Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
091662222 Bekæmpelse af hvedegalmyg og bladlus i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 28-04-2022
Fordelingsdato: 30-03-2022
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse merudbyttet for bekæmpelse af hvedegalmyg og bladlus med forskellige midler på forskellige tidspunkter.

BAGGRUND: Bekæmpelse af hvedegalmyg er meget afhængig af vækststadiet, og tidlig bekæmpelse giver oftest bedst effekt ved kraftige angreb. Bekæmpelse af bladlus foretages oftest senere, og effekten af bladlusbekæmpelse på forskellige tidspunkter ønskes derfor belyst. Fix-It er en slags lim, som hæmmer bladlusene, og dette produkt ønskes afprøvet.

FORSØGSBETINGELSER: Skal anlægges i et område med erfaringsvis mange bladlus og med megen hvededyrkning og i en mark med forfrugt hvede.
- Forsøget må IKKE anlægges i en mark med sorter der er resistente overfor hvedegalmyg. En lang række sorter er nu resistente, Se "Landsforsøgene 2021" side 50.
- Før anlæg skal sorten godkendes, derfor skal sortsnavnet oplyses til Teknologisk Institut så snart et muligt areal er fundet.
Forsøget indgår i registreringsnettet for hvedegalmyg. Der er derfor krav om deltagelse heri.

ANLÆGSDATA: Anlægs- og høstparcelstørrelser ønskes angivet på forsøget. Anlægsstørrelse skrives ind under forsøgsdesign og høstparcelstørrelse angives ved indberetning af udbytter.
Høstparcellen skal være minimum 20 m2, dette kræver dog at der anvendes småparcelteknik ved anlæg og høst af forsøget, og forsøgsarealet i øvrigt er af en god beskaffenhed og er homogent. Hvis dette ikke er tilfældet, skal parcellerne være større, kontakt Teknologisk Institut for at drøfte optimal parcelstørrelse under de lokale forhold. Se evt. Instruktion for anlæg af forsøg.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 20m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden skadedyrsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Skadedyrsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen skadedyrs-bek.
2Stadium 41 - 430,1 l Mavrik
3Stadium 590,1 kg Lamdex
4Stadium 590,1 l Mavrik
5Stadium 590,05 l Mavrik
6Stadium 590,2 kg Pirimor 500 WG
7Stadium 710,1 l Mavrik
8Stadium 590,05 l Mavrik
Stadium 710,05 l Mavrik
9Stadium 590,3 l Fix-it
Stadium 710,3 l Fix-it
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 200 l. Det er vigtigt, at vandmængden er 200 l pr. ha, da dosis i forsøgsled 9 er afhængig af vandmængden og er 0,15 procent af vandmængden.
Det er meget vigtigt, at de enkelte forsøgsled sprøjtes på de angivne vækststadier.
 • Led 2 behandles, når fanebladets bladskede begynder at svulme (st. 41-43).
 • Led 3-6 og 8-9 behandles, når næsten alle aksene er gennemskredne (st. 59).
 • Led 7-9 behandles i st. 71. Der tilstræbes ca. 14 dage mellem st. 59 og 71.

 • FEROMONFÆLDER: Der vil fra Seges blive tilsendt to feromonfælder, som skal sættes op i marken i ubehandlet led (led 1). Disse skal aflæses ugentlig fra medio maj til ca. 1. juli, og indrapporteres i registreringsnettet. Det er især vigtigt at følge flyvningen fra begyndende skridning til afblomstring.

  KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-05-2022
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 41 - 43, Før 1. sprøjtning
  ForsøgHVEDEGALMYG sum af fangst i fælder.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  BLADLUS % strå m.
   
  P03Stadium 59, Før 2. sprøjtning
  ForsøgHVEDEGALMYG sum af fangst i fælder.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2
  BLADLUS % strå m.
   
  P04Stadium 71, Før 3. sprøjtning
  ForsøgHVEDEGALMYG sum af fangst i fælder.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
  BLADLUS % strå m.
   
  P05Stadium 78, 14 dage efter sidste behandling
  ForsøgHVEDEGALMYG sum af fangst i fælder.
   
  ledUdføres kun i følgende led: 1
  PLANTEPRØVE-UDT. til Skejby.
  Der udtages 15 aks fra hovedskud fra ubehandlede parceller. Se afsnit om PLANTEPRØVE. Bedømmelsen foretages af "Skadestuen", SEGES.
  ORANGEGULE HVEDEGALMYG, % angrebne kerner, hovedskud
  ORANGEGULE HVEDEGALMYG, larver/kerne, hovedskud
  ledUdføres kun i følgende led: 1
  PLANTEPRØVE-UDT. .
  Der udtages 15 aks fra sideskud fra ubehandlede parceller. Se afsnit om PLANTEPRØVE. Bedømmelsen foretages af "Skadestuen", SEGES. Prøven sendes til Skejby.
  ORANGEGULE HVEDEGALMYG, larver/kerne, sideskud
  ORANGEGULE HVEDEGALMYG, % angrebne kerner, sideskud
  ParcelBLADLUS % strå m.
   
  P06Stadium 89 - 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøve.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  PLANTEPRØVE P05: I led 1 udtages to prøver. Den ene prøve skal bestå af 15 stk. store aks fra hovedskuddene. Den anden prøve skal bestå af 15 stk. små aks fra sideskuddene. Mærk prøverne og saml dem i en pose mærket med labels.
  Sendes til:
  "Skadestuen", SEGES Innovation
  Agro Food Park 15
  8200 Aarhus N

  Procent kerner angrebet af hvedegalmyg vil efterfølgende blive bedømt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Har der været betydende lejesæd i forsøget?
  - Har forsøget været vellykket

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Lamdex GHS07 GHS09
  Mavrik GHS09
  Pirimor 500 WG GHS08 GHS09 GHS06


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk