Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
090502222 Svampebekæmpelse i lupin Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 28-04-2022
Fordelingsdato: 16-03-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: Det ønskes undersøgt, om svampebekæmpelse i lupin kan øge udbyttet.

BAGGRUND: Der er øget interesse for proteinafgrøder både til plantebaserede fødevarer og til foder.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgsserien anlægges i én af 2 forskellige sorter (Primadonna og Iris), hvilken sort de enkelte forsøg anlægges i koordineres af Teknologisk Institut.
Forsøget skal anlægges i en mark, hvor reaktionstallet er max. 6,5 og med JB 1-5. Forfrugt må ikke være kløvergræs, kløver til frø eller lucerne. Anlægges i en mark med lupiner, evt. anden bælgsæd eller vårsæd uden rodukrudt og med lavt ukrudtstryk. Anlægges forsøget i anden afgrøde end lupin skal det hegnes for at undgå vildtskader. Sen høst vil forekomme, og forsøget skal designes/anlægges så skårlægning er mulig parcelvis. Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.
Forsøgene må ikke anlægges efter afgrøder, der er behandlet med midler, der indeholder mesotrion, som eksempelvis Callisto, Tocalis, Starship. Mesotrion kan skade en efterfølgende bælgsædsafgrøde alvorligt.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i småparceller. Der tages højde for arbejdsbredden af de maskiner, der skal anvendes til såning, renholdelse af ukrudt, eventuel skårlægning samt høst. Og der oprettes evt. værn i designet, således det er muligt at gennemføre mekanisk ukrudtsbekæmpelse uden at køre i forsøgsparcellerne. OBS: Skal skårlægger fra Teknologisk Institut anvendes, skal man være opmærksom på at skåret er 1,75 cm bred, så der skal være god afstand mellem småparceller, kontakt evt. Torben Pedersen, mobil 7220 3396 for nærmere information.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningPodningKun forsøg
Så-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der ikke svampebekæmpes udover forsøgsbehandlingerne. Ellers behandles der efter behov.
Lupin påført podemiddel sås i 3-5 cm's dybde, når der kan laves et tjenligt såbed. Der udsås 80 spiredygtige frø pr. m2 i Iris og 100 spiredygtige frø pr. m2 i Primadonna. Før fremspiring skal fremspiret ukrudt nedvisnes med glyphosat. Udlæg en glasplade eller sæt en plastkasse med bunden op, hvor lupin vil spire frem nogle få dage tidligere. Der udføres ukrudtsharvning efter behov frem til lupinerne har 7-8 blade. Ved ukrudtsharvning skal planterne være tørre, så tænderne glider bedre gennem afgrøden. Fighter 480 uden tilsætning af olie kan anvendes med op til 1 liter pr. ha. Fighter 480 kan påvirke lupinerne, så midlet bør kun anvendes i undtagelsestilfælde. Sprøjtning udføres i overskyet/letskyet vejr og temperatur under 20 grader.
Der må ikke tilføres N-holdig gødning. Afgrøden skal være velforsynet med P, K, Mg og S.


HEGN: Efter etablering opsættes hegn rundt om forsøget, så det ikke bliver ædt af vildtet. Hegnet skaffes lokalt. Hegning skal enten foretages, så det er muligt at foretage ukrudtsbekæmpelse indenfor hegnet eller det reetableres efter ukrudtsbekæmpelse, da vildtangreb fortsætter hele året. Hegning er ikke nødvendig, hvis forsøget er placeret i en mark hvor den omgivende afgrøde er lupin.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Svampebekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Stadium 650,5 l Propulse SE 250
3Stadium 650,5 l Propulse SE 250
Stadium 67 - 75
14-21 dage efter sidste behandling
0,5 l Propulse SE 250
4Stadium 650,5 l Pictor Active
0,15 l Agropol
Stadium 67 - 75
14-21 dage efter sidste behandling
0,5 l Pictor Active
0,15 l Agropol
5Stadium 650,5 l Amistar Gold
Stadium 67 - 75
14-21 dage efter sidste behandling
0,5 l Amistar Gold
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Der anvendes ca. 150-200 l vand pr. ha.
 • Led 2-5 behandles i st. 65 ved fuld blomstring.
 • Led 3-5 behandles igen 14-21 dage efter st. 65.

 • UDSÆD OG PODEMIDDEL: Udsæd og podemiddel til lupin leveres af Teknologisk Institut.

  KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 65, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
   
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
   
  ParcelANTRACNOSE % planter med.
   
  P03Stadium 67 - 75, Før 2. behandling
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
   
  ParcelANTRACNOSE % planter med.
   
  ParcelANTRACNOSE % dækning af planter.
   
  P04Stadium 79, 3 uger efter 2. sprøjtning
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
   
  ParcelANTRACNOSE % planter med.
   
  ParcelANTRACNOSE % dækning af planter.
   
  ParcelGRØNHED 1-10 (1=brun, 10=grøn).
   
  P05Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4, 5
  KERNE/FRØ-PRØVE til AgroLab LUFA.
  UDTAGES AF TI Der udtages en prøve på 300 g fra den høstede prøve, som sendes videre til Agrolab LUFA
  BOSCALID, mg/kg
  PYRACLOSTROBIN, mg/kg
  PROTHIOCONAZOL, mg/kg
  FLUOPYRAM, mg/kg
  AZOXYSTROBIN, mg/kg
  DIFENOCONAZOL, mg/kg
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  1000 KORNSVÆGT, g
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
  UDTAGES AF TI Se tekstafsnit. KERNE/FRØ PRØVE
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Da lupin ikke er dækket i "Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene" vil der blive afholdt et TEAMs møde om bedømmelserne i forsøgene.
  Hvis der opstår tvivl før eller i forbindelse med bedømmelserne, kan der tages kontakt til Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95.

  PLANTEPRØVE: Da lupin er en mindre udbredt afgrøde i Danmark, er de forekommende sygdomme mindre kendte. Ved angreb skal der derfor sendes angrebne planter ind til "Skadestuen" ved Seges. Husk at anføre forsøgs- og løbenummer på prøven.

  Sendes til:
  "Skadestuen", SEGES Innovation
  Agro Food Park 15
  8200 Aarhus N

  KERNE/FRØ PRØVE: Kerne/frø prøver sendes til Teknologisk Institut. Der laves TKV, renhed og vandprocent. hvorefter Teknologisk Institut videresender en ledprøver (ca. 300 g) til Eurofins til analyse for råprotein, samt en ledprøve (ca. 300 g) i led 2, 3, 4 og 5 til Agrolab LUFA.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Er ukrudt bekæmpet tilfredsstillende?
  - Har forsøget været vellykket

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  15-03-2022Tilføjet linje om mesotrion i forsøgsbetingelser (HJB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Amistar Gold GHS07 GHS09
  Pictor Active GHS09 GHS07
  Propulse SE 250 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk