Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
090422222 Skadedyrsbekæmpelse i hestebønner Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 28-04-2022
Fordelingsdato: 14-03-2022
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse rentabiliteten i skadedyrsbekæmpelse i hestebønner samt belyse det optimale tidspunkt for bekæmpelse.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en hestebønnemark, i en af de mest dyrkede hestebønnesorter.

BAGGRUND: Interessen for dyrkning af hestebønner er stigende, men der er kun udført relativt få forsøg med bekæmpelse af skadedyr. Der er derfor behov for at vurdere behovet for bekæmpelse af bladrandbiller, bladlus og bønnefrøbiller.

ANLÆGSDATA: Anlægs- og høstparcelstørrelser ønskes angivet på forsøget. Anlægsstørrelse skrives ind under forsøgsdesign og høstparcelstørrelse angives ved indberetning af udbytter.
Høstparcellen skal være minimum 20 m2, dette kræver dog at der anvendes småparcelteknik ved anlæg og høst af forsøget, og forsøgsarealet i øvrigt er af en god beskaffenhed og er homogent. Hvis dette ikke er tilfældet, skal parcelstrørrelsen være større, kontakt Teknologisk Institut for at drøfte optimal parcelstørrelse under de lokale forhold. Se evt. Instruktion for anlæg af forsøg.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 20m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der ikke foretages skadedyrsbekæmpelse udover forsøgsbehandlingerne. Ellers behandles som den omgivende mark. Vær opmærksom på behovet for bekæmpelse af ukrudt og svampesygdomme.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Skadedyrsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 11 - 120,2 kg Lamdex
Stadium 65 - 670,25 kg Pirimor 500 WG
3Stadium 11 - 120,2 kg Lamdex
15-05-2022
14 dage efter st. 11-12
0,2 kg Lamdex
Stadium 65 - 670,25 kg Pirimor 500 WG
4Stadium 65 - 670,25 kg Pirimor 500 WG
5Stadium 65 - 670,14 kg Teppeki
6Stadium 65 - 670,2 l Mavrik
7Stadium 65 - 67
0,3 kg Lamdex
8Stadium 65 - 670,25 kg Pirimor 500 WG
05-07-2022
14 dage efter st. 65-67
0,3 kg Lamdex
9Stadium 65 - 670,3 kg Lamdex
05-07-2022
14 dage efter st. 65-67
0,3 kg Lamdex
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Der anvendes ca. 150 l vand pr ha på de to tidligste sprøjtetidspunkter og 200 l vand pr. ha. på de 2 sidste sprøjtetidspunkter.
 • Led 2 og 3 behandles i st. 11-12.
 • Led 3 behandles 14 dage efter st. 11-12.
 • Led 2-9 behandles i st. 65-67. Hvis der IKKE er angreb af bladlus i st. 65 trækkes behandlingen til st. 67. Behandling i vækststadium 65-67 udføres på samme tidspunkt i de aktuelle led
 • Led 8 og 9 behandles igen 14-21 dage senere end sprøjtningen i st. 65-67.

  Bemærk: Lamdex har bimærke, hvilket betyder at midlet er farligt for bier og derfor kun må anvendes over blomstrende planter udenfor biernes flyvetid - dvs. fra kl. 21.00 til kl. 03.00 (dansk sommertid) - tjek altid marken for bier inden behandling.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBLADRAND-BILLER % planter m gnav af.
   
  ParcelBLADRAND-BILLER % bortgnavet bladareal.
   
  P0315-05-2022, Før 2. behandling
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2
  ParcelBLADRAND-BILLER % planter m gnav af.
   
  ParcelBLADRAND-BILLER % bortgnavet bladareal.
   
  P04Stadium 65 - 67, Før 3. behandling
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 2, 3
  ParcelBLADLUS % planter m.
   
  ParcelBLADLUS % dækning .
  på blomsterstand
   
  ParcelBØNNEFRØ-BILLER % planter m.
   
  ParcelBLADRAND-BILLER % bortgnavet bladareal.
   
  P0519-07-2022, 14-21 dage efter sidste behandling
  ParcelBLADLUS % planter m.
   
  ParcelBLADLUS % dækning .
  på bælge
   
  ParcelBØNNEFRØ-BILLER % planter m.
   
  ParcelVIRUSYGDOMME % planter m.
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 8, 9
  KERNE/FRØ-PRØVE til Skadestuen, Seges.
  OBS. Teknologisk Institut videresender frøprøver til "Skadestuen" ved Seges.
  BØNNEFRØ-BILLER, % angrebne frø
  BØNNEFRØ-BILLER, antal huller pr frø
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 1 kg pr. parcel.
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  KERNE/FRØ PRØVE: Ved høst indsendes en prøve på 1 kg pr parcel til analyse for vand, renhed og råprotein. Teknologisk Institut tørrer prøverne i led 1, 8 og 9, som efterfølgende analyseres af "Skadestuen" ved SEGES for procent angrebne frø og antal huller pr frø forårsaget af bønnefrøbillen og evt. angrebsstyrke af gnav som følge af bønnefrøbiller. Prøver med betydende gnav vil blive sendt til analyse for spireevne.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Er ukrudt bekæmpet tilfredsstillende
  - Har forsøget været vellykket

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Lamdex GHS07 GHS09
  Mavrik GHS09
  Pirimor 500 WG GHS08 GHS09 GHS06
  Teppeki GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk