Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
030042122 Slætstrategier i græsblandinger til slæt. 2. brugsår efter isåning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 14-02-2022
Fordelingsdato: 19-02-2022
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At opnå mere viden om forskellige arter til isåning i forskellige græsblandinger til slæt.

BAGGRUND: Der er de senere år kommet mere fokus på forlængelse af græsmarkers varighed, men der foreligger begrænset viden om forskellige arters egnethed til opretholdelse af udbytte og fordøjelighed til malkekøer.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges, hvor 030042121 er gennemført efter planen.
 • Der må ikke tilføres gylle i forsøget.
 • Der må ikke køres med gyllevogne, frakørselsvogne eller vandingsmaskine i parcellerne.
  Varighed: Udlægsår + 5 brugsår.

 • ANLÆGSDATA: Der er i 2017 udsået 5 parceller af hver behandling ved siden af hinanden. Disse har indtil 2021 været brugt til forskellige høsttider. Fra 2021, hvor der er isået græsblanding i led 1, 2, 4 og 5, er det kun disse der indgår i dette forsøg.
  Parcellerne led 3 er anvendt i forsøg 030041722


  DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerPK 0-4-21 m. Mg S CuKun forsøg800 kg
  NS 27-4Kun forsøg444 kg
  NS 27-4Kun forsøg259 kg
  NS 27-4Kun forsøg207 kg
  NS 27-4Kun forsøg104 kg
  Kaliumchlorid 50. KaligødKun forsøg200 kg

  GENEREL BEHANDLING:
 • Forår: 800 kg PKS 0-4-21 + 444 kg NS 27-4
 • Efter 1. slæt: 259 kg NS 27-4
 • Efter 2. slæt: 207 kg NS 27-4
 • Efter 3. slæt: 104 kg NS 27-4 + 200 kg K 50

  Der må ikke udbringes anden gødning end hvad der er beskrevet under generelhandling. Det er vigtigt, at dato for høst og interval mellem høsttidspunkter overholdes. Græshøjden bør være 5-10 cm ved udgangen af oktober. Evt. afpudsning i november skal ske efter aftale med Torben S. Frandsen, tlf. 23339789, tsf@seges.dk

 • GØDNING: Skaffes lokalt.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Slætstrategi
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Alm. 5 slæt strategiSlæt
  2Alm. 5 slæt strategiSlæt
  3Anvendes til 030041722Ingen beh. dette år
  4Alm. 5 slæt strategiSlæt
  5Alm. 5 slæt strategiSlæt


  Faktor 2: Blandinger
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  AIsået 202115 kg Blanding nr. 35
  BIsået 202115 kg Blanding nr. 40
  CUbehandlet
  DIsået 202115 kg Blanding nr. 42
  EUbehandlet
  FIsået 202115 kg Blanding nr. Ø44
  GIsået 202115 kg Blanding nr. 45
  HUbehandlet
  IUbehandlet
  JIsået 202115 kg Blanding nr. 49
  KUbehandlet
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Mht. slætstrategi: se tekstafsnit HØST.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0108-03-2022
  Alle målinger i P01 udføres kun i led: A1, B1, D1, F1, G1, J1, A2, B2, D2, F2, G2, J2, A4, B4, D4, F4, G4, J4, A5, B5, D5, F5, G5, J5
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
   
  ParcelPLANTEBESTAND kløver, karakter 0-10, 0=ingen kløver, 10=tæt kløverbestand.
   
  P0215-04-2022
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: A1, B1, D1, F1, G1, J1, A2, B2, D2, F2, G2, J2, A4, B4, D4, F4, G4, J4, A5, B5, D5, F5, G5, J5
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekst afsnit Drone
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
  Se tekst afsnit Drone
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0318-05-2022, Ved høst af 1. slæt, Samtidig med høst af led 3 i 030041721
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: A1, B1, D1, F1, G1, J1, A2, B2, D2, F2, G2, J2, A4, B4, D4, F4, G4, J4, A5, B5, D5, F5, G5, J5
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  NDF, % i tørstof, total
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Vækststadium bedømmes for græsser, når mindst 50 % af græsplanterne har nået det pågældende stadium.
   
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0422-06-2022, Ved høst af 2. slæt, Samtidig med høst af led 3 i 030041721
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: A1, B1, D1, F1, G1, J1, A2, B2, D2, F2, G2, J2, A4, B4, D4, F4, G4, J4, A5, B5, D5, F5, G5, J5
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  RØDKLØVER, % af tørstof
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  iNDF, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Vækststadium bedømmes for græsser, når mindst 50 % af græsplanterne har nået det pågældende stadium.
   
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0527-07-2022, Ved høst af 3. slæt, Samtidig med høst af led 3 i 030041721
  Alle målinger i P05 udføres kun i led: A1, B1, D1, F1, G1, J1, A2, B2, D2, F2, G2, J2, A4, B4, D4, F4, G4, J4, A5, B5, D5, F5, G5, J5
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  IVOS, %
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  TRÆSTOF, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  iNDF, % i tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Vækststadium bedømmes for græsser, når mindst 50 % af græsplanterne har nået det pågældende stadium.
   
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0631-08-2022, Ved høst af 4. slæt, Samtidig med høst af led 3 i 030041721
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: A1, B1, D1, F1, G1, J1, A2, B2, D2, F2, G2, J2, A4, B4, D4, F4, G4, J4, A5, B5, D5, F5, G5, J5
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  IVOS, %
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Vækststadium bedømmes for græsser, når mindst 50 % af græsplanterne har nået det pågældende stadium.
   
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0715-09-2022
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0811-10-2022, Ved høst af 5. slæt, Samtidig med høst af led 3 i 030041721
  Alle målinger i P08 udføres kun i led: A1, B1, D1, F1, G1, J1, A2, B2, D2, F2, G2, J2, A4, B4, D4, F4, G4, J4, A5, B5, D5, F5, G5, J5
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  TØRSTOF, % af råvare
  TRÆSTOF, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  iNDF, % i tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Vækststadium bedømmes for græsser, når mindst 50 % af græsplanterne har nået det pågældende stadium.
   
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0911-10-2022
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   


  DRONE Der skal tages dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDRE/NDVI.
  OBS: Parceludklip skal også indrage led 3 i forsøg 030041722

  HØST: Slætstrategi: Led 1, 2, 4 og 5 høstes ialt 5 gange samtidigt med led 3 i 030041722
 • 1. slæt 18/5-2022
 • 2. slæt 22/6-2022
 • 3. slæt 27/7-2022
 • 4. slæt 31/8-2022
 • 5. slæt 11/10-2022

 • INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torben S. Frandsen: 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk