Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040052222 Mekanisk ukrudtsrensning i kartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 31-03-2022
Fordelingsdato: 05-04-2022
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve og eftervise ukrudts- og udbytteeffekt af mekanisk ukrudtsrensning

BAGGRUND: Et at de centrale spørgsmål, der tales om ved mekanisk ukrudtsrensning, er de skadevirkninger og dermed det potentielle udbyttetab, som der er i forhold til en kemisk behandling. Stribeforsøgene har til formål at sammenligne ukrudts- og udbytteeffekten mellem kemisk og mekaniske behandlinger på forskellige jordtyper.

FORSØGSBETINGELSER: Stribeforsøgene anlægges i mark med fabrikskartofler, lagt med lille kam, hvor der vandes optimalt. Anlæg ikke forsøget så det gennemskæres af spor fra vandingsmaskine og marksprøjte.

ANLÆGSDATA: Der anlægges bruttoparceller over 4 rækker i 4 gentagelser i hele markens længde. Høstparcel minimum 2 rækker, midt i bruttoparcel, hvor man er sikker på at maskiner til mekanisk ukrudtsbekæmpelsen har kørt i optimal fart. Det sikres at de 2 høstrækker i alle parceller har ens påvirkning af sprøjtespor og lægger.

Led 4 udføres kun i Arnborg og led 5 kun i Dronninglund. Ikke udførte led flyttes ud i ender af designet og fejlmarkeres.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 600m2. Høstparcel minimum 300m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Der må ikke foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen.
Gødskning, vanding, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Dosis, middel og dato noteres.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-05-2022
Før kartoflernes fremspiring
1,5 l Roundup Flex
0,25 l Centium 36 CS
0,15 l Sprede-klæbemiddel
25-05-2022
Ved 1-2 % fremspiring
2 l Proman
215-05-2022
Før kartoflernes fremspiring
1,5 l Roundup Flex
25-05-2022
Ukrudt på kimbladstadiet
Mekanisk ukrudtsbekæmpelseMSR Opti Weeder
04-06-2022
Ukrudt på kimbladstadiet
Mekanisk ukrudtsbekæmpelseMSR Opti Weeder
315-05-2022
Før kartoflernes fremspiring
Mekanisk ukrudtsbekæmpelseMSR Opti Weeder
25-05-2022
Ukrudt på kimbladstadiet
Mekanisk ukrudtsbekæmpelseMSR Opti Weeder
04-06-2022
Ukrudt på kimbladstadiet
Mekanisk ukrudtsbekæmpelseMSR Opti Weeder
410-05-2022
Før kartoflernes fremspiring
Mekanisk ukrudtsbekæmpelseTreffler strigle
15-05-2022
Før kartoflernes fremspiring
Mekanisk ukrudtsbekæmpelseTreffler strigle
04-06-2022
Ukrudt på kimbladstadiet
Mekanisk ukrudtsbekæmpelseSen hypning
515-05-2022
Før kartoflernes fremspiring
Mekanisk ukrudtsbekæmpelseEinböck
25-05-2022
Ukrudt på kimbladstadiet
Mekanisk ukrudtsbekæmpelseEinböck
04-06-2022
Ukrudt på kimbladstadiet
Mekanisk ukrudtsbekæmpelseEinböck
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


SPRØJTETEKNIK: Hastighed 4-5 km/t og 200 l vand/ha. Dysetype noteres som notat.

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • Led 1: Normal landmandspraksis for marken. Kammen sættes normalt op ved lægning.
  • Led 2: Kombineret kemisk og mekanisk ukrudtsløsning. Kammen bygges gradvist op ved rensning. Mekanisk løsning efter anvisning af MSR.
  • Led 3: Mekanisk ukrudtsrensning. Kammen bygges gradvist op ved rensning. Der laves en blindrensning før/ved kartoflernes fremspiring. Afhængig af kartoffelspirer, vælges enten en løsning med kamknive eller fingerhjul. Den afsluttende rensning skal afsluttes mindst 10 dage før rækkelukning.
  • Led 4: Mekanisk ukrudtsrensning. Sættes op med fuld kam. De 2 første behandlinger udføres før kartoflernes fremspiring ved tidlig fremspiring af ukrudt.
  • Led 5: Mekanisk ukrudtsrensning. Kammen bygges gradvist op ved rensning. Der laves en blindrensning før/ved kartoflernes fremspiring. Afhængig af kartoffelspirer, vælges enten en løsning med kamknive eller fingerhjul. Den afsluttende rensning skal afsluttes mindst 10 dage før rækkelukning.
  • For alle behandlinger noteres dato, middel, opsætning af maskine (gerne billede af opsætning).

KEMIKALIER: Skaffes lokalt.

LÆGGEMATERIALE:Der anvendes sorten Kuras ved LFE1 som leveres af AKV-Langholt, og sorterne Stratos (Arnborg) og Kuras (Assing) ved LFE6 som leveres af KMC. Læggeafstand 33 cm.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0120-04-2022, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P0215-05-2022, Før behandling, før kartoflernes fremspiring
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
FOTO digital.
Der tages et billede der viser hvor langt kartoflen er i sin topudvikling samt eventuelle forskelle i ukrudtsbestand.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
De 4-5 vigtigste arter tælles for sig.
 
P0320-06-2022, 14 dage efter sidste behandling
ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
De vigtigste arter tælles for sig.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
De 4-5 vigtigste arter tælles for sig.
 
ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
De vigtigste arter bedømmes for sig.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
De 4-5 vigtigste arter bedømmes for sig.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
FOTO digital.
Der tages et billede der viser eventuelle forskelle i ukrudtsbestand.
 
P0401-08-2022, Før begyndende afmodning
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
 
ParcelKVIK % dækning af jord.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
 
P0501-10-2022, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
Samlet prøvevægt 10 kg Se afsnit om PRØVEUDTAGNING.
STIVELSE, % af råvare
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
Høstes med udbyttemåler. Noter tidspunkt for hver parcel.
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
 


VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Ukrudt bedømmes 2 repræsentative steder i parcellen, hvor gennemsnittet indberettes.

OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes med udbyttemåler i de 2 midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker. Starttidspunkt for her parcel/stribe noteres

PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne udtages repræsentativt på optageren. Prøverne analyseres ved forsøgsstederne

OBS: Er der variationer indenfor hver parcel udtages stivelsesprøverne områdevis efter fx EM-38 måling. Områderne markeres med GPS, og der holdes styr på hvilke prøver der er taget hvor. Gennemsnit af analyser indberettes i NFTS. Er behandlingsarealet ensartet, er det ok at udtage en stivelsesprøve i hele striben/parcellængden.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold bedes skrives i notat vedr. fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Kristian Elkjær, KMC: 40 64 88 01 eller på mail: kel@kmc.dk.


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Proman GHS08 GHS09
Roundup FlexIntet faresymbol
Sprede-klæbemiddel GHS05 GHS07


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk