Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
090862222 Svampebekæmpelse i vinterhvede - forskellig løsninger ved delt aksbehandling Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 28-04-2022
Fordelingsdato: 13-03-2022
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige midler og doser ved den delte aksbeskyttelse i vinterhvede. Effekten af en biostimulant afprøves ligeledes.

BAGGRUND: Nye triazolregler og udsigt til at tebuconazolholdige midler måske ikke er godkendte i fremtiden, medfører at de nuværende løsninger skal justeres. I forsøgsled 13 og 14 afprøves biostimulanten Charge, som indeholder chitosan.

FORSØGSBETINGELSER: Der må ikke anlægges hvedeforsøg i 2. og 3. års hvede på let jord (JB 1-4) pga. risiko for goldfodsyge. Forsøgene anlægges i pløjede marker. Ved forfrugt raps kan forsøget også anlægges i ikke pløjede marker.
Der ønskes anlagt forsøg i sorter, der vurderes udbredt i dyrkningen i 2023. Der ønskes både anlagt forsøg i sorter med 1, 2 og 3 i modtagelighed for Septoria. Der ønskes også anlagt forsøg i sortsblandingerne Wheat Mix 22 (Heerup, Kvium, Rembrandt) og Allround Mix (Informer, Pondus, Momentum). På Sortinfo kan alle værdier for modtagelighed og tal for solgt udsæd i 2022 sæsonen findes.
Før anlæg skal sorten godkendes, derfor meddeles mulige sorter til Teknologisk Institut hurtigst muligt efter forsøget er tildelt. Når sorter i alle hvede forsøg er fordelt godkendes disse og forsøgene kan anlægges.

Anlægges forsøget i en mark, hvor den omkringliggende mark vækstreguleres, skal forsøget også vækstreguleres.

Forsøget indgår i en undersøgelse om resistens hos Septoria mod triazoler/SDHI.
 • Der skal derfor i stadie 71-75 indsendes blade med angreb af Septoria til test for evt. resistens mod triazoler/SDHI i led 2. Se beskrivelse under afsnit "Planteprøve".

 • ANLÆGSDATA: Anlægs- og høstparcelstørrelser ønskes angivet på forsøget. Anlægsstørrelse skrives ind under forsøgsdesign og høstparcelstørrelse angives ved indberetning af udbytter.
  Høstparcellen skal være minimum 20 m2, dette kræver dog at der anvendes småparcelteknik ved anlæg og høst af forsøget, og forsøgsarealet i øvrigt er af en god beskaffenhed og er homogent. Hvis dette ikke er tilfældet, skal parcelstrørrelsen være større, kontakt Teknologisk Institut for at drøfte optimal parcelstørrelse under de lokale forhold. Se evt. Instruktion for anlæg af forsøg.
  Design oprettes med 2 miniblokke pr gentagelse.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 20m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  JordbehandlingPløjningKun forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det er MEGET vigtigt, at behovet for supplerende ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering om foråret vurderes, og gennemføres rettidigt ved behov.
  Vær opmærksom på at landmanden kan vælge at iblande svampemidler ved vækstregulering, i det tilfælde kan det med fordel aftales med landmanden, at forsøget først sprøjtes med vækstreguleringsmidler og først herefter iblandes evt. svampemiddel, når den omkringliggende mark sprøjtes.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ingen sygdoms-bek.
  2Stadium 320,25 l Proline EC 250
  Stadium 37 - 390,75 l Balaya
  Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
  0,15 l Folicur Xpert EC 240
  3Stadium 320,25 l Proline EC 250
  Stadium 37 - 390,3 l Propulse SE 250
  0,3 l Balaya
  Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
  0,15 l Folicur Xpert EC 240
  4Stadium 320,25 l Proline EC 250
  Stadium 37 - 390,75 l Balaya
  Stadium 55 - 610,25 l Juventus 90
  0,2 l Entargo
  0,2 l Agropol
  5Stadium 320,25 l Proline EC 250
  Stadium 37 - 390,75 l Univoq
  Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
  0,15 l Folicur Xpert EC 240
  6Stadium 320,25 l Proline EC 250
  Stadium 37 - 390,5 l Balaya
  Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
  0,15 l Folicur Xpert EC 240
  7Stadium 320,25 l Proline EC 250
  Stadium 37 - 390,5 l Balaya
  Stadium 55 - 610,75 l Univoq
  8Stadium 320,25 l Proline EC 250
  Stadium 37 - 390,5 l Balaya
  Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
  9Stadium 320,25 l Proline EC 250
  Stadium 37 - 390,3 l Balaya
  Stadium 55 - 610,65 l Propulse SE 250
  10Stadium 320,25 l Proline EC 250
  Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
  Stadium 55 - 610,5 l Univoq
  11Stadium 320,25 l Proline EC 250
  Stadium 37 - 390,5 l Balaya
  Stadium 55 - 610,25 l Propulse SE 250
  0,25 l Greteg Star
  12Stadium 320,25 l Proline EC 250
  Stadium 37 - 390,5 l Balaya
  Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
  0,35 l Greteg Star
  13Stadium 320,25 l Proline EC 250
  Stadium 37 - 390,5 l Balaya
  3 l Charge
  Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
  0,15 l Folicur Xpert EC 240
  14Stadium 323 l Charge
  Stadium 37 - 393 l Charge
  Stadium 55 - 613 l Charge
  15Stadium 37 - 390,5 l Balaya
  Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
  0,15 l Folicur Xpert EC 240
  16Stadium 37 - 390,375 l Balaya
  Stadium 55 - 610,2 l Propulse SE 250
  0,1 l Folicur Xpert EC 240
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l. Ved sprøjtning efter st. 31-32 benyttes altid 200 l, hvis sprøjtning sker på tørre blade, og 150 l ved sprøjtning på fugtige blade.
 • Led 2-14 behandles i st. 32.
 • Led 2-16 behandles i st. 37-39.
 • Led 2-16 behandles i st. 55-61.
  Der tilstræbes ca. 3 uger mellem st. 32 og st. 37-39, og 2-3 uger mellem st. 37-39 og st. 55-61. OBS: Det er vigtigt, at behandlingen i st. 37-39 først udføres, når fanebladet er fuldt udviklet på samtlige hovedskud.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2022, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 32, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelGULRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % planter m.
   
  ParcelSEPTORIA % planter m.
   
  ParcelBRUNRUST % planter m.
   
  P03Stadium 37 - 39, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P04Stadium 55 - 61, Før 3. sprøjtning
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 16
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P05Stadium 71 - 75, 3 uger efter sidste behandling
  ledUdføres kun i følgende led: 2
  PLANTEPRØVE-UDT. til AU Flakkebjerg.
  Der udtages 20 stk faneblade/2. øverste blad. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
  SDHI-RESISTENS, % resistente isolater Septoria
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P06Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  STIVELSE, % af tørstof
  GLUTEN14, %
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER I P05: Det er vigtigt, at den sidste sygdomsbedømmelse bliver udført så sent, at eventuelle forskelle mellem behandlingerne er tydelige. Omvendt er det vigtigt, at bedømmelsen ikke foretages så sent at bladene, særligt i ubehandlet, er visnet så meget, at det ikke er muligt at bedømme sygdomme. I hvede og vårbyg er primo juli tit et godt tidspunkt, men det optimale tidspunkt varierer afhængig af smittetrykket, ved højt smittetryk er det tidligere.

  PLANTEPRØVE: Der udtages minimum 20 stk. faneblade eller næstøverste blad med klare angreb af septoria i led 2 i vækststadie 71-75. Prøverne skal udtages og afsendes en mandag, tirsdag eller onsdag. Bladene fasttapes i begge bladender på et A4-papirark, så at bladene ligger fladt mod papiret (10 på hvert ark). De to A4-ark med blade indlægges i en avisside og pakkes i en A4 kuvert (må IKKE pakkes i plastpose). Kuverten mærkes "Septoria-triazol/SDHI-resistens" samt forsøgsnummer, og sendes til:

  Aarhus Universitet
  att: Lise Nistrup Jørgensen
  Forsøgsvej 1
  4200 Slagelse

  - Data indberettes ikke i PC markforsøg.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Har forsøget været påvirket af lejesæd?
  - Har forsøget været vellykket?

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Balaya GHS05 GHS07 GHS09
  Entargo GHS07 GHS09
  Folicur Xpert EC 240 GHS07 GHS08 GHS09
  Greteg Star GHS07 GHS09
  Juventus 90 GHS07 GHS08 GHS09
  Proline EC 250 GHS07 GHS09
  Propulse SE 250 GHS09
  Univoq GHS05 GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk