Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
010052222 Vårbygsorter, supplerende sortsforsøg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-05-2022
Fordelingsdato: 04-02-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge sorternes ydeevne og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold.

BAGGRUND: For at styrke afprøvningen af de mest udbredte og lovende nye sorter gennemføres der supplerende forsøg med et udvalg af sorter. Forsøgene gennemføres af de Landsforsøgsenheder, som ønsker en ekstra afprøvning i deres område. Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

FORSØGSBETINGELSER: Hvis forsøget ikke anlægges ifg. planen, SKAL der skrives et entydigt notat om det, og registreringer, der ikke udføres, SKAL markeres som 'Ikke udført' i PC markforsøg. Når forsøgsplanen ikke følges, bliver forsøget klassificeret som 'Ikke ok', og det betyder, at der ikke rykkes for data.

ANLÆGSDATA: Hvis der anlægges en femte ubehandlet gentagelse, kan denne indgå i registreringsnettet for sygdomme.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der behandles som den omgivende mark eller efter behov. I forsøget må der ikke sås efterafgrøder.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Blanding, vårbygApplaus
Flair
Feedway
RGT Planet
2Stadium 00KWS Abbie
3Stadium 00KWS Irina
4Stadium 00Focus
5Stadium 00Feedway
6Stadium 00Firefoxx
7Stadium 00Skyway
8Stadium 00Stairway
9Stadium 00RGT Planet
10Stadium 00Vårbyg kasseret
11Stadium 00Applaus
12Stadium 00Avenue
13Stadium 00Flair
14Stadium 00Laureate
15Stadium 00Prospect
16Stadium 00Wish
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsædsmængden beregnes til 300 spiredygtige kerner pr. m2.

UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut. Der leveres 10 kg af hver sort, hvilket giver mulighed for at anlægge en ekstra gentagelse uden svampebehandling med valgfri placering, hvorfra observationer kan indgå i registreringsnettet for sygdomme. En eventuel ekstra gentagelse uden svampebekæmpelse MÅ IKKE oprettes i forsøgets design.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 10 - 15, Efter fremspiring
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P03Stadium 30 - 50, Før 1. sprøjtning, (FØR ST. 31 BEDØMMES % PLANTER MED ANGREB, EFTER ST. 31 BEDØMMES % DÆKNING)
Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelBYGBLADPLET % dækning.
 
ParcelBYGRUST % dækning.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelSKOLDPLET % dækning.
 
P04Stadium 45 - 70, 14 dage efter sidste behandling
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelBYGBLADPLET % dækning.
 
ParcelBYGRUST % dækning.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelSKOLDPLET % dækning.
 
ParcelRAMULARIA % dækning.
 
P05Stadium 89 - 90, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P06Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til egne analyser.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel, der samles til en ledprøve og analyseres for NIT-parametre. Se teksafsnit ANALYSER.
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


ANALYSER: VAND, % i kerne/frø og RENHED, % i råvare skal altid indberettes. Hvis resterende analyser ikke udføres, skal disse markeres som "Ikke udført" i PC-markforsøg

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes ikke.

KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Leif Hagelskjær: 29 61 50 02 eller på mail leif@seges.dk

Rettelser:
DatoTekst
23-05-2022RAGT har valgt at der ikke skal måles udbytter på led 10 RGT Sirius i 2022 pga. den dårlige plantebestand i forsøgene. MENTeknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk