Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
090082222 Bekæmpelse af svampesygdomme i vinterraps på forskellige tidspunkter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 28-04-2022
Fordelingsdato: 24-02-2022
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At fastlægge rentabiliteten i svampebekæmpelse på forskellige tidspunkter. Målet for behandlingerne er lys bladplet, knoldbægersvamp, gråskimmel og skulpesvamp. Endvidere at finde evt. sammenhænge mellem vejrdata og udvikling af knoldbægersvamp.

BAGGRUND: Strategi mod lys bladplet samt effekten af 1 hhv. 2 behandlinger under blomstring mod knoldbægersvamp og skulpesvamp ønskes belyst. For at eliminere en evt. forskellig effekt af svampemidler er der anvendt to behandlinger med 0,5 l Prosaro i forsøgsled 2, selv om det ikke er tilladt ifølge de nye triazolregler.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges i en veletableret rapsmark.
Der må ikke være kålbrok i marken. Raps skal være dyrket regelmæssigt i sædskiftet og helst med mindst 5 rapsfrie år, og der må ikke være rapsspildplanter på forsøgsarealet.
Forsøgsserien ønskes anlagt i forskellige sorter, og skal være i nogle af de mest dyrkede i Danmark. Nogle af forsøgene ønskes anlagt i sorter, der er modtagelige for lys bladplet. Se Vinterrapssorternes modtagelighed for lys bladplet i 2021.
Forsøget må ikke vækstreguleres i foråret, da vækstreguleringsmidler har effekt mod lys bladplet. Derfor må forsøget IKKE anlægges i kraftige rapssorter. Se Sortinfo for karakter for lejesæd.
Marken må godt være vækstreguleret i efteråret. Middel, dosis og behandlingsdato oplyses under generelle behandlinger.

Før anlæg skal sædskifte og sort godkendes, derfor skal dette sendes til Teknologisk Institut så snart et muligt areal er fundet.

Forsøgsbehandlinger foretages med forsøgssprøjte, hvilket de leverede mængder kemi er tilpasset efter. Er det ikke muligt at anvende forsøgssprøjte aftales det med Teknologisk Institut.


VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato". Vejrstationen skal være opsat senest 1. marts.
Data fra forsøget skal også bruges til at udvikle en varslingsmodel for knoldbægersvamp.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 5 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 50m2. Høstparcel minimum 45m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING:
På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse og vækstregulering end forsøgsbehandlingen om foråret/sommeren.
Ellers behandles forsøgsarealet som den omgivende mark eller efter behov. Det skal sikres, at der ikke forekommer generende ukrudt eller angreb af skadedyr i forsøget. Eventuel nedvisning følger landmandens praksis i marken.Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Stadium 31 - 320,5 l Prosaro
Stadium 510,5 l Prosaro
Stadium 650,7 l Propulse SE 250
10-14 dage senere end st. 650,5 l Pictor Active
0,25 l Agropol
3Stadium 510,5 l Prosaro
Stadium 650,7 l Propulse SE 250
10-14 dage senere end st. 650,5 l Pictor Active
0,25 l Agropol
4Stadium 651 l Propulse SE 250
10-14 dage senere end st. 650,5 l Pictor Active
0,25 l Agropol
5Stadium 650,7 l Propulse SE 250
10-14 dage senere end st. 650,5 l Pictor Active
0,25 l Agropol
6Stadium 650,7 l Propulse SE 250
10-14 dage senere end st. 650,75 l Pictor Active
0,25 l Agropol
7Stadium 651 l Propulse SE 250
8Stadium 650,7 l Propulse SE 250
9Stadium 650,35 l Propulse SE 250
0,35 l Amistar
1010-14 dage senere end st. 650,7 l Propulse SE 250
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde min. 250 l pr. ha.
  • Led 2 behandles i st. 31-32 (Ved begyndende strækning i marts)
  • Led 2 og 3 behandles i st. 51 (Blomsteranlæg synlige men lukkede)
  • Led 2-9 behandles i st. 65 (50-60 procent af blomsterne på hovedskuddet er sprunget ud).
  • Led 2-6 behandles 10-14 dage senere end st. 65.
  • Led 10 behandles kun én gang, 10-14 dage efter st. 65.
Det er især vigtigt at ramme st. 65, hvor 50-60 % af blomsterne på hovedskuddet er sprunget ud.

KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0109-03-2022, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
 
P02Stadium 31 - 32, Før behandling
Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
ParcelGRÅSKIMMEL % planter m stængelangreb.
 
ParcelLYS BLADPLET % angrebne planter.
 
ParcelLYS BLADPLET % dækning på blade.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
En samlet bedømmelse af tokimbladet ukrudt
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
 
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Måleflade ca. 1/2 m2. Måleflade og optalte planter indberettes.
 
P03Stadium 51, Før behandling
Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2
ParcelGRÅSKIMMEL % planter m stængelangreb.
 
ParcelLYS BLADPLET % angrebne planter.
 
ParcelLYS BLADPLET % dækning på blade.
 
P04Stadium 65, Før behandling
Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 2, 3
ParcelGRÅSKIMMEL % planter m stængelangreb.
 
ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m stængelangreb.
 
ParcelLYS BLADPLET % planter m stængelangreb.
 
ParcelLYS BLADPLET % dækning på blade.
 
ParcelRODHALSRÅD % planter m stængelangreb.
 
ParcelKNÆKKEDE PLANTER % planter med.
 
P0510-07-2022
ParcelGRÅSKIMMEL % planter m stængelangreb.
 
ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
 
ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m stængelangreb.
 
ParcelLYS BLADPLET % planter m stængelangreb.
 
ParcelLYS BLADPLET % dækning på skulper.
 
ParcelRODHALSRÅD % planter m stængelangreb.
 
ParcelSKULPESVAMP % dækning på skulper.
 
ParcelNØDMODNING % planter med.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelKNÆKKEDE PLANTER % planter med.
 
ParcelGRØNHED 1-10 (1=brun, 10=grøn).
af hele afgrøden
 
ParcelGRØNNE STÆNGLER % dækning.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2
FOTO digital.
Se vejledning under tekstafsnit FOTO, digital.
 
P06Stadium 81 - 85, Før høst
ParcelGRÅSKIMMEL % planter m stængelangreb.
 
ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
 
ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m stængelangreb.
 
ParcelLYS BLADPLET % planter m stængelangreb.
 
ParcelRODHALSRÅD % planter m stængelangreb.
 
ParcelSKULPESVAMP % dækning på skulper.
 
ParcelNØDMODNING % planter med.
 
ParcelOPSPRUNGNE SKULPER % opsprungne skulper, .
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelKNÆKKEDE PLANTER ved basis % planter med, .
 
ParcelKNÆKKEDE PLANTER > 10 cm over jorden, % planter med, .
 
ParcelGRØNNE STÆNGLER % dækning.
 
P07Stadium 90, Høst
ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
 
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
Angiv i fagligt notat hvilken høstmetode der er anvendt.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
OLIE, % i tørstof
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
 
ParcelGRØN STUB % dækning, .
 


KNOLDBÆGERSVAMP: "Knoldbægersvamp, % planter" og "Knoldbægersvamp, % planter med stængelangreb" skal registreres. Da bedømmelserne af knoldbægersvamp skal benyttes ved udarbejdelse af en varslingsmodel, er det vigtigt med en meget præcis bedømmelse af knoldbægersvamp.
Angreb af knoldbægersvamp sker typisk via bladfæsterne på stænglen, hvorfra angreb breder sig til stænglen. Ved sene angreb kan sidegrenene også angribes, og der ses herved angreb (nødmodning) på sidegrenene. Derfor ønskes både bedømt procent planter med angrebne stængler, ligesom der yderligere skal bedømmes procent angrebne planter dvs. summen af planter med angreb enten på stænglen eller på sidegrenene.
Det meddeles før anlæg af forsøg til Asbjørn Mols, hvem der skal foretage bedømmelserne, da der vil blive afholdt et Teams-møde med disse for at beskrive fremgangsmåden.

LYS BLADPLET OG RODHALSRÅD: Ved bedømmelse af angreb på stænglerne kan de to sygdomme forveksles. Der indsendes i P05 5 planter med symptomer på stænglerne til "Skadestuen" ved SEGES.
Husk at anføre forsøgs- og løbenummer på prøven.
Sendes til:
"Skadestuen", SEGES Innovation
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N

VÆKSTSTADIUM: Det er vigtigt at fastlægge dato for vækststadium 65 korrekt. I vækststadium 65 er 50-60 procent af blomsterne på hovedskuddet sprunget ud.

FOTO, DIGITAL: Der tages fotos af et repræsentativt udsnit af stængler nederst i afgrøden i det ubehandlede led og led 2. Der tages også et foto på afstand af led 1 hhv. led 2, så grønheden af de to parceller kan sammenlignes. Billederne indsættes på forsøget som notat på forsøget.
Se vejledning Digitale fotos i forsøgene for tips til at tage gode billeder og vejledning til upload vha. WebTrail.

HØST: Forsøget høstes direkte, enten med sideknive monteret på mejetærsker eller ved adskillelse af parceller inden direkte høst.
Høstmetoden noteres på enkeltforsøget i det faglige notat.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Afgrødetæthed
- Overordnet beskrivelse af smittetryk af svampe, lavt, middel, kraftigt
- Har der været betydende angreb af skadedyr og ukrudt, som ikke er bekæmpet
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
- Har forsøget været vellykket
- Hvilken metode er brugt ved høst: Direkte høst med sideknive, adskillelse efterfulgt af direkte høst uden sideknive, adskilles før skårlægning efterfulgt af tærskning eller skårlægning efterfulgt af tærskning?

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Agropol GHS05 GHS07
Amistar GHS09 GHS07
Pictor Active GHS07 GHS09
Propulse SE 250 GHS09
Prosaro GHS08 GHS07 GHS09


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk