Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070842222 Gødningsværdi afgassede gylletyper i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 11-04-2022
Fordelingsdato: 12-02-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme udbytteeffekter i vinterhvede ved udbringning af forskellige afgassede gylletyper med og uden separering.

BAGGRUND: Gødningsværdien af udbragt gylle afhænger af tabet af ammoniak ved udbringning, og af hvor stor en andel af kvælstofindholdet der er plantetilgængelig. Afgassede gylletyper varierer betydeligt med hensyn til tørstofindhold og andelen af kvælstofindholdet på plantetilgængelig form, Dette påvirker risikoen for ammoniaktab og gyllens gødningseffekt. Gyllens tørstofindhold og andel af kvælstof på plantetilgængelig form påvirkes markant af forudgående separering. Gødningseffekten af forskellige typer af afgasset gylle og effekten af forudgående separering ønskes derfor undersøgt i vinterhvede.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene skal ligge på dyrkningssikker jord med gode afdræningsforhold. Jordtypen skal gerne være JB3-6.
Afgrøden må ikke være tilført gylle før forsøgsbehandlingen og forsøgsarealet bør så vidt muligt kun være tilført lavt niveau eller ingen gylle i den foregående afgrøde. Forsøgene tilføres hhv. afgasset og ikke afgasset slagtesvinegylle. Slagtesvinegylle skaffes lokalt. De afgassede gylletyper leveres henholdsvis fra biogasanlæggene Bånlev, Videbæk og forsøgsanlægget ved Foulum. De afgassede gylletyper fra Videbæk og Foulum leveres tilsvarende i separeret form. De fem afgassede gylletyper lagres forudgående på tanke ved Foulum min ½ mdr. før de benyttes i forsøgene.
Forsøgene skal derfor placeres så tæt for Forskningscenter Foulum som muligt. Forsøgene må ikke ligge på marker grænsende op til hinanden, men gerne indenfor en afstand på maks. 5-10 km.

ARBEJDSFORDELING:
 • Gylleudbringning udføres af Ytteborg eller Teknologisk Institut. Der foretages manuelle pH-målinger ved gylleudbringningen.
 • Forsøgsenheden varetager logistik og transport af de afgassede fiber- og gylletyper til lagringsfaciliteter ved Forskningscenter Foulum. Leverancer koordineres med Kristian Petersen (NE), tlf. 2189 9377, mail: krp@nature-energy.com.

 • ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomiseres, det er derfor en fordel hvis det kan anlægges i én række. Der skal være mindst 25 m rundt om forsøget, eller mellem rækker, så der er mulighed for at vende med gyllevogn. Parcellerne anlægges i 3 meters bredde.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringstoffer. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
  Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  115-03-2022Ingen kvælstof
  215-03-202250 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-202250 kg N185 kg NS 27-4
  315-03-202250 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-2022100 kg N370 kg NS 27-4
  415-03-202250 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-2022150 kg N556 kg NS 27-4
  515-03-202250 kg N185 kg NS 27-4
  28-03-2022
  Der tages en gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde 7 dage før behandling. Se tekstafsnit.
  NH4-NGylle slagtesvin 2123
  11-04-2022
  100 kg NH4-NGylle slagtesvin 2124
  Slangeudlagt
  615-03-202250 kg N185 kg NS 27-4
  28-03-2022
  Bånlev, der tages en gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde 7 dage før behandling.
  NH4-NGylle afgasset 2125
  11-04-2022
  Lavt tørstofindhold, Bånlev
  100 kg NH4-NGylle afgasset 2126
  Slangeudlagt
  715-03-202250 kg N185 kg NS 27-4
  28-03-2022
  Videbæk, der tages en gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde 7 dage før behandling.
  NH4-NGylle afgasset 2127
  11-04-2022
  Højt tørstofindhold, Videbæk
  100 kg NH4-NGylle afgasset 2128
  Slangeudlagt
  815-03-202250 kg N185 kg NS 27-4
  28-03-2022
  Foulum, der tages en gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde 7 dage før behandling.
  NH4-NGylle afgasset 2129
  11-04-2022
  Halmanlæg, Foulum
  100 kg NH4-NGylle afgasset 2130
  Slangeudlagt
  915-03-202250 kg N185 kg NS 27-4
  28-03-2022
  Sep.produkt, Videbæk , der tages en gylleprøve til fastsættelse af udbringningsm.7 dage før behandling
  NH4-NGylle, afgasset separeret 2131
  11-04-2022
  Separationsprodukt, Videbæk
  100 kg NH4-NGylle, afgasset separeret 2132
  Slangeudlagt
  1015-03-202250 kg N185 kg NS 27-4
  28-03-2022
  Sep.produkt, Foulum , der tages en gylleprøve til fastsættelse af udbringningsm.7 dage før behandling
  NH4-NGylle, afgasset separeret 2133
  11-04-2022
  Separationsprodukt, Foulum
  100 kg NH4-NGylle, afgasset separeret 2134
  Slangeudlagt
  1115-03-202250 kg N185 kg NS 27-4
  28-03-2022
  Sep.produkt, Foulum , der tages en gylleprøve til fastsættelse af udbringningsm.7 dage før behandling
  Mineralsk NGylle, afgasset separeret 2233
  11-04-2022
  Separationsprodukt, Foulum - N2 applied
  100 kg Mineralsk NGylle, afgasset separeret 2234
  Slangeudlagt
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2123OK LaboratoriumGylle slagtesvinAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2124EAT - Eurofins Agro TestingGylle slagtesvinAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  KULSTOF, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2125OK LaboratoriumGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2126EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  KULSTOF, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2127OK LaboratoriumGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2128EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  KULSTOF, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2129OK LaboratoriumGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2130EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  KULSTOF, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2131OK LaboratoriumGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2132EAT - Eurofins Agro TestingGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  KULSTOF, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2133OK LaboratoriumGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2134EAT - Eurofins Agro TestingGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  KULSTOF, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2233Eget laboratoriumGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, kg/ha
  K, % i tørstof
  NO3-N, ppm i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2234Eget laboratoriumGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  NO3-N, ppm i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Gylle udbringes af Teknologisk Institut eller Ytteborg medium april, dette koordineres med Per Roed tlf: 7220 3391 fra Teknologisk Institut eller Morten Krupa, tlf 2016 322 fra Ytteborg.

  Medio marts:
 • I led 2-11 tilføres der medio marts 50 kg N i NS 27-4.

  OBS Primo april 8 dage før udbringning udtages gylleprøve 2123, 2125, 2127, 2129, 2131 og 2133, der sendes til OK lab, til analyse af ammoniumindholdet i gyllen til dosering ved udbringning. Disse forprøver sendes til OK-lab med tilsendte labels og følgeseddel til Ok-lab vedhæftet forsøgsplan. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).

  Forprøve af seperationsproduktet til led 11 udtages af AU, Foulum Medio april:
 • I led 2-4 tildeles der medio april stigende N, hhv. 50, 100 og 150 kg N i NS 27-4.
 • I led 5 tildeles der 100 kg NH4-N i form af slagtesvinegylle.
 • I led 6 tildeles der 100 Kg NH4-N i form af afgasset gylle fra Bånlev biogas
 • I led 7 tildeles der 100 Kg NH4-N i form af afgasset gylle fra Videbæk biogas
 • I led 8 tildeles der 100 Kg NH4-N i form af afgasset gylle fra Foulum forsøgsanlæg
 • I led 9 tildeles der 100 Kg NH4-N i form af separeret afgasset gylle fra Videbækd biogas
 • I led 10 tildeles der 100 Kg NH4-N i form af separet afgasset gylle fra Foulum forsøgsanlæg
 • I led 11 tildeles der 100 kg mineralsk N i form af separet afgasset gylle fra Foulum forsøgsanlæg behandlet med N2 applied teknologi.
 • I led 5-11 registreres de manuelt målte aktuelle pH-værdier i gyllen efter udbringning. Værdierne indtastes i P02

 • Ved udbringning udtages følgende gylleprøver 2124, 2126, 2128, 2130, 2132 og 2134 og sendes til analyse ved Eurofins. Gylleprøve 2234 analyses af AU, Foulum.

  GØDNING: NS 27-4 leveres af Teknologisk Institut. Slagtesvinegylle skaffes lokalt. Biogasgylle koordineres af SEGES til levering på Foulum.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-03-2022, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  P0210-04-2022, Ved gylleudbringning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  ledPH manuelt, målt v. gylleudbr..
  Se VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING
   
  P03Stadium 33 - 35, Medio maj
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P04Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel)
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P0601-09-2022, Efter høst
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, kg i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt. Senest samtidig med udbringning af gylle. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

  PH-MÅLING: De registrerede værdier indsættes i måleparametrene i P02.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSONER – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Nørregaard Hansen tlf: 5173 0524 eller på mail: manh@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  28-02-2022Der er oprettet et ekstra led. (RJE)  Bilag
  BeskrivelseFil
  Følgeseddel OK lab gylle.pdfFølgeseddel OK lab gylle.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk