Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
030012222 Teknik til udbringning af afgasset og rågylle samt separeret afgasset gylle til græs - med ammoniakmålinger Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 10-11-2022
Fordelingsdato: 08-03-2022
Planansvarlig: Ann Britt Værge
Telefon: 7220 1032
Email: abv@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af udbringningsteknik til afgasset gylle og rågylle samt separeret afgasset gylle i slætgræs til 1., 2. og 3. slæt med henholdsvis nedfælder, Bomech bom (slæbesko) og slangeudlægning med forsuring.


BAGGRUND: En stadig større del af kvæggyllen afgasses, hvorfor der er behov for forsøg til at afdække betydningen af udbringningsteknik for udbytte og ammoniakfordampning i slætgræs.


FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på JB 1+3 i veletablerede 1. eller 2. års marker med slætgræs uden kløver med faste kørespor. Forefindes kløver, sprøjtes den væk primo april. Forsøget skal kunne vandes optimalt efter Vandregnskab Online. Der må ikke køres med gyllevogn, frakørselsvogn eller vandingsmaskine i parcellerne. Ammoniumindholdet i rågyllen skal være over 1,7 kg/ton. Der høstes forsøgsmæssigt 4 slæt med en stubhøjde på 6 cm.

Forsøgsbetingelser for 030012222-001: i 001 skal der måles ammoniakfordampning i forbindelse med forsøgsbehandlingerne hhv. før 1.slæt i primo april og igen umiddelbart efter 1. slæt. Forsøget må derfor ikke anlægges op ad gylletanke og der må ikke udbringes gylle indenfor 100 m af forsøget i 5 dage før og efter hver gylleudbringning af hensyn til ammoniakfordampning. Forsøget skal placeres, så der er adgang til strøm indenfor 100-150 m, da der skal bruges 380 V til ammoniakmåling


ARBEJDSFORDELING:
 • LFE: Anlæg, gylleudbringning, registreringer, høst og tilsyn med forsøg påhviler den forsøgsansvarlige hos LFE. Samt tæt kontakt til landmanden.
 • LFE: Den forsøgsansvarlige koordinerer gylleudbringning med Sune Petersen (7220 3315, spet@teknologisk.dk) fra TI, så TI er varslet mindst en uge før forventet gylleudbringning
 • Måling af ammoniakfordampning foretages af Teknologisk Institut


 • FORSØGSSTEDER:
  Begge forsøg (001 og 002) placeres i nærheden af Videbæk Biogasanlæg

  ANLÆGSDATA: Der oprettes bruttoparceller med en parcelbredde på 3 m, som indstreges med glyphosat tidligt forår. Høstparcellen anlægges midt i bruttoparcellen. Værn afhøstes til slut, efter hvert slæt. Der skal være min. 24 m værn rundt om forsøget for at muliggøre kørsel med gylletraktor. Se skitse nederst.
 • 001: forsøget anlægges på langs af agerretningen. Der foretages ammoniakmålinger i udvalgte parceller. Da måleudstyret har en begrænset rækkevidde, udarbejdes forsøgsdesignet af TI.
 • 002: forsøget anlægges på tværs af agerretningen.


 • DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 54m2. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerPK 0-4-21 m. Mg S CuBåde mark og forsøg800 kg
  Kaliumchlorid 50. KaligødBåde mark og forsøg150 kg

  GENEREL BEHANDLING: Forsøgsarealet behandles med 0,75 l pr. ha Primus XL eller 1,8 l pr. ha Starane XL primo april, hvis der forefindes kløver, så kvælstoffiksering ikke påvirker forsøgsbehandlingerne. Forsøgsarealet skal grundgødskes med 800 kg NPKS 0-4-21 tidligt forår og 150 kg kaliumklorid pr. ha, efter 2. slæt. På forsøgsarealet må der IKKE tilføres anden gødning end grund - og forsøgsgødning. Anvender værten en centrifugalspreder til handelsgødning skal der holdes en bufferzone på 30 meter, så der ikke spredes gødning ind i forsøget. Bufferzonen må gerne gødes med gylle – bare ikke 5 dage før og 4 dage efter udbringning i forsøget. Ellers behandles forsøget som omgivende mark.

  LFE koordinerer med værten, således, at værten selv sørger for gylleudbringning i bufferzonen, når målingerne er afsluttet.

  VANDING:
  Forsøget skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  10 N0 Ingen NIngen kørsel
  205-04-2022
  50 kg N185 kg NS 27-4
  24-05-2022
  Efter høst af 1. slæt
  50 kg N185 kg NS 27-4
  28-06-2022
  Efter høst af 2. slæt
  50 kg N185 kg NS 27-4
  30-07-2022
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  305-04-2022
  100 kg N370 kg NS 27-4
  24-05-2022
  Efter høst af 1. slæt
  80 kg N296 kg NS 27-4
  28-06-2022
  Efter høst af 2. slæt
  70 kg N259 kg NS 27-4
  30-07-2022
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  405-04-2022
  120 kg N444 kg NS 27-4
  24-05-2022
  Efter høst af 1. slæt
  100 kg N370 kg NS 27-4
  28-06-2022
  Efter høst af 2. slæt
  80 kg N296 kg NS 27-4
  30-07-2022
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  528-03-2022
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab
  NH4-NGylle, kvæg 2181
  05-04-202260 kg NH4-NGylle, kvæg 2182
  Nedfældet
  3 cm Dybde
  16-05-2022
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab
  NH4-NGylle, kvæg 2183
  24-05-2022
  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2184
  Nedfældet
  3 cm Dybde
  20-06-2022
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab
  NH4-NGylle, kvæg 2185
  28-06-2022
  Efter høst af 2. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2186
  Nedfældet
  3 cm Dybde
  30-07-2022
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  605-04-2022
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2182
  Slæbesko
  24-05-2022

  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2184
  Slæbesko
  28-06-2022

  Efter høst af 2. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2186
  Slæbesko
  30-07-2022
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  705-04-2022
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2182
  1,7 l Svovlsyre
  Slæbesko
  24-05-2022

  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2184
  1,7 l Svovlsyre
  Slæbesko
  28-06-2022

  Efter høst af 2. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2186
  1,7 l Svovlsyre
  Slæbesko
  30-07-2022
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  805-04-2022
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2182
  1,7 l Svovlsyre
  Slangeudlagt
  24-05-2022

  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2184
  1,7 l Svovlsyre
  Slangeudlagt
  28-06-2022

  Efter høst af 2. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 2186
  1,7 l Svovlsyre
  Slangeudlagt
  30-07-2022
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  928-03-2022
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab
  NH4-NGylle afgasset 2187
  05-04-202260 kg NH4-NGylle afgasset 2188
  Nedfældet
  3 cm Dybde
  16-05-2022
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab
  NH4-NGylle afgasset 2189
  24-05-2022
  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle afgasset 2190
  Nedfældet
  3 cm Dybde
  20-06-2022
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab
  NH4-NGylle afgasset 2191
  28-06-2022
  Efter høst af 2. slæt
  60 kg NH4-NGylle afgasset 2192
  Nedfældet
  3 cm Dybde
  30-07-2022
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  1005-04-2022
  60 kg NH4-NGylle afgasset 2188
  Slangeudlagt
  6 l Svovlsyre
  24-05-2022

  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle afgasset 2190
  Slangeudlagt
  6 l Svovlsyre
  28-06-2022

  Efter høst af 2. slæt
  60 kg NH4-NGylle afgasset 2192
  Slangeudlagt
  6 l Svovlsyre
  30-07-2022
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  1105-04-2022
  60 kg NH4-NGylle afgasset 2188
  2,5 l Svovlsyre
  Slæbesko
  24-05-2022

  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle afgasset 2190
  2,5 l Svovlsyre
  Slæbesko
  28-06-2022

  Efter høst af 2. slæt
  60 kg NH4-NGylle afgasset 2192
  2,5 l Svovlsyre
  Slæbesko
  30-07-2022
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  1205-04-2022
  60 kg NH4-NGylle afgasset 2188
  2,5 l Svovlsyre
  Slangeudlagt
  24-05-2022

  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle afgasset 2190
  2,5 l Svovlsyre
  Slangeudlagt
  28-06-2022

  Efter høst af 2. slæt
  60 kg NH4-NGylle afgasset 2192
  2,5 l Svovlsyre
  Slangeudlagt
  30-07-2022
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  1328-03-2022
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab
  NH4-NGylle, afgasset separeret 2193
  05-04-2022
  60 kg NH4-NGylle, afgasset separeret 2194
  Slangeudlagt
  16-05-2022
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab
  NH4-NGylle, afgasset separeret 2195
  24-05-2022

  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, afgasset separeret 2196
  Slangeudlagt
  20-06-2022
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab
  NH4-NGylle, afgasset separeret 2197
  28-06-2022

  Efter høst af 2. slæt
  60 kg NH4-NGylle, afgasset separeret 2198
  Slangeudlagt
  30-07-2022
  Efter høst af 3. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2181OK LaboratoriumGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2182EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2183OK LaboratoriumGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2184EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-S, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2185OK LaboratoriumGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2186EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2187OK LaboratoriumGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2188EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2189OK LaboratoriumGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2190EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2191OK LaboratoriumGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2192EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2193OK LaboratoriumGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2194EAT - Eurofins Agro TestingGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2195OK LaboratoriumGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2196EAT - Eurofins Agro TestingGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2197OK LaboratoriumGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2198EAT - Eurofins Agro TestingGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

  Gylleudbringning og analyse:
  Tidspunkter for gylleudbringning fastsættes af LFE i samråd med TI. Datoer i denne plan er derfor kun vejledende og tilrettes på enkeltforsøgsniveau. Det tilstræbes, at slæt høstes på mandage og at gylleudbringningerne foretages på tirsdage. Al gylle udbringes af Ytteborg og udbringning i forsøg 001 koordineres med Sune Petersen, tlf: 7220 3315 fra Teknologisk Institut. Gyllen skal være omrørt umiddelbart før hver udbringning og indholdet af ammonium i gylletyperne skal være over 1,7 kg NH4-N pr. ton. OBS Senest 8 dage før gylleudbringning udtages gylleprøver jf. forsøgsbehandlinger til at måle ammoniumindholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Disse forprøver sendes til OK-lab med tilsendte labels og følgeseddel fra Ok-lab, vedhæftet forsøgsplan. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).

  Gylleprøver, der udtages ved behandling indsendes til analyse ved Eurofins.

  Forsuring og pH-måling:
 • I led 7 og 8 forsures gyllen med 1,7 l koncentreret svovlsyre.
 • I led 10 forsures den afgassede gylle med 6,0 l koncentreret svovlsyre
 • I led 11 og 12 forsures den afgassede gylle med 2,5 l koncentreret svovlsyre.
 • De aktuelle pH-værdier måles manuelt ved udbringningen og registres under måleparametrene i P02, P04 og P06.

  Indstilling af udstyr:
 • Nedfældningsdybden i led 5 og 9 skal være 3-4 cm. Nedfældningsdybden måles med tommestok ved hver udbringning og noteres i NFTS under forsøgsbehandlinger.
 • Bomech-bom indstilles, således, at den opspændes til cirka 10 kg skærtryk.
 • Slangebom indstilles, således, at slangerne netop slæber hen over jorden.

 • Gylleudbringning ultimo marts, efter 1. slæt og efter 2. slæt:
 • Led 1 ingen kvælstoftildeling
 • Led 5 tilføres 60 kg NH4-N i kvæggylle, som nedfældes på traditionel vis.
 • Led 6 tilføres 60 kg NH4-N i kvæggylle, som udbringes med Bomech slæbesko
 • Led 7 tilføres 60 kg NH4-N i kvæggylle, som forsures med 1,7 l svovlsyre og udbringes med Bomech slæbesko
 • Led 8 tilføres 60 kg NH4-N i kvæggylle, som forsures med 1,7 l svovlsyre og slangeudlægges hvor slangerne slæber ved jorden
 • Led 9 tilføres 60 kg NH4-N i afgasset kvæggylle, som nedfældes på traditionel vis
 • Led 10 tilføres 60 kg NH4-N i afgasset kvæggylle, som forsures med 6,0 l svovlsyre og udbringes med slæbeslanger
 • Led 11 tilføres 60 kg NH4-N i afgasset kvæggylle, som forsures med 2,5 l svovlsyre og udbringes med Bomech slæbesko
 • Led 12 tilføres 60 kg NH4-N i afgasset kvæggylle, som forsures med 2,5 l svovlsyre og udbringes med slæbeslanger, hvor slangerne slæber ved jorden
 • Led 13 tilføres 60 kg NH4-N i separeret afgasset kvæggylle, som udbringes med slæbeslanger, hvor slangerne slæber ved jorden

 • Udbringning af mineralsk gødning medio marts, samme tid som gylleudbringning (før 1. slæt):
 • Led 2 tilføres 50 kg N pr. ha. i NS 27-4
 • Led 3 tilføres 100 kg N pr. ha. i NS 27-4
 • Led 4 tilføres 120 kg N pr. ha. i NS 27-4

  Udbringning af mineralsk gødning efter 1. slæt:
 • Led 2 tilføres 50 kg N pr. ha. i NS 27-4
 • Led 3 tilføres 80 kg N pr. ha. i NS 27-4
 • Led 4 tilføres 100 kg N pr. ha. i NS 27-4

  Udbringning af mineralsk gødning efter 2. slæt:
 • Led 2 tilføres 50 kg N pr. ha. i NS 27-4
 • Led 3 tilføres 70 kg N pr. ha. i NS 27-4
 • Led 4 tilføres 80 kg N pr. ha. i NS 27-4

  Udbringning af mineralsk gødning efter 3. slæt:
 • 3. slæt: Led 2-12 tilføres 60 kg N pr. ha. i NS 27-4

 • AMMONIAKMÅLINGER I FORSØG 001:
  Der udføres ammoniakmålekampagner af to gange i 001 i forbindelse med gylleudbringning i foråret og efter 1. slæt. Der skal gennemføres ammoniakmåling i led 9, 10, 11 og 13.

  Gylleudbringningen til hver parcel af disse led planlægges således at der går ca. 10 min. mellem hver parcel, så gylleudbringning og måling af emission passer sammen.

  GØDNING OG GYLLE: Gødning, kvæggylle og afgasset kvæggylle skaffes lokalt af LFE. Separeret afgasset gylle afhentes ved Videbæk Biogasanlæg.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0110-03-2022, Ved opstart af forsøg i forår
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
   
  ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
   
  P0205-04-2022, Ved 1. gylleudbringning
  ForsøgJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ledUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
  PH manuelt, målt v. gylleudbr..
   
  ledUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
  *1 .
  Temperatur af gylle måles. Se tekstafsnit MÅLING AF PH OG TEMPERATUR
   
  P0323-05-2022, Ved høst af 1. slæt, (Vejledende dato)
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøvemateriale pr. led
  RØDKLØVER, % af tørstof
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  iNDF, % i tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0424-05-2022, Ved 2. gylleudbringning
  ForsøgJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ledUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
  PH manuelt, målt v. gylleudbr..
   
  ledUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
  *1 .
  Temperatur af gylle måles. Se tekstafsnit MÅLING AF PH OG TEMPERATUR
   
  P0527-06-2022, Ved høst af 2. slæt, (Vejledende dato)
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøvemateriale pr. led
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  TØRSTOF, % af råvare
  iNDF, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  IVOS, %
  TRÆSTOF, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0628-06-2022, Ved 3. gylleudbringning
  ForsøgJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ledUdføres kun i følgende led: 2, 8, 9, 12, 13
  PH manuelt, målt v. gylleudbr..
   
  ledUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
  *1 .
  Temperatur af gylle måles. Se tekstafsnit MÅLING AF PH OG TEMPERATUR
   
  P0727-07-2022, Ved høst af 3. slæt, (Vejledende dato)
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøvemateriale pr. led
  RØDKLØVER, % af tørstof
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  RÅASKE, % i tørstof
  IVOS, %
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0831-08-2022, Ved høst af 4. slæt, (Vejledende dato)
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøvemateriale pr. led
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  TØRSTOF, % af råvare
  iNDF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  MÅLING AF PH OG TEMPERATUR I GYLLE: Ytteborg måler pH i den forsurende gylle i gyllestrengen ved udbringning og registrerede værdier indsættes i måleparametrene i P02, P04 og P06. Gyllens temperatur måles ligeledes ved udbringning.

  JORDMÅLINGER: Ved hver gylleudbringning måles jordtemperatur med håndholdt apparat (SM 150 T) jf. Vejledning til jordsensormålinger og gennemsnit udregnes og overføres til PC Markforsøg.

  HØST: Der høstes forsøgsmæssigt 4 slæt. Et evt. 5. slæt høstes af værten med omgivende mark.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed.
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden har deltaget ved finansiering af projektet.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torben S. Frandsen: 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.

  Bilag
  BeskrivelseFil
  Følgeseddel til OK LabFølgeseddel OK lab gylle.pdf
  Behandlingsoversigt_030012222_v1.xlsxBehandlingsoversigt_030012222_v1.xlsx
  Skitse over forsøg med ammoniakmåing_2022_030012222_v4.xlsxSkitse over forsøg med ammoniakmåing_2022_030012222_v4.xlsx
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk