Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
090522222 Svampebekæmpelse i kikærter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 28-04-2022
Fordelingsdato: 16-03-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: Det ønskes undersøgt, om svampebekæmpelse i kikærter kan øge udbyttet.

BAGGRUND: Der er øget interesse for proteinafgrøder både til plantebaserede fødevarer og til foder.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgsserien anlægges i én af 2 forskellige sorter (Elmo eller Amorgos), hvilken sort det enkelte forsøg anlægges i koordineres af Teknologisk Institut.
Forfrugt må ikke være kløvergræs, kløver til frø eller lucerne, og der må ikke have været dyrket bælgplanter i marken i de sidste 5 år. Anlægges i en mark uden rodukrudt og med lavt ukrudtstryk og gerne i en mark med bælgplanter. Skal anlægges, hvor nedbør er begrænset. Ikke egnet til våde eller vandlidende forhold. Høstes sent og skårlægning vil evt. være nødvendigt. Der skal tages højde for det sene høsttidspunkt i forhold til den omgivende mark og den efterfølgende afgrøde. Forsøget skal hegnes, såfremt det ikke er placeret i en mark med kikært. Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.
Forsøgene må ikke anlægges efter afgrøder, der er behandlet med midler, der indeholder mesotrion, som eksempelvis Callisto, Tocalis, Starship. Mesotrion kan skade en efterfølgende bælgsædsafgrøde alvorligt.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges, så der tages højde for arbejdsbredden af de maskiner, der skal anvendes til såning, renholdelse for ukrudt, skårlægning og høst. Skal skårlægger fra Teknologisk Institut anvendes, skal man være opmærksom på, at skåret er 1,75 cm bred, så der skal være god afstand mellem småparceller, kontakt evt. Torben Pedersen, mobil 7220 3396 for nærmere information.
Sås den omgivende mark før kikærterne, udnyttes det til at lave falsk såbed forud for såning af kikærterne.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningPodningBåde mark og forsøg
Så-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der ikke svampebekæmpes udover forsøgsbehandlingerne. Ellers behandles der efter behov.
Kikærter påført poddemiddel sås 5-8 cm's dybde, når der kan laves et tjenligt såbed. Der etableres 45-50 planter pr. m2. Før fremspiring skal fremspiret ukrudt nedvisnes med glyphosat. Udlæg en glasplade eller sæt en plastkasse med bunden op, hvor kikært vil spire frem nogle få dage før. Der udføres ukrudtsharvning efter behov efter afgrødens fremspiring. Ved ukrudtsharvning skal planterne være tørre, så tænderne glider bedre gennem afgrøden.
Kikærter kan også sås på 25 cm’s afstand og radrenses. Udfør i givet fald nedvisning med glyphosat før fremspiring og følg op med radrensning efter behov.
Der må ikke tilføres N-holdig gødning. Afgrøden skal være velforsynet med P, K, Mg og S.


HEGN: Efter etablering opsættes hegn rundt om forsøget, så det ikke bliver ædt af vildtet. Hegnet skaffes lokalt. Hegning skal enten foretages, så det er muligt at foretage ukrudtsbekæmpelse indenfor hegningen eller de reetableres efter ukrudtsbekæmpelse, da vildtangreb fortsætter hele året. Hegning er ikke nødvendig, hvis forsøget er placeret i en mark med kikærter.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Svampebekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Stadium 650,5 l Propulse SE 250
3Stadium 650,5 l Propulse SE 250
Stadium 67 - 75
14-21 dage efter sidste behandling
0,5 l Propulse SE 250
4Stadium 650,5 l Pictor Active
0,15 l Agropol
Stadium 67 - 75
14-21 dage efter sidste behandling
0,5 l Pictor Active
0,15 l Agropol
5Stadium 650,5 l Amistar Gold
Stadium 67 - 75
14-21 dage efter sidste behandling
0,5 l Amistar Gold
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Der anvendes 150-200 l vand pr. ha.
 • Led 2-5 behandles i st. 65 ved fuld blomstring.
 • Led 3-5 behandles igen 14-21 dage efter st. 65.

 • UDSÆD OG PODEMIDDEL: Udsæd og podemiddel til kikærter leveres af Teknologisk Institut.

  KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 65, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
   
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
   
  ParcelASCOCHYTA % planter med.
   
  P0307-07-2022, Før 2. behandling
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
   
  ParcelASCOCHYTA % planter med.
   
  ParcelASCOCHYTA % dækning.
   
  P0428-07-2022, 3 uger efter 2. sprøjtning
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
   
  ParcelASCOCHYTA % planter med.
   
  ParcelASCOCHYTA % dækning.
   
  ParcelGRØNHED 1-10 (1=brun, 10=grøn).
   
  P05Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4, 5
  KERNE/FRØ-PRØVE til AgroLab LUFA.
  Udføres af Teknologisk Institut: Der udtages en prøve på 300 gram fra den høstede prøve, som sendes videre til Agrolab LUFA
  BOSCALID, mg/kg
  PYRACLOSTROBIN, mg/kg
  PROTHIOCONAZOL, mg/kg
  FLUOPYRAM, mg/kg
  AZOXYSTROBIN, mg/kg
  DIFENOCONAZOL, mg/kg
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
  UDTAGES AF TI Se tekstafsnit. KERNE/FRØ PRØVE
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  VAND, % i kerne/frø
  1000 KORNSVÆGT, g
  RENHED, % i råvare
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Da kikærter ikke er dækket i "Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene" vil der blive afholdt et TEAMs møde om bedømmelserne i forsøgene.
  Hvis der opstår tvivl før eller i forbindelse med bedømmelserne, kan der tages kontakt til Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95.

  PLANTEPRØVE: Da kikærter er en ny afgrøde i Danmark, er de forekommende sygdomme mindre kendte. Ved angreb skal der derfor sendes angrebne planter ind til "Skadestuen" ved Seges. Husk at anføre forsøgs- og løbenummer på prøven.

  Sendes til:
  "Skadestuen", SEGES Innovation
  Agro Food Park 15
  8200 Aarhus N

  KERNE/FRØ PRØVE: Kerne/frø prøver sendes til Teknologisk Institut. Der laves TKV, renhed og vandprocent. hvorefter Teknologisk Institut videresender en ledprøver (ca. 300 g) til Eurofins til analyse for råprotein, samt en ledprøve (ca. 300 g) i led 2, 3, 4 og 5 til Agrolab LUFA.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Er ukrudt bekæmpet tilfredsstillende?
  - Har forsøget været vellykket

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  15-03-2022Tilføjet linje om mesotrion i forsøgsbetingelser (HJB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Amistar Gold GHS07 GHS09
  Pictor Active GHS09 GHS07
  Propulse SE 250 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk