Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
030512222 Sådybde og tromling mod fugle i majs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 24-02-2022
Fordelingsdato: 01-03-2022
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At vurdere om større sådybde og tromling kan nedsætte angrebet af råger og krager i fremspiringsfasen i majs.

BAGGRUND: I dag anvendes bejdsemidlet Korit (ziram) i majs i områder med problemer med fugleskader. Da midlet ikke forventes at forblive på markedet, ønskes effekten af andre metoder afprøvet. Herunder metoder, som kan anvendes i økologisk dyrkning.


FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges i en mark, hvor der er erfaring for fugleskader. Forsøget skal sås med en alm. majssåmaskine, når jordtemperaturen har passeret 8 grader og der er udsigt til stabil vejrudsigt.

ANLÆGSDATA:
Anlægsparcel afhænger af såmaskinen, men som minimum 12 majsrækker bred (9 m) og 50 m lang. Bedømmelser laves i de 4 midterste rækker.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 450m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerNP 26-6-0, Kun forsøg200 kg

GENEREL BEHANDLING: Der gives startgødning til majsen svarende til 200 kg NP 26-6.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Bejdsning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-04-2022
Såning5 cm Sådybde
215-04-2022
Såning10 cm Sådybde


Faktor 2:
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A15-04-2022
Efter såning af majs
Ubehandlet
B15-04-2022
Efter såning af majs
1 gange Tromling
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Majsen sås når jordtemperaturen har passeret 8 grader og der samtidig er udsigt til en stabil vejrudvikling. Der sås 10 majsfrø pr. m2 svarende til 13,3 cm frøafstand ved 75 cm rækkeafstand. Det præcise antal såede frø registreres (såmaskinens indstilling). Frøene sås i 5 cm eller 10 cm dybde, som angivet i forsøgsplanen, målt fra jordoverfladen til underkant frø. Startgødningen SKAL placeres 5 cm under frøene og 5 cm ved siden af frøene ved begge sådybder. Der anvendes den startgødning og mængde som er beskrevet under "Generel behandling"

UDSÆD: Udsæd leveres bejdset mod svampe med Redigo M. Udsæden må IKKE være bejdset med et middel med virkning mod fugle f.eks. Korit.

GØDNING: Startgødningen fremskaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0104-05-2022, Ved såning, af majs
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
Forsøg*1 .
Antal sået frø pr. ha. (såmaskinens indstilling til antal frø pr. ha.)
 
ParcelSÅDYBDE cm, .
Målt fra jordoverfladen til underkant frø
 
P0225-05-2022, Når majsen er i stadie 11
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Antal planter tælles på 4 x 10 m række midt i parcellen. Måleflade i m2 (korrigeret for rækkeafstand) og total antal planter indberettes.
 
ParcelFUGLESKADE % angrebne planter.
antal angrebne planter, tælles på 4 x 10 m række midt i parcellen.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
FOTO digital.
Se beskrivelse "FOTO"
 
P0301-06-2022, P02 + 1 uge
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Antal planter tælles på 4 x 10 m række midt i parcellen. Måleflade i m2 (korrigeret for rækkeafstand) og total antal planter indberettes.
 
ParcelFUGLESKADE % angrebne planter.
antal angrebne planter, tælles på 4 x 10 m række midt i parcellen.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
FOTO digital.
Se beskrivelse "FOTO"
 
P0408-06-2022, P02 + 2 uger
ledUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
FOTO digital.
Se beskrivelse "FOTO"
 
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Antal planter tælles på 4 x 10 m række midt i parcellen. Måleflade i m2 (korrigeret for rækkeafstand) og total antal planter indberettes.
 
ParcelFUGLESKADE % angrebne planter.
antal angrebne planter, tælles på 4 x 10 m række midt i parcellen.
 
P0515-06-2022, P02 + 3 uger
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
FOTO digital.
Se beskrivelse "FOTO"
 
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Antal planter tælles på 4 x 10 m række midt i parcellen. Måleflade i m2 (korrigeret for rækkeafstand) og total antal planter indberettes.
 
ParcelFUGLESKADE % angrebne planter.
antal angrebne planter, tælles på 4 x 10 m række midt i parcellen.
 
ParcelPLANTEHØJDE cm.
 
ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
 


FUGLESKADER: Der tælles antal manglende planter, som skyldes, at fugle har taget frøene eller har trukket planter op for at tage frøet. Kan ses ved, at der er hul i jorden efter næbet eller planter er rykket op og ligger på jordoverfladen.

FOTO: Foto tages, så der gives et indtryk af plantetallet i rækkerne, dette lægges ind på forsøgt vedhæftet i et notat.

HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed og sådybde ved etablering
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Var forsøget vellykket

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen 20 28 26 94 eller på mail: mam@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk