Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040112222 Delt gødskning af kvælstof til stivelseskartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 17-05-2022
Fordelingsdato: 30-03-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten ved delt gødskning med fast og flydende gødning til stivelseskartofler.

BAGGRUND: Der er flere marker, der bliver overgødet end undergødet. Det er derfor vigtigt at vide, hvordan man bedst deler gødningen, så samme eller højere udbytte og bedre kvælstofudnyttelse opnås.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene må kun anlægges på arealer med fabrikskartofler, hvor der vandes optimalt. Forsøget må ikke anlægges så det gennemskæres af spor fra vandingsmaskine og marksprøjte. Der må ikke have været udbragt organisk gødning i 2022.

ANLÆGSDATA: Høstparcel minimum 2 rækker på i alt 15 m2, Bruttoparcel 4 rækker med en parcellængde, der sikrer at der sker en ensartet udbringning af forsøgsbehandlingerne i hele nettoparcellens længde.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøgsarealet grundgødes med P og K som den øvrige mark.
Ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse og udbringning af mangan foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-04-2022

Ved lægning
Ingen N
215-04-2022
130 kg Midtjylland og 90 kg Nordjylland
Ved lægning
90 kg N333 kg NS 27-4
Placeret
315-04-2022
180 kg Midtjylland og 140 kg Nordjylland
Ved lægning
140 kg N519 kg NS 27-4
Placeret
415-04-2022
230 kg Midtjylland og 190 kg Nordjylland
Ved lægning
190 kg N703 kg NS 27-4
Placeret
515-04-2022
130 kg Midtjylland og 90 kg Nordjylland
Ved lægning
90 kg N333 kg NS 27-4
Placeret
20-06-2022
25 dage efter fuld fremspiring
50 kg N185 kg NS 27-4
615-04-2022
180 kg Midtjylland og 140 kg Nordjylland
Ved lægning
140 kg N519 kg NS 27-4
Placeret
20-06-2022
25 dage efter fuld fremspiring
50 kg N185 kg NS 27-4
715-04-2022
180 kg Midtjylland og 140 kg Nordjylland
Ved lægning
140 kg N519 kg NS 27-4
Placeret
07-07-2022
42 dage efter fuld fremspiring
50 kg N185 kg NS 27-4
815-04-2022
180 kg Midtjylland og 140 kg Nordjylland
Ved lægning
140 kg N519 kg NS 27-4
Placeret
28-07-2022
63 dage efter fuld fremspiring
5 kg N28 kg N-18
0,03 l Agrotain
04-08-2022
70 dage efter fuld fremspiring
5 kg N28 kg N-18
0,03 l Agrotain
11-08-2022
77 dage efter fuld fremspiring
5 kg N28 kg N-18
0,03 l Agrotain
18-08-2022
84 dage efter fuld fremspiring
5 kg N28 kg N-18
0,03 l Agrotain
25-08-2022
91 dage efter fuld fremspiring
5 kg N28 kg N-18
0,03 l Agrotain
915-04-2022
180 kg Midtjylland og 140 kg Nordjylland
Ved lægning
140 kg N519 kg NS 27-4
Placeret
20-06-2022
25 dage efter fuld fremspiring
25 kg N93 kg NS 27-4
07-07-2022
42 dage efter fuld fremspiring
8,33 kg N46 kg N-18
0,04 l Agrotain
14-07-2022
49 dage efter fuld fremspiring
8,33 kg N46 kg N-18
0,04 l Agrotain
21-07-2022
56 dage efter fuld fremspiring
8,33 kg N46 kg N-18
0,04 l Agrotain
1015-04-2022
180 kg Midtjylland og 140 kg Nordjylland
Ved lægning
140 kg N519 kg NS 27-4
Placeret
20-06-2022
25 dage efter fuld fremspiring
25 kg N93 kg NS 27-4
Ved behov. Gødskes efter bladanalyse i perioden 35-75 dage efter fuld fremspiringNNS 27-4
Ved behov. Gødskes efter bladanalyse i perioden 35-75 dage efter fuld fremspiringNNS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Læggeafstand 33 cm.
  • Alle led lægges med flad kam.
  • NS 27-4 placeres i led 2-10 ved lægning. Mængden tilpasses forsøgsstedet. Led 1 til 3 forventes at ligge under forventet N-optimum og led 4 forventes at ligge på N-optimum.
  • Led 2 og 5 gives 90 kg N i Nordjylland (LFE1) og 130 kg N i Midtjylland (LFE6).
  • Led 3 og 6 -10 gives 140 kg N i Nordjylland (LFE1) og 180 kg N i Midtjylland (LFE6).
  • Led 4 gives 190 kg N i Nordjylland (LFE1) og 230 kg N i Midtjylland (LFE6).
  • I led 5 -6 og 9-10 eftergødskes 25 dage efter fuld fremspiring, ca. 20. juni.
  • I led 7 eftergødskes 42 dage efter fuld fremspiring, ca. 7. juli.
  • I led 8 eftergødskes der i alt 5 gange med flydende gødning i uge-interval med sen opstart. Afhængig af Horiba målinger i led 3 kan opstart af eftergødskning rykkes frem.
  • I led 9 eftergødskes der i alt 3 gange med flydende gødning i uge-interval med tidlig opstart.
  • I led 10 eftergødskes efter behov med 25 kg N per gang, hvis Horiba målinger viser behov i perioden 35-75 dage efter fuld fremspiring (dvs. i perioden fra 1/7 til 10/8).

GØDNING: Skaffes lokalt.

LÆGGEMATERIALE Der anvendes sorten Allstar ved LFE1 som leveres af AKV-Langholt, og Stratos ved LFE6 som leveres af KMC.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2022, Ved anlæg, før gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 gram
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
P0225-05-2022
Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelFREMSPIRING dato for.
Dato for fuld fremspiring, hvilket vil sige at 95 % af planterne skal være fremspiret. Forsøget tilses 2 gange om ugen, indtil fuld fremspiring er opnået i alle led.
 
P0320-06-2022, 25 dage efter fuld fremspiring, før gødskning
ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4
PLANTEPRØVE-UDT. .
Prøven sendes til OK-laboratorium. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
PLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0427-06-2022, 7 dage efter 1. måling med Horiba NO3 sensor
Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0504-07-2022, 7 dage efter 2. måling med Horiba NO3 sensor
Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0618-07-2022, 7 dage efter 3. måling med Horiba NO3 sensor
ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4
PLANTEPRØVE-UDT. .
Prøven sendes til OK-laboratorium. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
PLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0715-08-2022, 14 dage efter 5. måling med Horiba NO3 sensor
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
PLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0815-09-2022
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0901-10-2022, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKERNE/FRØ-PRØVE .
Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

PLANTEPRØVE TIL NITRATMÅLING: Der udtages i alt 24 bladstængler pr. parcel. Bladstænglen tages ved basis af det 4. øverste blad, hvorefter småbladene fjernes. Det sikres, at bladstænglerne efter udtagning ikke udsættes for direkte sollys eller varme indtil der måles med Horiba NO3-sensoren.

PLANTEPRØVE: Der udtages en planteprøve i P03 og P06 i led 1-4 jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning. Bemærk, at det er småblade, der skal samles og IKKE hele kartoffelblade!
Prøven sendes til OK Laboratorium med egne følgesedler, ligesom resultater skal indtastes.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne analyseres ved forsøgsstederne.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter: Faglig vurdering- her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Claus Nielsen, AKV Langholt: 41 63 99 33 eller på mail: chn@akv-langholt.dk eller til Kristian Elkjær, KMC: 40 64 88 01 eller på mail: kel@kmc.dk..

Rettelser:
DatoTekst
17-05-2022Rettet datoer i 4. og 5. behandling i led 9 til at være 14/7 og 21/7, altså hhv. 1 og 2 uger efter 3.behandling (HJB)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk