Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
090402222 Svampebekæmpelse i hestebønner Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 28-04-2022
Fordelingsdato: 14-03-2022
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse rentabiliteten af svampebekæmpelse i hestebønne samt belyse det optimale tidspunkt for bekæmpelse.

BAGGRUND: De senere års forsøg har vist relativ god betaling for bekæmpelse af svampeangreb i hestebønner. Der er dog behov for øget viden om evt. forskelle mellem midlerne og det optimale bekæmpelsestidspunkt.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en hestebønnemark. Sorten skal være en af de mest dyrkede hestebønnesorter i Danmark, og forsøgsserien ønskes anlagt i forskellige sorter. Før anlæg skal sorten godkendes, derfor meddeles mulige sorter til Teknologisk Institut hurtigst muligt efter forsøget er tildelt. Når sorter i alle hestebønne forsøg er fordelt godkendes disse og forsøgene kan anlægges.

ANLÆGSDATA: Anlægs og høstparcelstørrelser ønskes angivet på forsøget. Anlægsstørrelse skrives ind under forsøgsdesign og høstparcelstørrelse angives ved indberetning af udbytter.
Høstparcellen skal være minimum 20 m2, dette kræver dog at der anvendes småparcelteknik ved anlæg og høst af forsøget, og forsøgsarealet i øvrigt er af en god beskaffenhed og er homogent. Hvis dette ikke er tilfældet, skal parcelstrørrelsen være større, kontakt Teknologisk Institut for at drøfte optimal parcelstørrelse under de lokale forhold. Se evt. Instruktion for anlæg af forsøg.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 20m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der ikke svampebekæmpes udover forsøgsbehandlingerne. Ellers behandles som den omgivende mark. Vær opmærksom på en nødvendig bekæmpelse af bedebladlus.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Svampebekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Stadium 650,5 l Pictor Active
0,15 l Agropol
05-07-2022
14 dage efter st. 65
0,5 l Pictor Active
0,15 l Agropol
305-07-2022
14 dage efter st. 65
0,5 l Folicur Xpert EC 240
405-07-2022
14 dage efter st. 65
0,5 l Amistar
505-07-2022
14 dage efter st. 65
0,5 l Propulse SE 250
605-07-2022
14 dage efter st. 65
0,5 l Pictor Active
0,15 l Agropol
705-07-2022
14 dage efter st. 65
0,25 l Propulse SE 250
0,25 l Amistar
805-07-2022
14 dage efter st. 65
0,375 l Propulse SE 250
0,375 l Amistar
905-07-2022
14 dage efter st. 65
0,25 l Propulse SE 250
0,25 l Pictor Active
0,15 l Agropol
1005-07-2022
14 dage efter st. 65
0,25 l Pictor Active
0,25 l Amistar
0,15 l Agropol
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Der anvendes ca. 190-220 l vand pr. ha.
 • Led 2 behandles i st. 65 ved fuld blomstring.
 • Led 2-10 behandles ca. 14 dage efter st. 65. OBS på at følge tidsintervallet.
 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 65, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelCHOKOLADEPLET % planter m.
   
  ParcelRUST % planter m.
   
  ParcelBLADPLET % planter m.
   
  ParcelVIKKESKIMMEL % planter m.
   
  ParcelCHOKOLADEPLET % dækning.
   
  ParcelRUST % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelVIKKESKIMMEL % dækning.
   
  P0305-07-2022, Før 2. behandling
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2
  ParcelCHOKOLADEPLET % dækning.
   
  ParcelRUST % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelVIKKESKIMMEL % dækning.
   
  P0426-07-2022, 3 uger efter 2. sprøjtning
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 10
  FOTO digital.
  Se tekstafsnit FOTO, DIGITAL.
   
  ParcelCHOKOLADEPLET % dækning.
   
  ParcelRUST % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelVIKKESKIMMEL % dækning.
   
  ParcelGRØNT BLADAREAL % dækning af plante, 0=100% visne blade.
   
  P0516-08-2022, 6 uger efter 2. sprøjtning
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 10
  FOTO digital.
  Se tekstafsnit FOTO, DIGITAL.
   
  ParcelCHOKOLADEPLET % dækning.
   
  ParcelRUST % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelVIKKESKIMMEL % dækning.
   
  ParcelGRØNT BLADAREAL % dækning af plante, 0=100% visne blade.
   
  P06Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 500 g pr. parcel.
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ledUdføres kun i følgende led: 5
  KERNE/FRØ-PRØVE til AgroLab LUFA.
  Udføres af Teknologisk Institut: Der udtages en prøve på 300 gram fra den høstede prøve, som sendes videre til Agrolab LUFA
  PROTHIOCONAZOL, mg/kg
  FLUOPYRAM, mg/kg
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  FOTO, DIGITAL: Der tages fotos i en repræsentativ parcel i forsøgsled 1, 2 og 10, så graden af nedvisning i parcellen kan vurderes. Der tages både et billede på afstand og et nærbillede. Afstandsbilledet skal vise graden af nedvisning af hele parcellen, mens nærbilledet skal vise en gennemsnitlig angreben plante. Billederne indsættes på forsøget som note.
  Se vejledning Digitale fotos i forsøgene for tips til at tage gode billeder og vejledning til upload vha. WebTrail.

  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve på 300 gram fra led 5 sendes til Agrolab LUFA for analyse for restkoncentration af prothioconazol og fluopyram.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Har lejesæd påvirket forsøget?
  - Har forsøget været vellykket

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Amistar GHS07 GHS09
  Folicur Xpert EC 240 GHS07 GHS08 GHS09
  Pictor Active GHS07 GHS09
  Propulse SE 250 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk