Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
090512222 Svampebekæmpelse i linser Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 28-04-2022
Fordelingsdato: 16-03-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: Det ønskes undersøgt, om svampebekæmpelse i linser kan øge udbyttet.

BAGGRUND: Der er øget interesse for proteinafgrøder både til plantebaserede fødevarer og til foder.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgsserien anlægges i én af 2 forskellige sorter (Anicia eller Flora), hvilken sort det enkelte forsøg anlægges i koordineres af Teknologisk Institut.
Forfrugten må ikke være kløvergræs, kløver til frø eller lucerne, og der må i øvrigt ikke have været dyrket bælgplanter i marken i de sidste 5 år. Anlægges på arealer uden rodukrudt og med lavt ukrudtstryk og gerne i en mark med bælgplanter. Skal anlægges på lerjord med god vandforsyning eller på vandet sandjord. Det er en afgrøde med lav afgrødehøjde ved høst, så forsøget må ikke anlægges i en mark med mange sten. Forsøget skal hegnes, såfremt det ikke er placeret i en mark med linser. Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.
Forsøgene må ikke anlægges efter afgrøder, der er behandlet med midler, der indeholder mesotrion, som eksempelvis Callisto, Tocalis, Starship. Mesotrion kan skade en efterfølgende bælgsædsafgrøde alvorligt.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges, så der tages højde for arbejdsbredden af de maskiner, der skal anvendes til såning, renholdelse for ukrudts og høst. Og der oprettes evt. værn i designet, således det er muligt at gennemføre mekanisk ukrudtsbekæmpelse uden at køre i forsøgsparcellerne.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der ikke svampebekæmpes udover forsøgsbehandlingerne. Ellers behandles der efter behov.
Linser sås i 4-5 cm's dybde, når der kan laves et tjenligt såbed. Der etableres 130-150 planter pr. m2 afhængig af forventet ukrudtsbestand, jo mere ukrudt, jo højere udsædsmængde. Før fremspiring skal fremspiret ukrudt nedvisnes med glyphosat. Udlæg en glasplade eller sæt en plastkasse med bunden op, hvor linserne vil spire frem nogle få dage før. Der udføres ukrudtsharvning efter behov frem til stadie 32-33 svarende til, at der er dannet to-tre løvblade og afgrøden er ca. 10 cm høj. Ved ukrudtsharvning skal planterne være tørre, så tænderne glider bedre gennem afgrøden.
Der må ikke tilføres N-holdig gødning. Afgrøden skal være velforsynet med P, K, Mg og S.


HEGN: Efter etablering opsættes hegn rundt om forsøget, så det ikke bliver ædt af vildtet. Hegnet skaffes lokalt. Hegning skal enten foretages, så det er muligt at foretage ukrudtsbekæmpelse indenfor hegningen eller det reetableres efter ukrudtsbekæmpelse, da vildtangreb fortsætter hele året. Hegning er ikke nødvendig, hvis forsøget er placeret i en mark med linser.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Svampebekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Stadium 650,5 l Propulse SE 250
3Stadium 65
0,5 l Propulse SE 250
Stadium 67 - 75
14-21 dage efter sidste behandling
0,5 l Propulse SE 250
4Stadium 65
0,5 l Pictor Active
0,15 l Agropol
Stadium 67 - 75
14-21 dage efter sidste behandling
0,5 l Pictor Active
0,15 l Agropol
5Stadium 65
0,5 l Amistar Gold
Stadium 67 - 75
14-21 dage efter sidste behandling
0,5 l Amistar Gold
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Der anvendes ca. 150 l vand pr. ha.
 • Led 2-5 behandles i st. 65 ved fuld blomstring.
 • Led 3-5 behandles igen 14-21 dage efter st. 65.

 • UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut

  KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 65, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
   
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
   
  ParcelASCOCHYTA % planter med.
   
  ParcelANTRACNOSE % planter med.
   
  P0307-07-2022, Før 2. behandling
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
   
  ParcelASCOCHYTA % planter med.
   
  ParcelASCOCHYTA % dækning.
   
  ParcelANTRACNOSE % planter med.
   
  ParcelANTRACNOSE % dækning af planter.
   
  P0428-07-2022, 3 uger efter 2. sprøjtning
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
   
  ParcelASCOCHYTA % planter med.
   
  ParcelASCOCHYTA % dækning.
   
  ParcelANTRACNOSE % planter med.
   
  ParcelANTRACNOSE % dækning af planter.
   
  ParcelGRØNHED 1-10 (1=brun, 10=grøn).
   
  P05Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4, 5
  KERNE/FRØ-PRØVE til AgroLab LUFA.
  Udføres af Teknologisk Institut: Der udtages en prøve på 300 gram fra den høstede prøve, som sendes videre til Agrolab LUFA
  FLUOPYRAM, mg/kg
  PROTHIOCONAZOL, mg/kg
  DIFENOCONAZOL, mg/kg
  AZOXYSTROBIN, mg/kg
  BOSCALID, mg/kg
  PYRACLOSTROBIN, mg/kg
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
  UDTAGES AF TI Se tekstafsnit. KERNE/FRØ PRØVE
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  1000 KORNSVÆGT, g
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Da linser ikke er dækket i "Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene" vil der blive afholdt et TEAMs møde om bedømmelserne i forsøgene.
  Hvis der opstår tvivl før eller i forbindelse med bedømmelserne, kan der tages kontakt til Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95.

  PLANTEPRØVE: Da linser er en ny afgrøde i Danmark, er de forekommende sygdomme mindre kendte. Ved angreb skal der derfor sendes angrebne planter ind til "Skadestuen" ved Seges. Husk at anføre forsøgs- og løbenummer på prøven.

  Sendes til:
  "Skadestuen", SEGES Innovation
  Agro Food Park 15
  8200 Aarhus N

  KERNE/FRØ PRØVE: Kerne/frø prøver sendes til Teknologisk Institut. Der laves TKV, renhed og vandprocent. hvorefter Teknologisk Institut videresender en ledprøver (ca. 300 g) til Eurofins til analyse for råprotein, samt en ledprøve (ca. 300 g) i led 2, 3, 4 og 5 til Agrolab LUFA.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Er ukrudt bekæmpet tilfredsstillende?
  - Har forsøget været vellykket?

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  15-03-2022Tilføjet linje om mesotrion i forsøgsbetingelser (HJB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Amistar Gold GHS07 GHS09
  Pictor Active GHS07 GHS09
  Propulse SE 250 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk