/AVV på to lokaliteter med egnede jordtyper. Arealerne tilstræbes beliggende på CA-landbrug, der har været etableret direkte (uden forudgående harvning) i minimum 2-3 år.
 • LFE/HSL afsætter forsøgsarealer og sikrer forskellig behandling af efterafgrøden
 • LFE forestår plantetælling, opgørelse af sådybde på rækkeniveau og opgørelse af buskning efter fremspiring, høst og opgørelse af udbytte og kvalitetsparametre, samt opgørelse af fremspiring af græsukrudt foråret 2022.
 • SEGES (HSL/Henning Sjørslev: 9117 7620) laver aftaler med maskinleverandører om såmaskinerne og er kontaktperson i forhold til såtidspunkt og praktisk udførsel. HSL deltager på selve sådagen.
 • SEGES (HSL) er kontaktperson i forhold til den praktiske udførsel af forsøget. HSL deltager ved såningen.

 • ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges på tværs af markens normale såretning med parceller på en bredde på 6 m (bredden på såmaskinerne) x en længde på to sprøjtespor, ved 24 m sprøjtespor = 48 m. Forsøget anlægges i minimum 2 eller 4 blokke. Alle parceller sprøjtes med Glyphosat før såning. Doseringen afpasses til ukrudtsbestanden, men som udgangspunkt anvendes der 1,5 liter/ha af et 360 grams produkt (altså 540 gram hvis anden formulering end 360 gram anvendes), medmindre der er en mange besværlige græsser som f.eks. væselhale. I så fald kontaktes SEGES. Sprøjtningen foretages op til 2 uger før såning. Halvdelen med hhv. harvet og uberørt efterafgrøde. Se skitse.


  DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 120m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningUdsædsmængdeBåde mark og forsøg
  Så-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Hele arealet gødskes med 600 kg NPK 21-3-10. inden såning af vårbyg Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Såmaskine
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  101-04-2022
  Virkar Dynamic DC
  Tandskær-såningDirekte-såning
  Udsædsmængde
  201-04-2022
  Amazone Cayena
  Tandskær-såningDirekte-såning
  Udsædsmængde
  301-04-2022
  Weaving GD
  Skiveskær-såningDirekte-såning
  Udsædsmængde
  401-04-2022
  Horsch Avatar
  Skiveskær-såningDirekte-såning
  Udsædsmængde


  Faktor 2: Afpusedes og friske efterafgrøder
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  A25-02-2022
  30 dage før såning
  1 gange Harvning
  15-03-2022
  10-14 dage før såning
  l Glyfosate 360Nedvisning
  B15-03-2022
  10-14 dage før såning
  l Glyfosate 360Nedvisning
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Faktor 2
 • Led A: Ca. 45 dage før såning harves efterafgrøden let. 10-14 dage før såning nedvsnes med Glyfosat.
 • Led B: Efterafgrøden forbliver uberørt frem til Glyphosat-sprøjtningen før såning
 • Alle parceller sprøjtes med Glyphosat før såning. Doseringen afpasses til ukrudtsbestanden, men som udgangspunkt anvendes der 1,5 liter/ha af et 360 grams produkt (altså 540 gram aktivstof,hvis anden formulering end 360 gram anvendes), medmindre der er en mange besværlige græsser som f.eks. væselhale. I alle led sås vårbyg direkte, der anvendes en udsædsmængde, der er 10-15 % højere end normalt, for at sikre plantetallet. Såtidspunktet tilpasses optimale betingelser.

  Faktor 1
 • Led 1: Tandskærssåmaskine, Virkar Dynamic DC
 • Led 2: Tandskærssåmaskine, Amazone Cayena
 • Led 3: Skiveskærssåmaskine, Weaving GD
 • Led 4: Skiveskærssåmaskine, Horsch Avatar
 • UDSÆD: Skaffes lokalt
  KEMIKALIER: Skaffes lokalt
  GØDNING: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2022, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  RT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  KT, 0 -25 cm dybde
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  P0201-05-2022, 28 dage efter såning
  ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  ParcelSÅDYBDE cm, .
  Sådybde registreres pr. sårække i alle parceller og gentagelser.TASTES I REGNEARK VEDHÆFTET FORSØGSPLAN. Se tekstafsnit SÅDYBDE.
   
  ParcelSIDESKUD /plante.
  Se tekstafsnit OPTÆLLING AF SIDESKUD
   
  P03Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  P04Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
   
  ParcelLEJESÆD %, (0-100 %).
   
  ParcelRODUKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Der tælles i 1/4 m2 pr. parcel. De dominerende arter listes i et notat.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Der tælles i 1/4 m2 pr. parcel. De dominerende arter listes i et notat.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Der tælles i 1/4 m2 pr. parcel. De dominerende arter listes i et notat.
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  HØSTES PÅ PARCELNIVEAU. Der udtages en prøve på 800-1000 g pr. parcel og sendes til KKG.
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  1000 KORNSVÆGT, g
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  SÅDYBDE: Sådybde registreres pr. sårække i alle parceller og gentagelser. Data registreres i Excelark vedhæftet forsøgsplan. Efter registreringen er foretaget vedhæftes Excelarket som notat til forsøget og det sendes til Henning Sjørslev Lyngvig på Email: hsl@seges.dk

  OPTÆLLING AF SIDESKUD: I foråret ved begyndende vækst skal der optælles sideskud pr. plante. Der rykkes 20 hele planter op, tilfældigt fordelt i hver parcel og antal af sideskud bestemmes. Døde skud og skud der vurderes til ikke at kunne udvikle sig til aksbærende skud tælles ikke med. I NFTS indberettes 20 i målefladen samt det totale antal skud, så beregnes skud/plante af NFTS.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Konsulent Annette Vibeke Vestergaard: 51 19 55 46 eller på mail: avv@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  24-02-2022Tekstafsnit rettet, da den forkerte version blev godkendt ved fejl. (RJE)
  01-04-2022I P02 er måling af sådybde ændret til at måles pr. sårække. (RJE)  Bilag
  BeskrivelseFil
  hsl20220302_Siljebjerggaard parcelskitse.pdfhsl20220302_Siljebjerggaard parcelskitse.pdf
  hsl20220302_Pelle Riber parcelskitse.pdfhsl20220302_Pelle Riber parcelskitse.pdf
  080162222-001_Registrering af sådybde på sårækkeniveau_2.xlsx080162222-001_Registrering af sådybde på sårækkeniveau_2.xlsx
  080162222-002_Registrering af sådybde på sårækkeniveau_2.xlsx080162222-002_Registrering af sådybde på sårækkeniveau_2.xlsx
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk