Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070332222 Kvælstofmængder til vårbyg uden husdyrgødning på humusjord Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 11-02-2022
Fordelingsdato: 16-02-2022
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Bestemmelse af kvælstofbehov i vårbyg på forskellige typer af humusjord samt bestemmelse af behovet ud fra dronemålinger.

BAGGRUND: Der har været meget diskussion om kvælstofbehovet på JB 11. Derfor anlægges målrettede forsøg med henblik på at belyse dette. I forsøgene måles væksten med drone en gang i vækstsæsonen.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene anlægges på forskellige typer af humusjord efter aftale. Der må ikke tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen. Der skal placeres gødning ved såning.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Ved behov2,5 kg
Tripelsuperfosfat 20Kun forsøg175 kg
YaraVita GramitrelKun forsøg3 l
YaraVita GramitrelKun forsøg3 l
PK 0-4-21 m. S, KemiraKun forsøg300 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Det er vigtigt at afstemme grundgødskning og -grundbehandlinger efter, at det er humusjord. Det tilstræbes at placere 35 kg fosfor pr. ha i tripelsuperfosfat før såning. Alternativt bredspredes det før såning. Der tilføres 300 kg 0-4-21 før såning. 3 l YaraVita Gramitrel 2 gange i hhv. st. 13-14 og 25-30

Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet. Der må ikke etableres efterafgrøder i afgrøden før høst.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen kvælstof
210-03-2022

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
310-03-2022

Ved såning
80 kg N296 kg NS 27-4
Placeret
410-03-2022

Ved såning
120 kg N444 kg NS 27-4
Placeret
510-03-2022

Ved såning
160 kg N593 kg NS 27-4
Placeret
610-03-2022

Ved såning
200 kg N741 kg NS 27-4
Placeret
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • I led 2-6 placeres NS 27-4 ved såning i forskellige mængder.

 • GØDNING: Forsøgs- og grundgødning leveres af Teknologisk Institut. Mangansulfat skaffes lokalt.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0110-03-2022, Før anlæg, før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgFORVENTET UDB. hkg/ha, (baseret på 5 års udbytter).
  Se tekstafsnit om FORVENTET UDBYTTE
   
  ForsøgKG N afgrødens kvælstofnorm.
  Se tekstafsnit FORVENTET UDBYTTE OG N-NORM
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
  OBS: Graveforespørgsel foretages
  TOTAL N, % i jord 25-50 cm
  HUMUS, % i jord 25-50 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
  HUMUS, % i jord 50-75 cm
  TOTAL N, % i jord 50-75 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
  TOTAL N, % i jord 75-100 cm
  HUMUS, % i jord 75-100 cm
  P02Stadium 31 - 32, Før, gødningstilførsel i st. 32
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P03Stadium 69 - 75, Efter, afblomstring
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  P04Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Julie Therese Christensen 21 25 43 60 eller på mail: jtcn@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk