Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070362222 Stigende N - Kvælstofmængder til vinterbyg uden husdyrgødning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 01-02-2022
Fordelingsdato: 06-02-2022
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme det økonomisk optimale kvælstofniveau i vinterbyg.

BAGGRUND: Forsøgene anvendes til at opnå forståelse for sammenhænge mellem kvælstofbehov og forfrugter, jordtyper, tidligere tilført husdyrgødning mv. Desuden anvendes forsøgene som grundlag for at fastsætte økonomisk optimale kvælstofnormer til vinterbyg. Engelske forsøg tyder på, at man kan øge udbyttet ved at udbringe en større andel af kvælstofgødningen ved 1. tilførsel, end man normalt gør, fordi kvælstoffet stimulerer buskning og dermed antallet af aks. Risikoen er, at man fremmer lejesæd.

FORSØGSBETINGELSER: Der må ikke tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen eller forudgående efterår. Forsøgene anlægges i vinterbygmarker på plante- eller svineejendomme med højt udbyttepotentiale. Der må ikke anlægges efterafgrøder i afgrøden før høst.
Der skal foretages droneflyvninger i forsøgene, som udføres af forsøgsenheden. Hvis ikke forsøgsenheden har adgang til drone, koordineres droneflyvning med Teknologisk Institut.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
VækstreguleringKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen. Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg og S samt evt. mikronæringsstoffer.
Ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Forsøget skal vækstreguleres.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen kvælstof
215-03-2022
Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
315-03-2022
Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 31 - 3250 kg N185 kg NS 27-4
415-03-2022
Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 31 - 32100 kg N370 kg NS 27-4
515-03-2022
Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 31 - 32150 kg N556 kg NS 27-4
615-03-2022
Medio marts
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 31 - 32100 kg N370 kg NS 27-4
715-03-2022
Medio marts
80 kg N296 kg NS 27-4
Stadium 31 - 3280 kg N296 kg NS 27-4
Stadium 34 - 3740 kg N148 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • 1. kvælstoftildeling ca. 15/3: Led 2-5 tildeles 50 kg N og led 6 og 7 tildeles hhv. 100 og 80 kg N
 • 2. kvælstoftildeling ca. 15/4: Led 3-7 tildeles henholdsvis 50, 100, 150, 100 og 80 kg N.
 • 3. kvælstoftildeling lige før fanebladet kommer frem: Led 7 tildeles 40 kg N.

 • KEMIKALIER: Vækstregulering skaffes lokalt.

  GØDNING: Leveres af Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-03-2022, Ved anlæg, før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P02Stadium 31 - 32, lige inden tilførsel af kvælstof ved anden tilførsel
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6
  SIDESKUD pr m2.
  Se tekstafsnit OPTÆLLING AF SIDESKUD
   
  P03Stadium 45
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P04Stadium 71
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  OPTÆLLING AF SIDESKUD: Lige inden gødskning anden gang i st. 31-32 skal antallet af sideskud optælles i led 5 og 6. Antal sideskud optælles på en meter sårække to steder i parcellen. Døde skud og skud der vurderes til ikke at kunne udvikle sig til aksbærende skud tælles ikke med. Antal optalte skud pr. parcel omregnes til antal skud pr. kvadratmeter.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Visuel effekt af behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk