Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
030122222 Behandling af kløvergræs med en nitrifikationshæmmer før omlægning til majs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 28-02-2022
Fordelingsdato: 15-01-2022
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse hvordan behandling af kløvergræs med en nitrifikationshæmmer påvirker udbytte, kvælstofudnyttelse og risikoen for udvaskning af kvælstof i majs efter kløvergræs.


BAGGRUND: Majs dyrkes almindeligvis i sædskifte med kløvergræs for at reducere kløvertræthed i kløvergræsmarker og for at få den positive virkning af sædskifte på udbyttet og ukrudtsbekæmpelsen. Kløvergræs opbygger en stor pulje af kvælstof, som frigives hurtigt, når kløvergræsset omlægges. Foreløbige forsøg tyder på, at behandling af kløvergræsset med en nitrifikationsinhibitor øger udbyttet, kvælstofudnyttelsen i en efterfølgende majsafgrøde samt mindsker risikoen for udvaskning af kvælstof og emissionen af lattergas. Disse forsøg skal belyse effekten på udbytte og kvælstofudnyttelsen i majs efter kløvergræs efter behandling med en nitrifikationshæmmer på to forskellige tidspunkter og med og uden nedvisning af kløvergræsset.


FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på JB 1 i en kløvergræsmark, som skal pløjes, og som har ligget i mindst 2 brugsår. Reaktions-tallet skal være mindst 5,8, og marken skal kunne vandes efter Vandregnskab Online. Forsøgsarealet må kun tilføres gødning angivet i forsøgsplanen. Der tilføres IKKE gylle til forsøget. Forsøgsarealet skal være fri for kvik eller andet rodukrudt. Der må ikke sås efterafgrøde på forsøgsarealet.


ARBEJDSFORDELING:
 • Anlæg, forsøgsbehandlinger og registreringer m.m. udføres af forsøgsenheden.
 • Forsøget høstes af Teknologisk Institut

 • ANLÆGSDATA: Parcellerne anlægges i agerretningen. Der pløjes ca. 25. april, når landmanden pløjer marken. Det er vigtigt, at forsøgsarealet pakkes straks efter pløjning med jordpakker på ploven og/eller med en tand- eller discharve, som bæres af pakkevalsen. Pakkevalsen må ikke være en rørpakkevalse. Parcellerne tilsås af landmanden, når landmanden sår resten af marken. De 4 gentagelser ligger ved siden af hinanden. Parcellerne skal være 8 rækker brede og passe med et træk med en 8-rækket såmaskine. Høstrækkerne skal være rækkerne mellem hjulsporene på såsættet. Parcellerne er brutto 12 m og netto 10 meter lange. Parceller skal kunne identificeres præcist efter pløjning.


  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 72m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
  HandelsgødningerKaliumchlorid 50. KaligødKun forsøg300 kg
  NP 18-20-0 Diamm.fosfatBåde mark og forsøg50 kg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Såbedstilberedning som omgivende mark, dog skal forsøgsarealet pakkes efter pløjning og evt. såbedsharves, så såbeddet er godt og tilpas fast. Tilføres gylle til marken omkring forsøget, kører gyllenedfælderen igennem forsøget med nedfælderen i jorden, dog lukkes for gyllen, så forsøgsarealet ikke tilføres gylle. Tilføres ikke gylle til marken omkring forsøget, harves hele forsøgsarealet umiddelbart før pløjning men efter sidste behandling med Vizura. Marken skal pløjes omhyggeligt ca. 25. april, så alle græstørv er pløjet ned. Forsøgsarealet tilføres 300 kg kaliumklorid pr. ha efter pløjning. Der placeres startgødning som i omgivende mark, dog i en mængde, så der minimum placeres 10 kg fosfor pr. ha i en NP-gødning. Forsøget må ikke tilføres anden gødning end grund- og forsøgsgødning. Ukrudtsbekæmpelse foretages som i omgivende mark. Det skal dog sikres, at forsøgsarealet holdes fri for ukrudt. Forsøget skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Nedvisning, Vizura og gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ubehandlet
  225-04-2022
  60 kg NS-27 bredspredes umiddelbart efter såning
  Sidst i april
  60 kg N222 kg NS 27-4
  301-03-2022
  Udsprøjtning af Vizura 1. marts
  Først i marts
  2 l Vizura
  420-04-2022
  Udsprøjtning af Vizura 20. april før harvning og pløjning
  Medio april
  2 l Vizura
  501-03-2022
  Nedvisning med 720 g glyphosat 1. marts
  Først i marts
  1,5 l Roundup Flex
  601-03-2022
  Nedvisning med 720 g glyphosat 1. marts
  Først i marts
  1,5 l Roundup Flex
  25-04-2022
  60 kg NS-27 bredspredes umiddelbart efter såning
  Sidst i april
  60 kg N222 kg NS 27-4
  701-03-2022
  Nedvisning med 720 g glyphosat 1. marts
  Først i marts
  1,5 l Roundup Flex
  01-03-2022
  Udsprøjtning af Vizura 1. marts
  Først i marts
  2 l Vizura
  801-03-2022
  Nedvisning med 720 g glyphosat 1. marts
  Først i marts
  1,5 l Roundup Flex
  20-04-2022
  Udsprøjtning af Vizura 20. april før harvning og pløjning
  Medio april
  2 l Vizura
  901-01-2022
  Nedvisning med 720 g glyphosat 1. januar
  Først i januar
  1,5 l Roundup Flex
  1001-01-2022
  Nedvisning med 720 g glyphosat 1. januar
  Først i januar
  1,5 l Roundup Flex
  25-04-2022
  60 kg NS-27 bredspredes umiddelbart efter såning
  Sidst i april
  60 kg N222 kg NS 27-4
  1101-01-2022
  Nedvisning med 720 g glyphosat 1. januar
  Først i januar
  1,5 l Roundup Flex
  01-01-2022
  Udsprøjtning af Vizura 1. januar
  Først i januar
  2 l Vizura
  1201-01-2022
  Nedvisning med 720 g glyphosat 1. januar
  Først i januar
  1,5 l Roundup Flex
  20-04-2022
  Udsprøjtning af Vizura 20. april før harvning og pløjning
  Medio april
  2 l Vizura
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Nedvisning af kløvergræs
  Der foretages nedvisning af kløvergræs med 720 g glyphosat pr. ha i visse led:
  I led 1-4 foretages ingen nedvisning.
  I led 5-8 foretages nedvisning 1. marts.
  I led 9-12 foretages nedvisning 1. januar.


  Udsprøjtning af Vizura
  Der udsprøjtes 2 liter Vizura pr. ha i visse led:
  I led 11 udsprøjtes Vizura 1. januar.
  I led 3 og 7 udsprøjtes Vizura 1. marts.
  I led 4, 8 og 12 udsprøjtes Vizura 20. april før harvning og pløjning.


  Gødskning ved såning
  Der gødskes med 60 kg N i form af NS 27-4 i visse led:
  I led 2, 6 og 10 udbringes ved såning.


  UDSÆD: Forsøget tilsås med samme majsudsæd som resten af marken.

  GØDNING: NS 27-gødning er standardgødning. Kaligødning leveres af Teknologisk Institut. Diammoniumfosfat eller anden startgødning anskaffes af landmanden, dvs. samme type som i resten af marken.

  KEMIKALIER: Vizura og Roundup Flex leveres af Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0125-04-2022, Lige før såning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelsen 300-400 g.
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ledUdføres kun i følgende led: 2, 3, 6, 7, 10, 11
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøvestørrelsen 300-400 g.
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledUdføres kun i følgende led: 2, 3, 6, 7, 10, 11
  JORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  Prøvestørrelsen 300-400 g. OBS: Husk graveforespørgsel.
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  ledUdføres kun i følgende led: 2, 3, 6, 7, 10, 11
  JORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  Prøvestørrelsen 300-400 g. OBS: Husk graveforespørgsel.
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  P02Stadium 16, Ved majsen stadium 16 (ca. 10. juni)
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 2, 3, 6, 7, 10, 11
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøvestørrelsen 300-400 g.
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  Prøvestørrelsen 300-400 g. OBS: Husk graveforespørgsel.
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  Prøvestørrelsen 300-400 g. OBS: Husk graveforespørgsel.
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  P03Stadium 18, Ved majsens stadium 18
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Plantehøjde, cm fra jordoverflade til bladspids
   
  ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
  Karakter 0-10, 0 er meget uensartet udviklet, 10 er ensartet udviklet
   
  P0410-10-2022, Før høst
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter i hele høstparcellen tælles og indberettes sammen med m2 måleflade.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P0510-10-2022, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Prøvestørrelse: 800 g pr. parcel.
  iNDF, % i tørstof
  STIVELSE, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  EFOS, %, (kvæg)
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  TØRSTOF, % af råvare


  JORDPRØVER: Lige før såning udtages jordprøve på forsøgsniveau til standardjordanalyser. Desuden udtages jordprøver på ledniveau til Nmin-analyse i led 2, 3, 6, 7, 10 og 11.
  I P02 udtages jordprøver på ledniveau til Nmin-analyse i led 2, 3, 6, 7, 10 og 11.


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  HØST: Majsen SKAL høstes med Teknologisk Instituts majshøster ved stadie 83-85 når tørstofindholdet er 32 % i led 1. Kernerne vil være dejagtige, og man kan med besvær netop klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober. Se Høst af majsforsøg.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Græsblanding i græsmarken
  - Majssort i marken
  - Jordbehandlinger samt datoer herfor
  - Vurdering af kløverindhold i græsmarken før pløjning
  - Vejret ved forsøgsbehandlinger
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden for Landbrug har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON – GROVFODER Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: 20 28 26 94 eller på mail: mam@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Roundup FlexIntet faresymbol


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk