Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070302222 Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-04-2022
Fordelingsdato: 01-03-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effektiviteten af forskellige gødningstyper, tildelingsstrategier og gødninger med nitrifikationshæmmer.

BAGGRUND: Emissionsfaktoren for lattergas er som standard 1% for kvælstof i gødning. Tidligere forsøg i Danmark har vist generelt noget lavere emission fra kvælstof i handelsgødning end 1%, men med store variationer. Tilsætning af nitrifikationshæmmere har vist en reduktion af lattergasudledningen, men også med meget store variationer. Disse variationer begrundes i forskelle i mange faktorer såsom vejret, jordtypen, afgrøden, gødningstype og mange andre faktorer. Hvis danske differentierede nationale emissionsfaktorer skal findes, skal disse faktorer belyses yderligere.

FORSØGSBETINGELSER: Der må ikke tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen eller i forudgående efterår. Der må ikke etableres efterafgrøder i afgrøden før høst. For at forebygge manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha én gang i foråret.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Kun forsøg5 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Anvend ikke kobberholdig gødning til grundgødskning, såsom 0-4-21 m. Cu. Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Sene behandlinger med græsmidler bør undgås, da det kan påvirke afgrødens farve. Det er meget vigtigt, at f.eks. svampeangreb ikke reducerer udbyttepotentialet. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen kvælstof
215-03-2022

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
315-03-2022

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2022

Medio april
50 kg N185 kg NS 27-4
415-03-2022

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2022

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
515-03-2022

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2022

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
615-03-2022

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2022

Medio april
150 kg N556 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
715-03-2022

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2022

Medio april
200 kg N741 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
815-03-2022

Medio marts
50 kg N193 kg NS 26-14
15-04-2022

Medio april
100 kg N384 kg NS 26-14
Stadium 37
Medio maj
50 kg N193 kg NS 26-14
915-03-2022

Medio marts
50 kg N238 kg Svovlsur ammoniak 21
15-04-2022

Medio april
100 kg N476 kg Svovlsur ammoniak 21
Stadium 37
Medio maj
50 kg N238 kg Svovlsur ammoniak 21
1015-03-2022

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
Nitrifikationshæmmer
15-04-2022

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
Nitrifikationshæmmer
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
Nitrifikationshæmmer
1115-03-2022

Medio marts
50 kg N193 kg NS 26-14
Nitrifikationshæmmer
15-04-2022

Medio april
100 kg N384 kg NS 26-14
Nitrifikationshæmmer
Stadium 37
Medio maj
50 kg N193 kg NS 26-14
Nitrifikationshæmmer
1215-03-2022

Medio marts
50 kg N238 kg Svovlsur ammoniak 21
Nitrifikationshæmmer
15-04-2022

Medio april
100 kg N476 kg Svovlsur ammoniak 21
Nitrifikationshæmmer
Stadium 37
Medio maj
50 kg N238 kg Svovlsur ammoniak 21
Nitrifikationshæmmer
1315-03-2022

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2022

Medio april
50 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 30

Først i maj
30 kg N167 kg Flex fertilizer N-18
Lowdrift ISO LD 01
l Agropol Agropol
Stadium 37
Medio maj
30 kg N167 kg Flex fertilizer N-18
Lowdrift ISO LD 01
l Agropol Agropol
Stadium 5525 kg N139 kg Flex fertilizer N-18
Lowdrift ISO LD 01
l Agropol Agropol
11-06-2022
Medio juni
15 kg N83 kg Flex fertilizer N-18
Lowdrift ISO LD 01
l Agropol Agropol
1415-03-2022

Medio marts
80 kg N333 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,19 l Agrotain
15-04-2022

Medio april
80 kg N333 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,19 l Agrotain
Stadium 37
Medio maj
40 kg N166 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,09 l Agrotain
1515-03-2022

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
14-04-2022

Medio april
50 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 30

Først i maj
60 kg N222 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
40 kg N148 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Medio marts
 • I led 2-7, 13 og 15 tildeles 50 kg N som NS 27-4
 • I led 8 tildeles 50 kg N som NS 26-14
 • I led 9 tildeles 50 kg N som svovlsur ammoniak
 • I led 10 tildeles 50 kg N som NS 27-4 coated med nitrifikationshæmmer
 • I led 11 tildeles 50 kg N som NS 26-14 coated med nitrifikationshæmmer
 • I led 12 tildeles 50 kg N som svovlsur ammoniak coated med nitrifikationshæmmer
 • I led 14 tilføres 80 kg N i Dangødning NS 24-6, flydende gødning tilsat Agrotain med gødningsdyser

Medio april
 • I led 3, 13 og 15 tildeles 50 kg N som NS 27-4
 • I led 4 og 5 tildeles 100 kg N som NS 27-4
 • I led 6 tildeles 150 kg N som NS 27-4
 • I led 7 tildeles 200 kg N som NS 27-4
 • I led 8 tildeles 100 kg N som NS 26-14
 • I led 9 tildeles 100 kg N som NS svovlsur ammoniak
 • I led 10 tildeles 100 kg N som NS 27-4 coated med nitrifikationshæmmer
 • I led 11 tildeles 100 kg N som NS 26-14 coated med nitrifikationshæmmer
 • I led 12 tildeles 100 kg N som NS svovlsur ammoniak coated med nitrifikationshæmmer
 • I led 14 tilføres 80 kg N i Dangødning m. UI, flydende gødning med gødningsdyser

Stadium 30
 • I led 13 tildeles 30 kg N som N18 bladgødskning med fladsprede/ lowdrift-dyse. Der tilsættes 0,1 l Agropol pr. 100 l gødning umiddelbart før udspredning. Fortyndes gødning med vand skal der også bruges 0,1 l pr. 100 l af den samlede væskemængde.
 • I led 15 tildeles 60 kg N som NS 27-4


Stadium 37
 • I led 5-7 tildeles 50 kg N som NS 27-4
 • I led 8 tildeles 50 kg N i NS 26-14
 • I led 9 tildeles 50 kg N i svovlsur ammoniak
 • I led 10 tildeles 50 kg N som NS 27-4 coated med nitrifikationshæmmer
 • I led 11 tildeles 50 kg N som NS 26-14 coated med nitrifikationshæmmer
 • I led 12 tildeles 50 kg N som svovlsur ammoniak coated med nitrifikationshæmmer
 • I led 13 tildeles 30 kg N som N18 bladgødskning med fladsprede/ lowdrift-dyse. Der tilsættes 0,1 l Agropol pr. 100 l gødning umiddelbart før udspredning. Fortyndes gødning med vand skal der også bruges 0,1 l pr. 100 l af den samlede væskemængde.
 • I led 14 tilføres 40 kg N i Dangødning m. UI, flydende gødning med gødningsdyser
 • I led 15 tildeles 40 kg N som NS 27-4
Stadium 55
 • I led 13 tildeles 25 kg N som N18 bladgødskning med fladsprede/ lowdrift-dyse. Der tilsættes 0,1 l Agropol pr. 100 l gødning umiddelbart før udspredning. Fortyndes gødning med vand skal der også bruges 0,1 l pr. 100 l af den samlede væskemængde.
Medio juni
 • I led 13 tildeles 15 kg N som N18 bladgødskning med fladsprede/ lowdrift-dyse. Der tilsættes 0,1 l Agropol pr. 100 l gødning umiddelbart før udspredning. Fortyndes gødning med vand skal der også bruges 0,1 l pr. 100 l af den samlede væskemængde.
GØDNING: Dangødning, Flex fertilizer gødning og NS 27-4 samt Svovlsur ammoniak og NS 26-14 med og uden coatning leveres fra Teknologisk Institut. Tripelsuperfosfat, Patenkali og Mangansulfat skaffes lokalt. Ved udfordringer med at skaffe disse gødninger kontaktes Teknologisk Institut. NS 27-4 med coatning leveres direkte fra BASF. Vær opmærksom på at NS 27-4 coated på nitrifikationshæmmer skal bruges inden for 14 dage efter coating.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0114-03-2022, Før 1. gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P0211-04-2022, Medio april, Før 2. gødskning
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P0325-04-2022
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P0402-05-2022
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P0509-05-2022
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
Droneflyvning gennemføres hvis afgrøden har nået st. 37, ellers gennemføres droneflyvning først 17/5. Husk at indberette rigtig dato.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P0616-05-2022
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P0723-05-2022
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P08Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
GLUTEN14, %
STIVELSE, % af tørstof
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDVE/NDVI.
INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
- Afgrødetæthed ved anlæg af forsøg
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Furdal Nielsen: 92 43 31 76 eller på mail: kfur@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
21-02-2022Agrotain er tilføjet i led 14. (RJE)
31-03-20223. gødskning i led 13 er ændret til st. 30 først i maj. (RJE)
04-04-2022Agropol er tilføjet ved bladgødskning i led 13. (RJE)
04-04-2022Datoer og tidsbeskrivelser er rette så de er ens ikke alle led med samme behandlingstidspunkt. (RJE)

Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Agropol GHS05 GHS07


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk