Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
011552222 Vårbygsorter, A+ og B sorter, med og uden svampebek. Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 24-10-2022
Fordelingsdato: 20-02-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge sorternes ydeevne og dyrkningsegenskaber med og uden svampebekæmpelse.

BAGGRUND: I forsøgene indgår A+ og B sorter.
 • B sorter er sorter, som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortlisteoptagelse i et andet land end Danmark.
 • A+ sorter er sorter, som er tilmeldt den to-årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved Tystofte, og samtidig er tilmeldt Landsforsøgene. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste. Optagelse på den danske sortsliste giver adgang til optagelse på EU's fælles sortsliste.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

 • FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, hvor forfrugt IKKE er græs.

  FORSØGSSTEDER: LFE 1 (LandboNord), LFE 6 (Ytteborg Nord + Syd), LFE 12 (Fyn, Patriotisk Selskab) og LFE 16 (VKST Holeby).

  ANLÆGSDATA: Design tilrettes af Teknologisk Institut efter tilbagemelding fra den forsøgsansvarlige, i hvor mange rækker forsøget skal anlægges.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 2 faktorer, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:

  VÆKSTREGULERING:
 • Vurderes der at være behov for vækstregulering for at undgå lejesæd, behandles i stadie 31-33 med 0,2-0,3 l Trimaxx eller 0,3-0,5 l Medax Top + 0,3-0,5 l ammonium sulfat.
 • For at sikre en god effekt af vækstreguleringsmidlerne, skal de anvendes i en periode med gode vækstforhold, og hvor afgrøden ikke er stresset. Tørkeramte afgrøder må ikke behandles.

  PLANTEVÆRN:
 • Vejledning i bekæmpelse af sygdomme meddeles senere på LandbrugsInfo.
 • På forsøgsarealet må der IKKE foretages svampebekæmpelse udover forsøgsbehandlingen.
 • Skadedyr bekæmpes efter behov.
 • Ukrudt skal bekæmpes effektivt, forekommer der græsukrudt på arealet bekæmpes med egnede græsmidler.

  GØDNING:
 • Der gødskes som udgangspunkt efter Landbrugstyrelsens N-norm for marken korrigeret for udbytteniveau, forfrugt og kvælstofprognose. Hvis det vurderes at jordens gødningstilstand er så god at normen resulterer i et uhensigtsmæssigt højt kvælstofniveau, justeres N mængden ned. Det kan være tilfældet efter mange års tilførsel af husdyrgødning.
 • Hvis det er muligt, placeres gødningen ved såning, alternativt nedharves den inden såning. På grovsandet jord med udvaskningsrisiko, deles kvælstofgødningen.
 • P og K tildeles efter behov.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor :
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  AIngen bladsvampe-bek
  BStadium 32 - 49Behand. medd. senere


  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Blanding, vårbygApplaus
  Feedway
  Flair
  RGT Planet
  2Stadium 00KWS Irina
  3Stadium 00RGT Planet
  4Stadium 00Scholar
  5Stadium 00Flair
  6Stadium 00Laureate
  7Stadium 00Prospect
  8Stadium 00Feedway
  9Stadium 00Focus
  10Stadium 00Applaus
  11Stadium 00Stairway
  12Stadium 00KWS Abbie
  13Stadium 00Wish
  14Stadium 00Skyway
  15Stadium 00LG Bronco
  16Stadium 00Firefoxx
  17Stadium 00Avenue
  18Stadium 00Vårbyg kasseret
  19Stadium 00CB Concord
  20Stadium 00CB Score
  21Stadium 00SY Tungsten
  22Stadium 00SY Solar
  23Stadium 00Vårbyg kasseret
  24Stadium 00KWS Thalis
  25Stadium 00KWS Premis
  26Stadium 00Blixen
  27Stadium 00CB Celina
  28Stadium 00NOS Upstairs
  29Stadium 00NOS Playmaker
  30Stadium 00NOS Gambit
  31Stadium 00SY418336
  32Stadium 00Spinner
  33Stadium 00LG Flamenco
  34Stadium 00Florence
  35Stadium 00Gretchen
  36Stadium 00Lexy
  37Stadium 00RGT Galactic
  38Stadium 00KWS Curtis
  39Stadium 00KWS Torgis
  40Stadium 00SJ 204329
  41Stadium 00SJ 215200
  42Stadium 00SJ 215364
  43Stadium 00SY419544
  44Stadium 00SY419554
  45Stadium 00NOS 115.043-19
  46Stadium 00NOS 115.134-06
  47Stadium 00NOS 115.165-01
  48Stadium 00NOS 115.165-07
  49Stadium 00NOS 115.234-01
  50Stadium 00Maronis
  51Stadium 00LGBN17002-104
  52Stadium 00LG Bolero
  53Stadium 00LGBN17223-01
  54Stadium 00Winston
  55Stadium 00Br14171z21
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Svampebekæmpelse: Forslag til midler og strategi i blok B meddeles fra SEGES via forsøgsmeddelelse på Landbrugsinfo. Den udførte behandling indberettes under forsøgsbehandlinger i faktor 2.
  Vandmængde 150-200 l. Anvend 200 l/ha ved sprøjtning på tørre blade, og 150 l/ha ved sprøjtning på fugtige blade.

  UDSÆD: Udsædsmængden beregnes til 300 spiredygtige kerner pr. m2.
  Til LFE 1, LFE 6 (Nord og Syd) og LFE 12 leveres udsæden afvejet og opsorteret til 12 x 1,25 meter brutto parceller fra Teknologisk Institut.
  LFE 16 modtager de beregnede udsædsmængder fra Teknologisk Institut og vejer selv ud.

  KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11 - 12
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 29 - 50, Før 1. sprøjtning, FØR ST. 31 BEDØMMES % PLANTER MED ANGREB, EFTER ST. 31 BEDØMMES % DÆKNING
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBYGBLADPLET % planter m.
   
  ParcelBYGRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelSKOLDPLET % planter m.
   
  P04Stadium 51 - 59, Ved skridning
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  P05Stadium 59, 14 dage efter, sidste sprøjtning
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  P06Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P07Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne forbliver i hver sin plastpose og påklæbes hver sin høst-label. OBS: TI laver sortering i FAKTOR B-leddene. Se teksafsnit KERNE/FRØ PRØVE.
  VAND, % i kerne/frø
  SORTERING, % kerner > 2,8 mm
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SORTERING, % kerner > 2,5 mm
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
  SORTERING, % kerner > 2,5 mm
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  HL-VÆGT, kg
  SORTERING, % kerner > 2,8 mm
  VAND, % i kerne/frø


  KERNE/FRØ PRØVE: Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne forbliver i hver sin plastpose og påklæbes hver sin høstlabel. Teknologisk Institut laver ledprøver og analyserer dem for NIT-parametre (vand%, hl-vægt, råprotein) og renhed%. KUN FAKTOR B-leddene analyseres for sortering.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Leif Hagelskjær: 29 61 50 02 eller på mail leif@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  23-05-2022RAGT har valgt at der ikke skal måles udbytter på led 18 RGT Sirius i 2022 pga. den dårlige plantebestand i forsøgene. MEN
  30-05-2022Nordic Seed har valgt at trække led 23 Yoda fra forsøgene p.g.a. dårlig plantebestand. MIE
  30-05-2022Nordic Seed har valgt at trække Led 23 Yoda fra forsøgene p.g.a. dårlig plantebestand. MIE  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk