Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020242222 Forskellig rækkeafstand i vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 01-03-2022
Fordelingsdato: 06-03-2022
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: Det afprøves hvorvidt der kan opnås en mere konkurrencestærk vårbyg ved at etablere den med halv rækkeafstand, sammenlignet med normal og dobbelt rækkeafstand.

BAGGRUND: Præcisionssåning kan forbedre udbytte, udnyttelse af gødning og konkurrenceevne overfor ukrudt. Præcisionssåning vil øge afgrødens ukrudtskonkurrence ved, at afgrøden får en mere optimal fordeling, og derved kan udnytte lys, vand og næringsstoffer bedre.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Forsøget anlægges i vårbyg. Forfrugt må ikke være kløvergræs, kløver til frø eller lucerne.
Der skal være udstyr tilrådighed, som kan så i 6,25, 12,5 og 25 cm rækkeafstand. Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med en specialsåmaskine, der kan så både på smal (6,25 cm), alm. (12,5 cm) og dobbelt (25 cm) rækkeafstand. Parcelbredden afhænger af udstyret, der er til rådighed på den enkelte lokalitet.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg
Økologiske præparaterBlindharvningBåde mark og forsøg
JordbehandlingUkrudts-harvningBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Gødes som omgivende mark. Mekanisk ukrudtsbekæmpelse (blindharvning og ukrudtsharvning) gennemføres, hvis vejret tillader det, og udføres af forsøgsværten med kørsel i agerretning, således, at alle parceller belastes ens. Det vil sige, at der harves på tværs af parcellerne.
Ligeledes foretages evt. tromling til forebyggelse eller sprøjtning som behandling for evt. manganmangel også af forsøgsværten i agerretningen. Alle markens behandlinger noteres under generelle behandlinger i PC-Markforsøg.
Den forsøgsansvarlige sørger for, at blindstriglingerne sker rettidigt og i samarbejde med forsøgsværten.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Rækkeafstand
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Såning6,25 cm Rækkeafstand
2Stadium 00Såning12,5 cm Rækkeafstand
3Stadium 00Såning25 cm Rækkeafstand
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Forsøgsarealet pløjes og såbedstilberedes, når der kan etableres et godt såbed.

 • Udsædsmængden er 350 spiredygtige kerner pr. m2 og er ens ved halv, enkelt og dobbelt rækkeafstand.

 • I led 1 sås med halv rækkeafstand (6,25 cm)
 • I led 2 sås med enkelt rækkeafstand (12,5 cm)
 • I led 3 sås med dobbelt rækkeafstand (25 cm)

 • 4-10 dage efter såning foretages blindharvning i alle parceller, som anført under Generel Behandling, hvis føret tillader det.

 • UDSÆD: Skaffes lokalt. Ideelt set forsøgsværtens udsæd som den omgivende vårbygmark

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse: 300-400 g
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  P02Stadium 11 - 12, Efter fremspiring
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 14 - 15, 4.-5. blad helt udfoldet
  ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  Samlet vurdering af enkimbladet og tokimbladet ukrudt, for at have et udtryk for hvor meget ukrudtet fylder. Notér de 3-5 mest dominerede arter.
   
  P04Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  Samlet vurdering af enkimbladet og tokimbladet ukrudt, for at have et udtryk for hvor meget ukrudtet fylder. Notér de 3-5 mest dominerede arter.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Noter de 3-5 vigtigste arter.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Noter de 3-5 vigtigste arter.
   
  P05Stadium 62 - 65, Efter fuld gennemskridning
  ParcelBLADLUS % planter m.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  P06Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  Notér de 3-5 mest dominerende arter
   
  P07Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser. Betaling for udført forsøgsarbejde er inkl. såning med placeringsudstyr.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Lars Egelund Olesen: 40 62 25 65 eller på mail: lols@icoel.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk