Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
090872222 Timing af Septoriabekæmpelse i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 28-04-2022
Fordelingsdato: 16-03-2022
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At vurdere de optimale sprøjtetidspunkter og antal behandlinger ved bekæmpelse af Septoria. Endvidere at afprøve forskellige modeller til beslutningsstøtte. I 1-2 af forsøgene afprøves en qPCR-test til at fastslå anvendeligheden til tidlig påvisning af smitte med Septoria.

BAGGRUND: Korrekt timing af Septoriabekæmpelse er afgørende for en god effekt. Det undersøges, om man vha. forskellige modeller og metoder kan ramme det optimale bekæmpelsestidspunkt bedre. I forsøgsled 2 er anvendt en høj indsats for at vurdere det potentielle merudbytte. Her er af forsøgstekniske årsager anvendt 3 behandlinger med Propulse, som ikke anbefales i praksis.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgsserien ønskes anlagt med 2 forsøg i sorter, der er modtagelige for Septoria og har karakteren 3 i modtagelighed (dvs. Chevignon, Graham eller LG Skyscraper) og med 2 forsøg i sorter, der er mindre modtagelige overfor Septoria end først nævnte (Pondus og Informer foretrækkes.). De sidste 2 forsøg skal anlægges i sortsblandingerne Wheat Mix 221 (Heerup, Kvium, Rembrandt) hhv. Allround Mix (Momentum, Informer, Pondus).
Før anlæg skal sorten godkendes, derfor meddeles mulige sorter til Teknologisk Institut hurtigst muligt efter forsøget er tildelt. Når sorter i alle hvede forsøg er fordelt godkendes disse og forsøgene kan anlægges.
Det er meget vigtigt, at vejledningen nederst læses grundigt, så der vælges de rigtige midler ved den/de udløste bekæmpelser i forsøgsled 13-14.
Der må ikke anlægges hvedeforsøg i 2. og 3. års hvede på let jord (JB 1-3) pga. risiko for goldfodsyge. Forsøgene anlægges i pløjede marker. Ved forfrugt raps kan forsøget også anlægges i ikke pløjede marker.
Anlægges forsøget i en mark, hvor den omkringliggende mark vækstreguleres, skal forsøget også vækstreguleres.

VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes senest 1. april. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

ANLÆGSDATA: Anlægs- og høstparcelstørrelser ønskes angivet på forsøget. Anlægsstørrelse skrives ind under forsøgsdesign og høstparcelstørrelse angives ved indberetning af udbytter.
Høstparcellen skal være minimum 20 m2, dette kræver dog at der anvendes småparcelteknik ved anlæg og høst af forsøget, og forsøgsarealet i øvrigt er af en god beskaffenhed og er homogent. Hvis dette ikke er tilfældet, skal parcelstrørrelsen være større, kontakt Teknologisk Institut for at drøfte optimal parcelstørrelse under de lokale forhold. Se evt. Instruktion for anlæg af forsøg.
Design oprettes med 2 miniblokke pr gentagelse.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 20m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det er MEGET vigtigt, at behovet for supplerende ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering om foråret vurderes, og gennemføres rettidigt ved behov.
Vær opmærksom på at landmanden kan vælge at iblande svampemidler ved vækstregulering, i det tilfælde kan det med fordel aftales med landmanden, at forsøget først sprøjtes med vækstreguleringsmidler og først herefter iblandes evt. svampemiddel, når den omkringliggende mark sprøjtes.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Stadium 310,25 l Proline EC 250
Stadium 320,3 l Propulse SE 250
Stadium 37 - 390,75 l Balaya
Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
14 dage efter sidste sprøjtning0,3 l Propulse SE 250
3Stadium 310,25 l Proline EC 250
Stadium 320,3 l Propulse SE 250
Stadium 37 - 390,75 l Balaya
Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
4Stadium 320,3 l Propulse SE 250
Stadium 37 - 390,75 l Balaya
Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
5Stadium 37 - 390,75 l Balaya
Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
6Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
7Stadium 37 - 390,5 l Balaya
Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
8Stadium 36 - 37
5-6 dage før sprøjtning i st. 37-39
0,5 l Balaya
Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
9Stadium 37 - 390,375 l Balaya
Stadium 55 - 610,25 l Propulse SE 250
10Stadium 37 - 390,75 l Balaya
11Stadium 37 - 390,5 l Balaya
12Stadium 330,3 l Propulse SE 250
Stadium 55 - 610,75 l Balaya
13Stadium 32
Svampebekæmpelse efter behov
Pl.værn Online, syg.
14Stadium 32
Svampebekæmpelse efter behov
Septoria fugtmodel
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l. Ved sprøjtning efter st. 31-32 benyttes altid 200 l, hvis sprøjtning sker på tørre blade, og 150 l ved sprøjtning på fugtige blade.

 • Led 2 og 3 behandles i st. 31.
 • Led 2-4 behandles i st. 32.
 • Led 12 behandles i st. 33.
 • Led 8 behandles i st. 36-37, hvilket er 5 dage før behandlingen i st. 37-39, nemlig når fanebladene er synlige på hovedskuddene.
 • Led 2-7 og 9-11 behandles i st. 37-39.
 • Led 2-9 og 12 behandles i st. 55-61.
 • Led 2 behandles yderligere 14 dage efter st. 55-61.
  OBS: Behandlingen i stadie 37-39 udføres, når fanebladet er fuldt udviklet på hovedskuddene. Det er meget vigtigt, at behandling i vækststadium 37-39 udføres rettidigt i alle de øvrige led, uanset behandlingstidspunkt i led 8.
  Der tilstræbes ca. 3 uger mellem st. 32 og st. 37-39, og 2-3 uger mellem st. 37-39 og st. 55-61.

  Led 13 og 14:
 • Led 13 behandles ift. Planteværn Online, som kontaktes første gang i st. 31. PVO kontaktes hver uge til og med st. 71. Alle kontakter med Planteværn Online udskrives og mailes til Teknologisk Institut.
 • Led 14 behandles ifølge Septoria fugtmodel. Teknologisk Institut mailer hver mandag og torsdag om der er behov for sprøjtning. Første mulige behandling er i st. 32.
  HUSK: Alle behandlinger i led 13 og 14 skal indberettes i PC markforsøg med middelnavn og dosis.
 • Ved angreb af meldug anvendes 0,15 l Talius. Dette gentages ved behov efter 14 dage. Ved tvivl kontaktes Ghita C. Nielsen.
  Se vejledning med detaljer omkring behandling i led 13 og 14 i det vedhæftede dokument nederst i forsøgsplanen.

 • VÆKSTSTADIER: I forsøget er det meget vigtigt at bedømme vækststadierne rigtigt, især i de tidlige stadier. Planterne flækkes for at se antallet af knæ og knæudviklingen. Se Vækststadier i korn

  KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.Talius skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2022, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  P02Stadium 31, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelGULRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % planter m.
   
  ParcelSEPTORIA % planter m.
   
  ParcelBRUNRUST % planter m.
   
  P03Stadium 32, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P04Stadium 37 - 39, Før 5. sprøjtning
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 2, 4, 12, 13, 14
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P05Stadium 75, 14 dage efter sidste behandling i led 2
  ledUdføres kun i følgende led: 4
  PLANTEPRØVE-UDT. til AU Flakkebjerg.
  Der udtages 20 stk faneblade/2. øverste blad. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
  SDHI-RESISTENS, % resistente isolater Septoria
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P06Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER I P07: Det er vigtigt, at den sidste sygdomsbedømmelse bliver udført så sent, at eventuelle forskelle mellem behandlingerne er tydelige. Omvendt er det vigtigt, at bedømmelsen ikke foretages så sent at bladene, særligt i ubehandlet, er visnet så meget, at det ikke er muligt at bedømme sygdomme. I hvede og vårbyg er primo juli tit et godt tidspunkt, men det optimale tidspunkt varierer afhængig af smittetrykket, ved højt smittetryk er det tidligere.

  PLANTEPRØVE: Der udtages minimum 20 stk. faneblade eller næstøverste blad med klare angreb af septoria i led 4 i vækststadie 71-75. Prøverne skal udtages og afsendes en mandag, tirsdag eller onsdag. Bladene fasttapes i begge bladender på et A4-papirark, så at bladene ligger fladt mod papiret (10 på hvert ark). De to A4-ark med blade indlægges i en avisside og pakkes i en A4 kuvert (må IKKE pakkes i plastpose). Kuverten mærkes "Septoria-triazol/SDHI-resistens" samt forsøgsnummer, og sendes til:

  AU Flakkebjerg
  att: Lise Nistrup Jørgensen
  Forsøgsvej 1
  4200 Slagelse

  - Data indberettes ikke i PC markforsøg.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Har forsøget været påvirket af lejesæd?
  - Har forsøget været vellykket?

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Balaya GHS05 GHS07 GHS09
  Proline EC 250 GHS09 GHS07
  Propulse SE 250 GHS09


  Bilag
  BeskrivelseFil
  Vejledning i behandling af forsøgsled med modeller i 090872222 Timing af SeptoriaVejledning - PVO og Fugtmodel - 090872222.docx
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk