Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
010952222 OBS parceller vårbygsorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-04-2022
Fordelingsdato: 13-04-2022
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: OBS parcellerne er en del af den officielle værdiafprøvning. Nogle lokaliteter ligger ved landsforsøgsenhederne i rådgivningsenhederne. Denne plan er oprettet som et værktøj til generering af skilte og til dataindsamling af de registreringer, som foretages lokalt.

FORSØGSSTEDER: LFE 1 (LandboNord - Brønderslev), LFE 2 (AgriNord - Hobro), 2 x LFE 6 (Ytteborg Nord og Syd), LFE 12 (Fyn - Bramstrup), LFE 17 (Bornholm - Åkirkeby), LFE 18 (Teknologisk Institut) og andre.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, hvor forfrugt IKKE er græs.
Forsøget anlægges sammen med OBS-parceller i havre og vårhvede.

ARBEJDSFORDELING: Teknologisk Institut såer OBS parcellerne ved LFE 2 (Hobro) og LFE 12 (Bramstrup).

ANLÆGSDATA: Hver sort ligger i én gentagelse. Sorterne placeres randomiseret i en, to eller flere kolonner, med mindst én værneparcel for enden af hver række. Mellem forskellige arter placeres minimum et værn af hver art. Hver parcel deles i en ubehandlet (=faktor A) og en behandlet (=faktor B). Delparcellen har en minimumstørrelse på 6-8 m2. Tystofte fremsender forslag til såplan.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 1 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Hele forsøget N-, P- og K- gødskes efter stedets normale behov. Bekæmpelse af ukrudt og skadedyr gennemføres med et anerkendt middel efter behov. Forsøget må ikke vækstreguleres.
Forslag til svampemidler og strategi i faktor B meddeles fra SEGES i foråret 2020. Den udførte behandling indberettes under forsøgsbehandlinger i faktor 2.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor :
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AIngen bladsvampe-bek
BBehand. medd. senere


Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Blanding, vårbygApplaus
Feedway
Flair
RGT Planet
2Stadium 00Evergreen
3Stadium 00KWS Irina
4Stadium 00RGT Planet
5Stadium 00Scholar
6Stadium 00Flair
7Stadium 00Laureate
8Stadium 00Prospect
9Stadium 00Feedway
10Stadium 00Focus
11Stadium 00Applaus
12Stadium 00Stairway
13Stadium 00KWS Abbie
14Stadium 00Wish
15Stadium 00Skyway
16Stadium 00LG Bronco
17Stadium 00Firefoxx
18Stadium 00Avenue
19Stadium 00RGT Sirius
20Stadium 00CB Concord
21Stadium 00CB Score
22Stadium 00SY Tungsten
23Stadium 00SY Solar
24Stadium 00Yoda
25Stadium 00KWS Thalis
26Stadium 00KWS Premis
27Stadium 00Blixen
28Stadium 00CB Celina
29Stadium 00NOS Upstairs
30Stadium 00NOS Playmaker
31Stadium 00NOS Gambit
32Stadium 00SY418336
33Stadium 00Spinner
34Stadium 00LG Flamenco
35Stadium 00Florence
36Stadium 00Gretchen
37Stadium 00Lexy
38Stadium 00RGT Galactic
39Stadium 00KWS Curtis
40Stadium 00KWS Torgis
41Stadium 00SJ 204329
42Stadium 00SJ 215200
43Stadium 00SJ 215364
44Stadium 00SY419544
45Stadium 00SY419554
46Stadium 00CB20-0937
47Stadium 00NOS 115.043-19
48Stadium 00NOS 115.134-06
49Stadium 00NOS 115.165-01
50Stadium 00NOS 115.165-07
51Stadium 00NOS 115.234-01
52Stadium 00Maronis
53Stadium 00LGBN17002-104
54Stadium 00LG Bolero
55Stadium 00RP21032
56Stadium 00RP21034
57Stadium 00SJ 216270
58Stadium 00SJ 216304
59Stadium 00SJ 227121
60Stadium 00SJ 227170
61Stadium 00SJ 227354
62Stadium 00SJ 227578
63Stadium 00SC 70506X
64Stadium 00NORD 21/1118
65Stadium 00NOS 116.006-08
66Stadium 00NOS 116.087-03
67Stadium 00NOS 116.106-08
68Stadium 00NOS 116.109-10
69Stadium 00NOS 116.192-13
70Stadium 00NOS 116.247-04
71Stadium 00LGBU19-4296-DA
72Stadium 00KWS Falkis
73Stadium 00KWS Emris
74Stadium 00KWS 19/2658
75Stadium 00KWS 19/2736
76Stadium 00KWS Zeddis
77Stadium 00KWS Nelis
78Stadium 00SC 140-11
79Stadium 00CB20-0954A
80Stadium 00CB20-0954B
81Stadium 00CB21-5014
82Stadium 00CB21-5019
83Stadium 00CB21-5020
84Stadium 00CB21-6001
85Stadium 00CB21-7001
86Stadium 00LGBN17223-01
87Stadium 00Winston
88Stadium 00Br14171z21
89Stadium 00SY419542
90Stadium 00SY419626
91Stadium 00Halfdan
92Stadium 00NOS 115.279-05
93Stadium 00Værn
94Stadium 00MS-Skoldplet
95Stadium 00MS-Bladplet
96Stadium 00Alexis
97Stadium 00Pallas
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


UDSÆD: Udsædsmængden beregnes til 300 spiredygtige kerner pr. m2.
Såning foretages med en parcelsåmaskine.
Udsæden er udvejet til en parcelstørrelse på 20 m2 og leveres opsorteret fra Teknologisk Institut, der modtager udsæden fra Tystofte.
Den fremsendte udsæd må kun benyttes til gennemførelse af dette forsøg.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 12 - 15
Alle målinger i P02 udføres kun i led: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70, B71, B72, B73, B74, B75, B76, B77, B78, B79, B80, B81, B82, B83, B84, B85, B86, B87, B88, B89, B90, B91, B92, B93, B94, B95, B96, B97
ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P03Stadium 89, Før høst, ved sortsdifferentiering
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70, B71, B72, B73, B74, B75, B76, B77, B78, B79, B80, B81, B82, B83, B84, B85, B86, B87, B88, B89, B90, B91, B92, B93, B94, B95, B96, B97
LEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
ved sortsdifferentiering
 
ParcelUdføres kun i følgende led: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70, B71, B72, B73, B74, B75, B76, B77, B78, B79, B80, B81, B82, B83, B84, B85, B86, B87, B88, B89, B90, B91, B92, B93, B94, B95, B96, B97
MODENHED dato for.
 


INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Leif Hagelskjær: 87 40 50 42 eller på mail leif@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk