Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040232222 Gødningsstrategier proceskartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 01-04-2022
Fordelingsdato: 06-04-2022
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve og eftervise forskellige gødningsstrategiers effekt på udbytte, stivelsesprocent og stivelsesudbyttet i pulver- og chipskartofler.

BAGGRUND: Den nuværende anbefaling for især kvælstoftildeling til proceskartofler går på flere og senere kvælstoftilførsler, for at optimere knoldudbyttet. Omvendt ser vi en nedadgående effekt på stivelsesprocenten på forarbejdningsfabrikkerne i nogle sorter, hvilket har en negativ indflydelse på produktionsøkonomien på forarbejdningsfabrikkerne og dermed også afregningsprisen for den enkelte avler.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene må kun anlægges på arealer med fabrikskartofler, hvor der vandes optimalt. Forsøget må ikke anlægges så det gennemskæres af spor fra vandingsmaskine og marksprøjte.

ANLÆGSDATA: Høstparcel minimum 2 rækker på i alt 15 m2, Bruttoparcel 4 rækker med en parcellængde der sikre, at der sker en ensartet udbringning af forsøgsbehandlingerne i hele nettoparcellens længde.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke tilføres husdyrgødning eller frugtsaft i vækstsæsonen.
Ukrudt, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.


Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
110-04-2022
Før lægning
35 kg P175 kg Tripelsuperfosf.20 S
241 kg K583 kg Kaliumsulfat 41 S
30 kg Mg200 kg Mg.sulfat 15.Kieserit
148 kg S
15-04-2022
Ved lægning
0 Ingen N
210-04-2022
Før lægning
35 kg P175 kg Tripelsuperfosf.20 S
241 kg K583 kg Kaliumsulfat 41 S
30 kg Mg200 kg Mg.sulfat 15.Kieserit
15-04-2022
Ved lægning
240 kg N890 kg NS 27-4
Placeret
180 kg S
310-04-2022
Før lægning
35 kg P175 kg Tripelsuperfosf.20 S
241 kg K583 kg Kaliumsulfat 41 S
30 kg Mg200 kg Mg.sulfat 15.Kieserit
15-04-2022
Ved lægning
170 kg N630 kg NS 27-4
Placeret
20-06-2022
35 kg N130 kg NS 27-4
Bredspredt
10-07-2022
35 kg N130 kg NS 27-4
Bredspredt
180 kg S
410-04-2022
Før lægning
35 kg P175 kg Tripelsuperfosf.20 S
241 kg K583 kg Kaliumsulfat 41 S
30 kg Mg200 kg Mg.sulfat 15.Kieserit
15-04-2022
Ved lægning
170 kg N630 kg NS 27-4
Placeret
01-07-2022
35 kg N130 kg NS 27-4
Bredspredt
30-07-2022
35 kg N130 kg NS 27-4
Bredspredt
180 kg S
510-04-2022
Før lægning
35 kg P175 kg Tripelsuperfosf.20 S
241 kg K583 kg Kaliumsulfat 41 S
30 kg Mg200 kg Mg.sulfat 15.Kieserit
15-04-2022
Ved lægning
170 kg N630 kg NS 27-4
Placeret
Afhængig af Horiba-måling35 kg N130 kg NS 27-4
Bredspredt
Afhængig af Horiba-måling35 kg N130 kg NS 27-4
Bredspredt
180 kg S
610-04-2022
Før lægning
35 kg P175 kg Tripelsuperfosf.20 S
241 kg K583 kg Kaliumsulfat 41 S
30 kg Mg200 kg Mg.sulfat 15.Kieserit
15-04-2022
Ved lægning
240 kg N600 kg Agromaster 40N
Placeret
148 kg S
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • Før lægning grundgødskes der i led 1-6 med tripelsuperfosfat, kaliumsulfat og Mg-sulfat.
 • Samtidig med lægning placeres NS 27-4 i led 2-5 og Agromaster 40N i led 6.
 • I led 3 bredspredes NS 27-4 med forsøgsgødningsspreder ca 20/6 og 10/7.
 • I led 4 bredspredes NS 27-4 med forsøgsgødningsspreder ca 1/7 og 30/7.
 • I led 5 bredspredes NS 27-4 med forsøgsgødningsspreder efter horibamålinger, dog max. 2 tildelinger af 35 kg N pr ha. Da der endnu ikke findes meget data på pulver- og chipssorter i forhold til optimal Horibaværdi på et givent tidspunkt, gødskes der når horibamåling er under nedenstående værdier:
  25. juni over 7.000 ppm
  1. juli over 6.500 ppm
  8. juli over 6.000 ppm
  15. juli over 5.500 ppm
  22. juli over 5.000 ppm
  29. juli over 4.500 ppm
 • I led 6 blandes Agromaster ud fra 40 kg of Agrocote Max 44 + 10 kg CAN 27N (80 % + 20 %)
 • Se skitse for en oversigt over tilførsel af næringsstoffer i de enkelte led.

LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler af sorten Verdi leveres fra KMC. Læggeafstand 33 cm.

GØDNING: Skaffes lokalt.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2022
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
Der udtages en repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde, dog ved JB nr. 1 og 3 i dybden 0-50 cm. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes nedfrosset. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 gram
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P0225-05-2022
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Antal planter optælles i hele høstparcellen. Høstparcelstørrelse (m2) og plantetal indberettes.
 
P0320-06-2022, 25 dage efter fremspiring.
Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0427-06-2022
Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0504-07-2022
Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0610-07-2022
Alle målinger i P06 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0717-07-2022
Alle målinger i P07 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0801-08-2022
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0915-08-2022
Alle målinger i P09 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P1001-09-2022, Det bedst mulige tidspunkt for bedømmelse af skimmel inden høst
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelBLADPLET % dækning.
 
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P1101-10-2022, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKARTOFFEL-PRØVE .
Prøvestørrelse 10 kg, til sukkermålinger, se afnit vedr. PRØVEUDTAGNING
*1,
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE til KMC.
Prøvestørrelse 10 kg, se afsnit vedr. PRØVEUDTAGNING
SKURV, % knolde med
KARTOFFELSKIMMEL, % knolde m
STIVELSE, % af råvare
STØDPLETTER, % knolde m
DEFORMITETER, % knoldvægt m
GRØNFARVNING, % knoldvægt m
RUST, % knolde m
RÅD, % knoldvægt med
P1215-10-2022, Oktober, Ved indlagring
ledSUKKER mmol/l.
 
P1315-12-2022, December
ledSUKKER mmol/l.
 
P1415-03-2023, Efter lagring
ledSUKKER mmol/l.
 


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

PLANTEPRØVE TIL NITRATMÅLING: Der udtages i alt 24 bladstængler pr. parcel. Bladstænglen tages ved basis af det 4. øverste blad, hvorefter småbladene fjernes. Saften fra bladstænglerne presses ud af stænglerne lige efter udtagning, så bladstænglerne ikke udsættes for direkte sollys eller varme. Bladsaften måles med Horiba NO3-sensoren umiddelbart efter presning.
Gå i værnerækker når prøver udtages.

OPTAGNING: Forsøget høstes primo oktober. Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver enkelt parcel udtages to prøver på 10 kg. Den ene prøve analyseres ved KMC for stivelse, den anden prøve lægges på lager ved sukkerfabrikken ved KMC fra oktober til marts måned. Der måles sukkerindhold i oktober, december og marts ved at udtage 10 knolde af prøven pr gang. Der laves kvalitetsanalyse efter afregningsprincipperne fra KMC Granules.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat vedr. faglig vurdering:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Kristian Elkjær: 40 64 88 01 eller på mail: kel@kmc.dk.Skitser

Bilag
BeskrivelseFil
Forsøgsplan 2022 - Gødningsstrategi pulver- og chipskartofler - Gødning.pdfForsøgsplan 2022 - Gødningsstrategi pulver- og chipskartofler - Gødning.pdf
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk