Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
030192222 Høsttider i typer af majssorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 31-10-2022
Fordelingsdato: 01-03-2022
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af høsttidspunktet på tørstofudbytter, næringssammensætning og foderværdi i fem forskellige majssorter.


BAGGRUND: Det optimale høsttidspunkt varierer for forskellige majssorter, hvilket giver udslag i tørstofprocenter og næringsindhold. Sammenhængen mellem høsttidspunkt og næringsindhold undersøges derfor nærmere til optimering af dyrkningsstrategier og sammenligningsgrundlaget for de forskellige sorter.


FORSØGSBETINGELSER: Der anlægges 1 forsøg. Forsøget anlægges på JB 1 til 4 i en mark som er meget ensartet. Marken skal være i god kultur og have reaktionstal over 5,8. Forfrugten skal være majs, men der skal have været kløvergræs i sædskiftet inden for de seneste 5 år. Forsøgsarealet skal være pløjet og fri for kvik og SKAL holdes fri for andet ukrudt. Forsøget SKAL vandes optimalt efter Vandregnskab Online indtil sidste høsttid. Forsøget sås med Teknologisk Instituts såmaskine og skal høstes med Teknologisk Instituts majshøster. Forsøget skal anlægges i majsmarker, hvor landmanden høster fri, så det er muligt at høste på tidspunkterne angivet i forsøgsplanen.

ARBEJDSFORDELING:
Teknologisk Institut:
 • Såning af majs
 • Høst af majs
 • Planteklip

  LFE6 flyver med drone og hjælper til ved høst

 • ANLÆGSDATA: Af praktiske årsager er det vigtigt, at forsøget anlægges nøjagtigt som anvist på skitsen. Forsøget anlægges i 4 kolonner med 4 gentagelser, som anlægges på tværs af agerretningen. Der sås Debalto som værn mellem høstblokke, undtaget er det sortsspecifikke værn, hvor der sås S1: SY Silverbulli, S2: Mas 0,8F, S3: Amaicy CS, S4: P7034 og S5: LG31207. Designet tilrettes af Teknologisk Institut, se skitse. Hver anlægsparcel er 12 m x 3,0 m (4 rk.) og høstparcellen er 9 m x 1,5 m (2 rk.).

  Mærkning af parceller: Efter såning sættes en gul pind med lednummer i enden af hver høstparcel imellem de to høstrækker.

  DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 13,5m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerYaraMila Majs NP 26-6, Kun forsøg166 kg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
 • Det er vigtigt, at forsøgsarealet holdes fri for ukrudt.
 • Ved såning placeres 166 kg startgødning, YaraMila Majs 26-6.
 • Forsøget behandles som omgivende mark og SKAL holde fri forukrudt.
 • Hele forsøget skal gødskes efter Landbruggsstyrelsens normer for kvælstof til majs, samt med tilstrækkelige mængder af P og K.
 • Forsøget vandes optimalt efter Vandregnskab Online.
 • Hele forsøget skal sprøjtes med et pyrethroidmiddel mod fritfluer, når majsen står med 1,5 blad.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1såningCito KWS
  2SåningDebalto
  3SåningWizard
  4SåningProspect
  5SåningSandias
  6SåningFunction
  7SåningPapageno
  8SåningLG31211


  Faktor 2: Høsttider
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  A31-08-2022Høst-dato
  B14-09-2022Høst-dato
  C28-09-2022Høst-dato
  D12-10-2022Høst-dato
  E26-10-2022Høst-dato
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Majsen sås i sidste halvdel af april, så snart jordtemperaturen er 8 ºC og der er udsigt til en stabil vejrudvikling. Der tilstræbes en udsædsmængde på 10 frø pr. m2. Frøafstand ved 75 cm rækkeafstand = 13,3 cm. Såningen kontrolleres for hvert led i alle sårækker. Majsen sås efter skitsen nederst, hvor værnet er markeret med gult, S1-S5 er sortsspecifikt, og resten af værneparcellerne er Debalto, se anlægsdata.

  UDSÆD: Leveres af Teknologisk Institut.

  GØDNING: YaraMila Majs 26-6 til placering ved såning medbringes af Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2022, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  RT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  P0220-07-2022, Juli-august
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelBLOMSTR.HANBLST dato for.
  (når de første støvknapper hænger ud af hanblomster)
   
  P0323-08-2022, Lige før 1. høsttid
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Se tekstafsnit: PLANTEBESTAND
   
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  fra jordoverfladen til basis hanblomst.
   
  ParcelSIDESKUD % planter m.
  Registreres på 9 m række.
   
  ParcelKOLBER /m2.
  Antal kolber tælles på 9 m række (kun kolber med veludviklede kerner).
   
  ParcelMAJSBLADPLET % planter m.
   
  ParcelMAJSØJEPLET % planter m.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8
  LEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Karakter 10 betyder, at alle planter er knækket under kolben eller hælder så meget, at de påvirker planter i naborække.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8
  GRØNT BLADAREAL % dækning af plante, 0=100% visne blade.
   
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. .
  Teknologisk Institut klipper hele planter til KFL, se afsnittet PLANTEKLIP FØR HØST
   
  P0431-08-2022, 1. høsttid og indberetning af data
  Forsøg**1 dato for.
  Dato for 1. høsttid
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  STIVELSE, % af tørstof
  EFOS, %, (kvæg)
  NDF, % i tørstof, total
  iNDF, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  (stængel + blade + kolbe i række 2 og 3). Se tekstafsnit HØST.
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  TØRSTOF, % af råvare
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0514-09-2022, Lige før 2. høsttid
  Forsøg**1 dato for.
  Dato for 2. høsttid
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8
  LEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Karakter 10 betyder, at alle planter er knækket under kolben eller hælder så meget, at de påvirker planter i naborække.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8
  GRØNT BLADAREAL % dækning af plante, 0=100% visne blade.
   
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. .
  Teknologisk Institut klipper hele planter til KFL
   
  P0628-09-2022, Lige før 3. høsttid
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8
  LEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Karakter 10 betyder, at alle planter er knækket under kolben eller hælder så meget, at de påvirker planter i naborække.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8
  GRØNT BLADAREAL % dækning af plante, 0=100% visne blade.
   
  Parcel**2 dato for.
  Dato for 3. høsttid
   
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. .
  Teknologisk Institut klipper hele planter til KFL
   
  P0712-10-2022, Lige før 4. høsttid
  Forsøg**3 dato for.
  Dato for 4. høsttid
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
  LEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Karakter 10 betyder, at alle planter er knækket under kolben eller hælder så meget, at de påvirker planter i naborække.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
  GRØNT BLADAREAL % dækning af plante, 0=100% visne blade.
   
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. .
  Teknologisk Institut klipper hele planter til KFL
   
  P0826-10-2022, Lige før 5. høsttid
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8
  LEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Karakter 10 betyder, at alle planter er knækket under kolben eller hælder så meget, at de påvirker planter i naborække.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8
  GRØNT BLADAREAL % dækning af plante, 0=100% visne blade.
   
  Parcel**4 dato for.
  Dato for 5. høsttid
   
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. .
  Teknologisk Institut klipper hele planter til KFL
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
  Bedømmelserne udføres i henhold til afsnittet Majs i Vejledning i bedømmelser.

  PLANTEBESTAND: Der tælles planter i x meter række. Længde af række samt antal af optalte planter noteres og NFTS beregner planter pr. m

  DRONEFLYVNING: Lige inden der høstes, overflyver LFE6 forsøget med dronen.

  PLANTEKLIP FØR HØST:
  Før der høstes, klipper Teknologisk Institut planteprøver på parcelniveau. Prøverne udtages ved, at der i hver parcel udtages 2 hele planter ved siden af hinanden, der afklippes i stubhøjde (30 cm). Planterne klippes i værnerækken ved siden af høstrækkerne. Parcelprøverne samles til en ledprøve.
  Ved hver høsttid klippes desuden 4 planter af hver sort i sårække 2 og 3 fra dobbeltværnet med de ekstra sorter. Dette gøres i begge parceller med samme sort og disse samle til en led prøve på 8 planter.
  Ved 1. høsttid starter man ca. 1 m inde i parcellen og klipper 4 planter i træk. Ved næste høsttid springes 0,5 m over inden der klippes 4 planter. Vigtigt, at planter til de 5 høsttider klippes i samme række. Alle planteprøver puttes i plasticposer og tages med tilbage til Teknologisk Institut, hvor de afleveres til KFL, Niels Bastian Kristensen tlf. 87406676 eller 30513108 til umiddelbar forarbejdning eller opbevaring på køl. OBS: vigtigt, at Teknologisk Institut informerer KFL om høstdag og tidspunkt for prøvernes ankomst hos KFL.

  HØST: Majsen skal høstes med Teknologisk Instituts majshøster på de i planen angivne tidspunkter. Se Vejledning. Majsen høstes med 30 cm stubhøjde.
  Af tekniske årsager, skal alle høstparceludbytter indberettes under P04. Dato for 2.-5. Høsttidspunkt indberettes under P0-P08.

  PRØVEUDTAGNING: Ved høst udtages en prøve på 800-900 g af hver parcel i perforeret plastpose. Det er vigtigt at prøven tages af hele parcellen.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 20 28 26 94 eller på mail: mam@seges.dk.  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk