Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
060042222 Udbringningsteknik og gylletype i vårbyg - Test gylleprøve kulstof Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 22-11-2022
Fordelingsdato: 22-01-2022
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme udbytteeffekt ved gødskning af vårbyg med kvæggylle, afgasset gylle og fiber.

BAGGRUND: Nedfældning, forsuring og udlægning af gylle med slæbesko påvirker ammoniaktabet. Målet er at bestemme hvordan de forskellige udbringningsteknologier påvirker kvælstofudnyttelse og udbytteniveau ved gødskning med henholdsvis kvæggylle og afgasset gylle, samt ved gødskning med separeret afgasset gylle og høj og lav tilførsel af afgasset fiber.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges på sandet jord (JB1-JB3) i nedbørsrige egne med mulighed for vanding, og lille eftervirkning af afgrøder og husdyrgødning. Afgrøden må ikke være tilført husdyrgødning før forsøgsbehandlingen og bør, hvis muligt, kun være tilført lavt eller ingen husdyrgødning i den foregående afgrøde. Der skal anvendes kvæggylle i forsøget. Der må ikke sås efterafgrøder i forsøget.

ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomiseres. Det er derfor en fordel, hvis det kan anlægges i én række. Der skal være min. 25 m værn rundt om forsøget. Parcellerne anlægges i 3 meters bredde. Høstparcellen skal være min 18 m2. Anlægges forsøget i to rækker, skal der være min. 25 m. mellem rækkerne.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer.Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Ved mistanke om manganmangel skal forsøget sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha. Kemi skaffes lokalt.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
1Ingen N
218-03-2022

Ved såning
80 kg N296 kg NS 27-4
Placeret
318-03-2022

Ved såning
120 kg N444 kg NS 27-4
Placeret
418-03-2022

Ved såning
160 kg N593 kg NS 27-4
Placeret
528-02-2022
Der tages en gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde 14 dage før behandling
NH4-NGylle, kvæg 2150
14-03-2022

Før såning
80 kg NH4-NGylle, kvæg
Nedfældet
18-03-2022

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
618-02-2022

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
04-04-2022
Der tages en gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde 14 dage før behandling
NH4-NGylle, kvæg Markforsuring
18-04-2022
Gylle forsures med 3 kg syre pr. ton gylle
Før såning
80 kg NH4-NGylle, kvæg Markforsuring
Slangeudlagt
1,7 kg Svovlsyre
718-03-2022

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
18-04-2022
Gylle forsures med 3 kg syre pr. ton gylle
Før såning
80 kg NH4-NGylle, kvæg Markforsuring
Slæbesko
1,7 kg Svovlsyre
828-02-2022
Der tages en gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde 14 dage før behandling
NH4-NGylle afgasset
14-03-2022

Før såning
80 kg NH4-NGylle afgasset
Nedfældet
18-03-2022

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
918-03-2022

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
04-04-2022
Der tages en gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde 14 dage før behandling
NH4-NGylle afgasset
18-04-2022

St. 13-14
80 kg NH4-NGylle afgasset
Slangeudlagt
1,7 l Svovlsyre
1018-03-2022

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
18-04-2022
Gylle forsures med 3 kg syre pr. ton gylle
Før såning
80 kg NH4-NGylle afgasset
Slæbesko
1,7 l Svovlsyre
1118-03-2022

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
04-04-2022
Der tages en gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde 14 dage før behandling
NH4-NGylle, afgasset separeret
18-04-2022

St. 13-14
80 kg NH4-NGylle, afgasset separeret
1,7 l Svovlsyre
Slangeudlagt
1228-02-2022
Der tages en gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde 14 dage før behandling
NH4-NFiberfraktion, frisk, afgasset
14-03-2022

Før såning
40 kg NH4-NFiberfraktion, frisk, afgasset
Nedfældet
18-03-2022

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Bredspredt
Nedharvet
1314-03-2022

Før såning
80 kg NH4-NFiberfraktion, frisk, afgasset
Nedfældet
18-03-2022

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
2150EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
KULSTOF, % i tørstof
P, % i tørstof
PH
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Gylle udbringes af Teknologisk Institut eller Ytteborg 5-7 dage før såning, dette koordineres med Kristian Hudecek Nielsen tlf: 7220 1517 fra Teknologisk Institut eller Morten Krupa, tlf 2016 3227. Fiberen udbringes manuelt 5-7 dage før såning ved bredspredning. Efter udbringningen pløjes hele forsøgsarealet.

14 dage før udbringning udtages gylleprøve til at måle ammoniumindholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Ultimo februar udtages 2093 og 2097. Primo april udtages 2095, 2099, 2101 og 2103

Få dage før såning, i marts:
 • I led 5 nedfældes 80 kg NH4-N i kvæggylle.
 • I led 8 nedfældes 80 kg NH4-N i afgasset gylle.
 • I led 12 og 13 udbringes hhv. 40 og 80 kg NH4-N i afgasset fiber. Den udbragte fiber nedmuldes ved dybdeharvning indenfor 4 timer.
 • Gylleprøve 2094 og 2098 indsendes til analyse

  I st. 13-14, medio april
 • I led 6, 9 og 11 slangeudlægges hhv. kvæggylle, afgasset gylle og separeret afgasset gylle. Gyllen forsures med 1,7 l syre pr. tons gylle.
 • I led 7 og 10 udlægges kvæggylle afgasset gylle med slæbesko. Gyllen forsures med 1,7 l syre pr. tons gylle.
 • Gylleprøve 2096, 2100, 2102 og 2104 indsendes til analyse

  Ved såning:
 • I Led 2-13 placeres NS 27-4 gødning i forbendelse med såning.

  Forsøgsarealet pløjes umiddelbart efter gyllens udbringning. Kan dette ikke ske ved pløjning, gennemføres nedmuldningen ved dybdeharvning. Forsøgene sås så hurtigt som muligt.

 • GØDNING: Kvæggylle skaffes lokalt. Afgasset gylle og fiber skaffes via Nature Energy, Videbæk. Kontakt Michael Toft (3126 4269). NS 27-4 leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  LER, % i jord 0-25 cm
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  SILT, % i jord 0-25 cm
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, kg i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  P02Stadium 34
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P03Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel)
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P04Efter høst
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  N-MIN, kg i prøvedybde


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDVE/NDVI.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Nørregaard Hansen tlf: 8740 5437 / 5173 0524 eller på mail: manh@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk