Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070532222 Fosfor til vårbyg på særlige arealer - Parcelprøver Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 20-04-2022
Fordelingsdato: 08-03-2022
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af tilførsel af fosfor til arealer, hvor der er stor respons for fosfor til trods for normale til høje Pt.

BAGGRUND: Nogle arealer har vist sig at give højt respons for fosfor tildeling til trods for høje fosfortal i pløjelaget. På disse arealer vil der være en risiko for overset fosformangel, da man ikke ud fra fosfortallet alene vil opdage behovet for fosfor. Resultater fra tidligere forsøg peger på, at dette især forekommer på marine aflejringer, og der er også set eksempler på grovsandede jorder. Udover almindelige forsøgsdata, udføres supplerende analyser og karakteriseringer af jorden for at undersøge nærmere, hvorfor disse arealer tilsyneladende responderer kraftigere på fosfor end andre arealer. Disse supplerende undersøgelser udføres i samarbejde med Aarhus Universitet,

FORSØGSBETINGELSER:
Camilla Lemming, SEGES, kontakter LFE direkte i forhold til at finde forsøgsarealer: Forsøgsarealerne må ikke i indeværende planperiode være tilført fosforholdige handelsgødninger, restprodukter eller husdyrgødning. Der må ikke være udlæg i vårbyggen. Der tilstræbes en placering på pløjede arealer. Der ønskes en beskrivelse af historikken for jordbearbejdning det seneste år. Desuden ønskes arealets overordnede husdyrgødningshistorik (type de seneste 5 år) beskrevet i notat. Der skal være værn i hver ende af forsøget. Værn skal grundgødskes med K og N, men må ikke få P. Se tekstafsnit GRUNDBEHANDLING.

FORSØGSSTEDER:
 • LFE 1: 8-9 forsøg placeret på arealer med forskellige geologisk og landskabsmæssig oprindelse.
 • LFE 10: 2 forsøg placert på arealer tæt på udvalgte tidligere forsøgsarealer.

 • ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges min 20 meter fra forager eller kile. Hvis forsøget anlægges i en mark, hvor der skal være en anden afgrøde end vårbyg, anlægges der 20 meter værn af vårbyg hele vejen rundt om forsøget.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 18m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerKaliumchlorid 50. KaligødKun forsøg100 kg
  Mangansulfat 32Kun forsøg2 kg
  NS 27-4Kun forsøg
  Mangansulfat 32Kun forsøg2 kg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Der bredspredes ved såning 100 kg Kaliumchlorid pr. ha. på hele forsøgsarealet inkl. værn. Der må ikke gødskes med anden P, K og N-gødning end forsøgs- og grundgødning.

  Værn må ikke gødskes med fosfor.

  Ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse samt vækstregulering udføres som i den omgivende mark eller efter behov. Undgå ukrudtsmidlet DFF, der kan give skader på de små planter. Der udføres to manganbehandlinger i alle led. Første behandling udføres i st. 11-12, og anden behandling udføres, når planten er i gang med buskning.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  101-04-2022
  Der tilføres NS 27-4 svarende til N-behov beregnet i MarkOnline.
  Ved såning
  Ingen fosfor
  N-modelNS 27-4
  Bredspredt
  201-04-2022
  Der tilføres NS 27-4 svarende til N-behov beregnet i MarkOnline.
  Ved såning
  7,5 kg P37,5 kg Tripelsuperfosf.20 S
  Placeret
  N-modelNS 27-4
  Bredspredt
  301-04-2022
  Der tilføres NS 27-4 svarende til N-behov beregnet i MarkOnline.
  Ved såning
  15 kg P75 kg Tripelsuperfosf.20 S
  Placeret
  N-modelNS 27-4
  Bredspredt
  401-04-2022
  Der tilføres NS 27-4 svarende til N-behov beregnet i MarkOnline.
  Ved såning
  30 kg P150 kg Tripelsuperfosf.20 S
  Placeret
  N-modelNS 27-4
  Bredspredt
  501-04-2022
  Der tilføres NS 27-4 svarende til N-behov beregnet i MarkOnline.
  Ved såning
  60 kg P300 kg Tripelsuperfosf.20 S
  Placeret
  N-modelNS 27-4
  Bredspredt
  601-04-2022
  Der tilføres NS 27-4 svarende til N-behov beregnet i MarkOnline minus 27 kg N tilført i DAP.
  Ved såning
  30 kg P150 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  Placeret
  N-modelNS 27-4
  Bredspredt
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  I alle forsøg anvendes sorten Flair. Der tilstræbes en sådybde på 3-4 cm. Det er vigtigt være omhyggeligt med sådybden. Der tilstræbes 250-300 planter pr. m2. Samme dag, som der er sået, meldes såtidspunktet til Camilla Lemming, SEGES (cal@seges.dk, 61262169)

  Ved såning bredspredes NS 27-4. Den samlede mængde kvælstof i hvert led skal svare til markens behov beregnet efter N-modellen i MarkOnline. Bemærk at der ikke skal tildeles ens N-mængde i alle led, da N i DAP skal fratrækkes i led 6
 • I led 2-5 placeres tripelsuperfosfat i stigende mængder ved såning.Og NS 27-4 bredspreds i en mængde svarende til N-behov for marken.
 • I led 6 placeres 30 kg P DAP. Og der bredspredes NS 27-4 i en mængde svarende til N-behov for marken minus de 27 kg N der er tilført med DAP-gødningen.

 • UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut

  FORSØGSGØDNING: Tripelsuperfosfat til forsøgsbehandlinger samt grundgødning i form af Kaliumchlorid og NS 27-4 leveres af Teknologisk Institut. Mangansulfat skaffes lokalt.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-03-2022, Før såning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  OBS! SKAL IKKE UDTAGES AF LFE, TI afsender denne Se tekstafsnit om JORDPRØVER
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. .
  OBS! SKAL IKKE UDTAGES AF LFE, TI afsender denne Se tekstafsnit om JORDPRØVER
  P-DGT, 0-25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0-25 cm til Foulum (plastpose).
  OBS! SKAL IKKE UDTAGES AF LFE, TI afsender denne Se tekstafsnit om JORDPRØVER
  *1,
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  OBS! Prøvestørrelse 1,5-2 kg
  *2,
  P0220-03-2022, Før såning, Jordprøve udtages i 1. gentagelse
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0-25 cm til Foulum (plastpose).
  Prøvestørrelse 300-500 g Se tekstafsnit om JORDPRØVER
  TOTAL-P, % i tørstof
  P vand, 0-25 cm dybde
  P oxalat, 0-25 cm dybde
  Fe oxalat, 0-25 cm dybde
  Al oxalat, 0-25 cm dybde
  P0320-03-2022, Før såning, Jordprøve udtages i 2. gentagelse
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0-25 cm til Foulum (plastpose).
  Prøvestørrelse 300-500 g Se tekstafsnit om JORDPRØVER
  Al oxalat, 0-25 cm dybde
  Fe oxalat, 0-25 cm dybde
  P oxalat, 0-25 cm dybde
  TOTAL-P, % i tørstof
  P vand, 0-25 cm dybde
  P0420-03-2022, Før såning, Jordprøve udtages i 3. gentagelse
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0-25 cm til Foulum (plastpose).
  Prøvestørrelse 300-500 g Se tekstafsnit om JORDPRØVER
  P vand, 0-25 cm dybde
  TOTAL-P, % i tørstof
  P oxalat, 0-25 cm dybde
  Fe oxalat, 0-25 cm dybde
  Al oxalat, 0-25 cm dybde
  P0520-03-2022, Før såning, Jordprøve udtages i 4. gentagelse
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0-25 cm til Foulum (plastpose).
  Prøvestørrelse 300-500 g Se tekstafsnit om JORDPRØVER
  Al oxalat, 0-25 cm dybde
  Fe oxalat, 0-25 cm dybde
  P oxalat, 0-25 cm dybde
  TOTAL-P, % i tørstof
  P vand, 0-25 cm dybde
  P06Stadium 12 - 13, Før, buskning
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  FOTO digital.
  Der tages et nærbillede af en plante i det mest udbredte stadie i led 1 og 5. Hvis muligt tages desuden et billede af to naboparceller, hvor den ene er led 1 og den anden er led 4 eller 5.
   
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5
  PLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Planteprøve til Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. TI skyller, klipper og tørrer prøven samt videresender til AU.
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  P07Stadium 30 - 31
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5
  SIDESKUD /plante.
  I hver parcel registreres antal sideskud på 20 planter. Se tekstafsnit OPTÆLLING AF SIDESKUD
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P08Stadium 51 - 59
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P09Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
  Vurdering af sygdomme, skadedyr og generel vækst
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Agrolab.
  UDTAGES AF TI Se tekstafsnit. KERNE/FRØ PRØVE
  P, % i tørstof
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  SKAL SENDES PÅ PARCELNIVEAU. Der udtages en prøve på 700 g pr. parcel. Se tekstafsnit KERNE/FRØ PRØVE
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  HL-VÆGT, kg
  RÅPROTEIN, % i råvare


  JORDPRØVER:
  Jordprøve i P01: LFE udtager en repræsentativ prøve for hele forsøgsarealet i 0-25 cm på 1,5-2 kg jord. Hele prøven sendes til Teknologisk Institut, der tørrer og findeler prøven, hvorefter 300-400 g sendes til standardanalyse ved Agrolab. 500 g gemmes ved TI til DGT analyse og resten sendes til AU Foulum.

  Jordprøver P02 - P05 Prøverne udtages på gentagelsesniveau i 0-25 cms dybde. Det vil sige, at der i P02 udtages repræsentative prøver med 15 stik fordelt i 1. gentagelse. Prøvestørrelse 300-500 g pr. dybde. Og tilsvarende for de øvrige gentagelser i P03, P04 og P05 Jordprøverne må gerne stå 1-2 uger inden de sendes, hvis de ikke er alt for våde og opbevares køligt og skyggefuldt med åbne poser. Umiddelbart inden forsendelse, sendes en mail til Camilla Lemming (cal@seges.dk) om forventet afsendelsestidspunkt. Sendes direkte til AU:

  Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi
  Att.Karin Dyrberg
  postbox 50
  8830 Tjele

  PLANTEPRØVE: Planteprøver udtages i st. 12-13, inden planten påbegynder buskning. I 2020 svarede dette til ca. 4 uger efter såning. Stadiet er vigtigt, og anføres under måleparameter. Hvis der er stor variation i planternes stadier, noteres dette som notat. Der tages et nærbillede af en plante i det mest udbredte stadie). Planteprøver udtages på parcelniveau i led 1 og 5. Der udtages prøver af det senest fuldtudviklede blad. Planteprøver udføres jævnfør metode 2: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

  Bemærk, at der ifølge vejledningen skal udtages 60 g friskvægt pr. prøve. Men da der ikke skal analyseres for kvælstof, kan vi nøjes med 5-10 g friskvægt fra hver parcel. Planteprøver sendes til Teknologisk Institut, som vasker prøverne, klipper prøverne i småstykker og efterfølgende tørrer dem. Herefter sendes prøverne til analyse hos Aarhus Universitet:

  Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi
  Att. Karin Dyrberg
  postbox 50
  8830 Tjele

  OPTÆLLING AF SIDESKUD: I st. 30-31 skal der i led 1 og 5 optælles sideskud pr. plante. Der rykkes 20 hele planter op, tilfældigt fordelt i hver parcel og antal af sideskud bestemmes. Døde skud og skud der vurderes til ikke at kunne udvikle sig til aksbærende skud tælles ikke med. I NFTS indberettes 20 i målefladen samt det totale antal skud, så beregnes skud/plante af NFTS.

  KERNE/FRØ PRØVE: Kerne/frø prøver på min. 700 g der sendes til Teknologisk Institut på parcelniveau. Teknologisk Institut udtager en delprøve på 100 g fra hver parcel og sender til AU Foulum. Derefter laves NIT-analyse. hvorefter Teknologisk Institut videresender ledprøver til Agrolab til P-analyse.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  MEDFINANSIERING: Forsøgene er finansieret af Promilleafgiftsfonden.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Camilla Lemming: 61 26 21 69 eller på mail: cal@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk