Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070402222 Stigende N - Kvælstofmængder til havre uden husdyrgødning - på humus jord Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 11-02-2022
Fordelingsdato: 16-02-2022
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme det økonomisk optimale kvælstofniveau for havre på humusjord.

BAGGRUND: Der har været meget diskussion om kvælstofbehovet på JB 11. Forsøgene udføres for at få en bedre forståelse af kvælstofbehovene i havre på forskellige typer af humusjord.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene anlægges på forskellige typer af humusjord efter aftale med Julie Therese Christensen, SEGES. Der må ikke tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen. Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha. Der må ikke etableres efterafgrøder i afgrøden før høst.
Der skal foretages en enkelt droneflyvning i forsøgene, som udføres af forsøgsenheden. Hvis ikke forsøgsenheden har adgang til drone, koordineres droneflyvning med Teknologisk Institut.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Ved behov
PK 0-4-21 m. S, KemiraKun forsøg300 kg
YaraVita GramitrelKun forsøg3 l
Tripelsuperfosfat 20Kun forsøg200 kg
YaraVita GramitrelKun forsøg3 l
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke tilføres anden N gødning end forsøgsgødning. Det er vigtigt at afstemme grundgødskning og -grundbehandlinger efter, at det er humusjord. Det tilstræbes at placere 35 kg fosfor pr. ha i tripelsuperfosfat før såning. Alternativt bredspredes det før såning. Der tilføres 300 kg 0-4-21 før såning. 3 l YaraVita Gramitrel 2 gange i hhv. st. 13-14 og 25-30

Ved mistanke om manganmangel, skal forsøgsarealet sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha.
Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen kvælstof
201-03-2022

Før såning
40 kg N148 kg NS 27-4
301-03-2022

Før såning
80 kg N296 kg NS 27-4
401-03-2022

Før såning
120 kg N444 kg NS 27-4
501-03-2022

Før såning
160 kg N593 kg NS 27-4
601-03-2022

Før såning
200 kg N741 kg NS 27-4
701-03-2022

Før såning
60 kg N222 kg NS 27-4
Stadium 31 - 3260 kg N222 kg NS 27-4
801-03-2022

Før såning
90 kg N333 kg NS 27-4
Stadium 31 - 3230 kg N111 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • I led 2-6 placeres stigende mængder kvælstof før såning.
  • I led 7 placeres 60 kg N ved såning. i st 31-32 tilføres 60 kg N
  • I led 8 placeres 90 kg N ved såning i st. 31-32 tilføres 30 kg N Kvælstofgødningen placeres ved såning, hvis muligt - der skrives et notat der beskriver udbringsmetoden. Alternativt skal gødningen ud lige før såning, men efter såbedsharvningerne for at undgå overslæbning mellem parcellerne.

GØDNING: Forsøgs- og grundgødning leveres af Teknologisk Institut. Mangansulfat skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-03-2022, Ved anlæg, før gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
HUMUS, % i jord 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
OBS: Graveforespørgsel foretages
TOTAL N, % i jord 25-50 cm
HUMUS, % i jord 25-50 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
HUMUS, % i jord 50-75 cm
TOTAL N, % i jord 50-75 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
TOTAL N, % i jord 75-100 cm
HUMUS, % i jord 75-100 cm
P02Stadium 31 - 32, Før gødskning
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P03Stadium 73
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelMELDUG % dækning.
af grønt bladareal
 
ParcelHAVREBLADPLET % dækning.
af grønt bladareal
 
ParcelRUST % dækning.
af grønt bladareal
 
P04Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
1000 KORNSVÆGT, g
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
SORTERING, % kerner > 2,5 mm
VAND, % i kerne/frø
SORTERING, % kerner > 2,8 mm
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i Faglig notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Visuel effekt af behandling
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Julie Therese Christensen 21 25 43 60 eller på mail: jtcn@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk