Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
030041722 Slætstrategier i græsblandinger til slæt, 5. brugsår Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-01-2022
Fordelingsdato: 15-02-2022
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At opnå mere viden om udbytte- og kvalitetsegenskaber i nye græsblandinger til slæt.

BAGGRUND: Der er de senere år kommet en del nye anbefalede græsblandinger til slæt på markedet, men viden om blandingernes udvikling under forskellige jordbunds- og klimabetingelser mangler.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges, hvor 030041721 er gennemført efter planen.
 • Der må ikke tilføres gylle i forsøget.
 • Der må ikke køres med gyllevogne, frakørselsvogne eller vandingsmaskine i parcellerne.
  Varighed: Udlægsår + 5 brugsår.

 • ARBEJDSFORDELING: Teknologisk Institut laver en specialanalyse af data.

  ANLÆGSDATA: Der er i 2017 udsået 5 parceller af hver behandling ved siden af hinanden. Disse har indtil 2021 været brugt til forskellige høsttider. I 2022 er det kun led 3 med 5 slætstrategien der skal høstes forsøgsmæssigt. Parcellerne led 1, 2, 4 og 5 er anvendt i forsøg 030042122


  DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerPK 0-4-21 m. Mg S CuKun forsøg800 kg
  NS 27-4Kun forsøg444 kg
  NS 27-4Kun forsøg259 kg
  NS 27-4Kun forsøg207 kg
  NS 27-4Kun forsøg104 kg
  Kaliumchlorid 50. KaligødKun forsøg200 kg

  GENEREL BEHANDLING:
 • Forår: 800 kg PKS 0-4-21 + 444 kg NS 27-4
 • Efter 1. slæt: 259 kg NS 27-4
 • Efter 2. slæt: 207 kg NS 27-4
 • Efter 3. slæt: 104 kg NS 27-4 + 200 kg K 50

  Der må ikke udbringes anden gødning end hvad der er beskrevet under generel behandling. Det er vigtigt, at dato for høst og interval mellem høsttidspunkter overholdes. Græshøjden bør være 5-10 cm ved udgangen af oktober. Evt. afpudsning i november skal ske efter aftale med Torben S. Frandsen, tlf. 23339789, tsf@seges.dk

  Umiddelbart efter slæt gennemføres en parceladskillelse med gennemskæring af parcelgrænser i 4-5 cm dybde, og udsprøjtning af glyphosat, når forholdene er egnet.


 • GØDNING: Skaffes lokalt.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Slætstrategi
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Anvendt i 030042122Ingen beh. dette år
  2Anvendt i 030042122Ingen beh. dette år
  3Slætstrategi 3 i 2022 (Alm. 5 slæt strategi)Slæt
  4Anvendt i 030042122Ingen beh. dette år
  5Anvendt i 030042122Ingen beh. dette år


  Faktor 2: Blandinger
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  A27 kg Blanding nr. 35
  B27 kg Blanding nr. 40
  C27 kg Blanding nr. 41
  D27 kg Blanding nr. 42
  E27 kg Blanding nr. 43
  F27 kg Blanding nr. Ø44
  G30 kg Blanding nr. 45
  H30 kg Blanding nr. 46
  I30 kg Blanding nr. 47
  J30 kg Blanding nr. 49
  K30 kg Blanding nr. 50
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Mht. slætstrategi: se tekstafsnit HØST.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2022, Tidlig forår
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
   
  ParcelPLANTEBESTAND kløver, karakter 0-10, 0=ingen kløver, 10=tæt kløverbestand.
   
  P0218-05-2022, Ved høst af 1. slæt
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  IVOS, %
  NDF, % i tørstof, total
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Vækststadium bedømmes for græsser, når mindst 50 % af græsplanterne har nået det pågældende stadium.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  P0322-06-2022, Ved høst af 2. slæt
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  IVOS, %
  NDF, % i tørstof, total
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Vækststadium bedømmes for græsser, når mindst 50 % af græsplanterne har nået det pågældende stadium.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  Der måles udbytte i led 3. Alle 3 delparceller af led 1, 4 og 5 høstes desuden væk uden udbyttemåling.
   
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  P0427-07-2022, Ved høst af 3. slæt
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3
  ledUdføres kun i følgende led: A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3
  GRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  IVOS, %
  NDF, % i tørstof, total
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  ledUdføres kun i følgende led: A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3
  VÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Vækststadium bedømmes for græsser, når mindst 50 % af græsplanterne har nået det pågældende stadium.
   
  ledUdføres kun i følgende led: A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1
  PLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Til kalibrering af bælgplante andel. Prøven sendes til KKG. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
  TØRSTOF, g i græsprøven
  TØRSTOF, g i hvidkløverprøven
  TØRSTOF, g i rødkløverprøven
  ParcelUdføres kun i følgende led: A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3
  PARCELUDBYTTE kg grønt.
  Der måles udbytte i led 3. Alle 3 delparceller af led 1, 2 og 4 høstes desuden væk uden udbyttemåling.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3
  STÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  P0531-08-2022, Ved høst af 4. slæt
  Alle målinger i P05 udføres kun i led: A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  IVOS, %
  NDF, % i tørstof, total
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Vækststadium bedømmes for græsser, når mindst 50 % af græsplanterne har nået det pågældende stadium.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  Der måles udbytte i led 3. Alle 3 delparceller af led 1, 2 og 4 høstes desuden væk uden udbyttemåling.
   
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  P0611-10-2022, Ved høst af 5. slæt
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  IVOS, %
  NDF, % i tørstof, total
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Vækststadium bedømmes for græsser, når mindst 50 % af græsplanterne har nået det pågældende stadium.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  P0711-10-2022
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   


  HØST: Slætstrategi: Led 3 høstes ialt 5 gange.
 • 1. slæt ca. 18/5-2022
 • 2. slæt ca. 22/6-2022
 • 3. slæt ca. 27/7-2022
 • 4. slæt ca. 31/8-2022
 • 5. slæt ca. 11/10-2022

 • PLANTEPRØVE: PLANTEPRØVE: Planteprøver anvendes til kalibrering af bælgplante-andel.
  I bunken fra Haldruphøsteren udtages minimum 10 håndfulde kløvergræs (repræsentativt) rundt om og ind i stakken og lægges i "lufttætte poser". Normalt svarer det til ca. 1-2 kg, men det vil afhænge af kløvergræssets udvikling. Er afgrødemængden stor, skal der udtages mere end ved en lille afgrødemængde. Planteprøver sendes til Koldkærgård.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torben S. Frandsen: 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk